Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND về thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2011 trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện đảm bảo cung cấp điện


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 02 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN VÀ ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG MÙA KHÔ NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, do tình hình thời tiết diễn biến bất thường, hạn hán kéo dài trên diện rộng làm cho mực nước các hồ thủy điện đều ở mức thấp hơn yêu cầu; tình hình vận hành không ổn định của một số nhà máy nhiệt điện, do đó gây ra tình trạng thiếu công suất nguồn của hệ thống điện quốc gia. Mặt khác, nhu cầu phụ tải điện tăng cao trong khi tốc độ phát triển nguồn điện chưa đáp ứng đủ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là vào các tháng mùa khô trong những năm gần đây. Tình hình thiếu điện rất nghiêm trọng làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Thực hiện Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện; Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Bộ Công thương về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện năm 2010 và Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương về thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; nhằm đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, góp phần ổn định cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại và sinh hoạt, hạn chế mức thấp nhất việc ngưng, giảm cung cấp điện có thể xảy ra trong các tháng mùa khô năm 2011, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ thị:

1. Đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ dùng điện cho sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ:

a) Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nghiêm nội dung Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Hàng năm, các đơn vị căn cứ vào tình hình sử dụng điện năm trước, nhiệm vụ và yêu cầu sử dụng điện của năm kế hoạch để xây dựng phương án sử dụng điện sát với nhu cầu thực tế, đăng ký với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu. Tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện nhằm đảm bảo tiết kiệm ít nhất 10% điện năng so với sản lượng điện hàng năm theo phương án sử dụng điện bình thường đã đăng ký; thực hiện đầy đủ báo cáo tình hình cung cấp điện, tình hình sử dụng điện, sản lượng điện tiết kiệm, chi phí tiết kiệm điện gửi cho Sở Công Thương theo quy định.

b) Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp nhất là bộ phận văn phòng, các hộ tập thể phải tự giác thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện. Tắt các thiết bị không cần thiết khi ra khỏi phòng, không được đun nấu bằng điện trong cơ quan; cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện khi hết giờ làm việc.

c) Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ để chế độ làm mát từ 25oC trở lên. Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng đường thông gió và đường dẫn nhiệt để tránh tổn thất điện năng. Dùng quạt để thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

d) Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng chung một cách hợp lý, giảm ít nhất 50% số lượng đèn chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào.

e) Xây dựng quy chế sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức thực hiện tiết kiệm điện và xử lý hành chính nghiêm đối với những cán bộ, công chức thiếu ý thức gây lãng phí trong sử dụng điện.

f) Khi thay thế các thiết bị sử dụng điện phải ưu tiên trang bị những thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thiết bị có hiệu suất cao ít tiêu hao điện năng.

g) Các doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ quảng cáo, nhà hàng khách sạn, siêu thị, khu vui chơi giải trí phải thực hiện tiết kiệm điện; cắt giảm 50% số lượng đèn quảng cáo, trang trí, đèn chiếu sáng biển hiệu và tắt đèn quảng cáo sau 22giờ mỗi ngày. Kiểm soát, duy tu, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị sử dụng điện để giảm tổn thất điện năng.

h) Các cơ quan, đơn vị có cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 3 năm một lần phải thực hiện kiểm toán năng lượng để đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng, xác định và triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

i) Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (như máy điều hòa không khí, bình nước nóng, bàn là điện, . . .); tắt các thiết bị điện, điện chiếu sáng khi không có nhu cầu sử dụng; tạo tác phong, thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, . . . có ý thức trong việc sử dụng các thiết bị có hiệu suất cao, có nhãn tiết kiệm năng lượng.

2. Đối với các đơn vị sản xuất:

Xây dựng kế hoạch và các phương án sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả:

a) Sử dụng điện đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện. Hạn chế tối đa sử dụng máy lạnh ở các bộ phận gián tiếp của các công ty xí nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ giữa ca sản xuất.

b) Các công ty, xí nghiệp tiến hành rà soát và xây dựng lại biểu đồ phụ tải, xem xét bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý. Hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn như các máy nghiền, máy nén, ... vào giờ cao điểm và không để các thiết bị điện hoạt động không tải.

c) Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện tại cơ quan, doanh nghiệp. Bố trí các thiết bị sử dụng điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm, chuẩn bị tốt các nguồn phát điện độc lập để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và ổn định sản xuất trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

d) Đối với các Doanh nghiệp sản xuất sử dụng năng lượng trọng điểm 3 năm một lần phải thực hiện kiểm toán năng lượng để đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng, xác định các giải pháp tiết kiệm năng lượng về mặt quản lý, tổ chức sản xuất; đầu tư nâng cấp, cải tạo dây chuyền sản xuất, ứng dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh; định kỳ hàng năm báo cáo Sở Công Thương kết quả thực hiện.

e) Về đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô: các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm phương án cung cấp điện mùa khô hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Chủ động tự tiết giảm, phối hợp thực hiện tốt việc tiết giảm luân phiên để đảm bảo đúng sản lượng điện được giao trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

3. Đối với các hệ thống chiếu sáng công cộng:

a) Các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng thực hiện điều chỉnh thời gian chiếu sáng hợp lý, phù hợp với thời tiết theo từng mùa, từng khu vực chiếu sáng tại địa phương, đảm bảo độ sáng an toàn, tiết kiệm điện và tránh gây lãng phí.

b) Hệ thống chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường giao thông liên huyện, xã; tại các khu vực trung tâm, công viên, vườn hoa cắt giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng, trừ biển báo, đèn hiệu chỉ dẫn an toàn giao thông.

c) Ứng dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất chiếu sáng về đêm khi mật độ giao thông giảm (tủ điều khiển trung tâm, thiết bị điều chỉnh 2 cấp công suất, ...). Thực hiện đầu tư mới và thay thế đèn hỏng sử dụng các loại bóng đèn hiệu suất cao như: đèn compact tiết kiệm điện tại các ngõ hẻm mật độ giao thông thấp, bóng đèn natri cao và thấp áp, bóng đèn cao áp 2 cấp công suất, thiết bị năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng, . . .

4. Sở Công Thương:

a) Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện và Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng hợp tình hình thực hiện các biện pháp và kết quả tiết kiệm điện báo cáo UBND tỉnh.

b) Kiểm tra và giám sát tổ chức triển khai thực hiện cung cấp điện, điều hòa tiết giảm điện đúng theo phương án cấp điện mùa khô được UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường công tác giám sát điện năng, thanh tra an toàn điện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về cung ứng và sử dụng điện.

c) Căn cứ nội dung chương trình tiết kiệm năng lượng được UBND tỉnh phê duyệt, tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp cụ thể, ưu tiên các hoạt động tuyên truyền chính sách và quy định nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiết kiệm điện; phổ biến các mô hình doanh nghiệp, công sở, cơ sở dịch vụ thương mại thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm điện.

d) Hàng năm phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu để xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án cung cấp điện mùa khô trên địa bàn tỉnh; thông qua danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng, các lộ xuất tuyến đường dây đảm bảo cung cấp điện không phải cắt giảm phụ tải, trong đó chú trọng ưu tiên các đơn vị sản xuất hàng xuất khẩu.

e) Thành lập đoàn kiểm tra tiết kiệm điện, chỉ đạo kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất danh sách các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh để theo dõi, kiểm tra và giao mức kinh phí, trong đó có tính đến việc tiết kiệm chi phí ít nhất 10% chi phí điện năng hàng năm theo phương án sử dụng bình thường đã đăng ký; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện được gửi Sở Công Thương tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh.

6. Sở Thông tin - Truyền thống và các cơ quan thông tin đại chúng:

a) Tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp tiết kiệm điện, vận động các hộ sử dụng các thiết bị điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm.

b) Tuyên truyền về thông tin công nghệ, phóng sự về hoạt động tiết kiệm điện, chuyên mục phụ đề song song với chương trình thời sự, giới thiệu các mô hình tiêu biểu về tiết kiệm điện; giới thiệu các sản phẩm tiết kiệm, cung cấp thông tin cần thiết về sản phẩm tiết kiệm điện tập trung vào lĩnh vực sử dụng các thiết bị chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, thiết bị văn phòng và thiết bị sử dụng điện khác.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quản lý. Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Sở Công Thương.

b) Phối hợp với Sở Công Thương để triển khai thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được UBND tỉnh phê duyệt trên địa bàn quản lý.

c) Tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện; tổ chức các lớp tập huấn về tiết kiệm điện cho các cán bộ xã, phường, khu phố, tổ dân phố nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo an toàn điện trong nhân dân.

d) Chỉ đạo Phòng Tài chính; các phòng, ban liên quan phối hợp với Điện lực địa phương thống nhất danh sách các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước để theo dõi, kiểm tra và giao mức kinh phí cho các đơn vị, trong đó có tính đến việc tiết kiệm chi phí ít nhất 10% chi phí điện năng hàng năm theo phương án sử dụng bình thường đã đăng ký.

e) Hàng năm UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng; thu hút sự quan tâm đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất và tắt đèn ''tự nguyện'' và thời gian diễn ra sự kiện (từ 20h30’ đến 21h30’ vào ngày thứ 7 tuần cuối tháng 3 hàng năm) và nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, góp phần tích cực vào việc giảm thiểu hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu.

8. Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu:

a) Phối hợp với Sở Công Thương trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Hàng năm phối hợp với Sở Công Thương để xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án cung cấp điện mùa khô trên địa tỉnh; thông qua danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng, các lộ xuất tuyến đường dây đảm bảo cung cấp điện không phải cắt giảm phụ tải, trong đó chú trọng ưu tiên các đơn vị sản xuất hàng xuất khẩu.

c) Tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm phương án cung cấp điện mùa khô đã được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm.

d) Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và xây dựng biện pháp tiết kiệm điện, giữ nghiêm kỷ luật vận hành, phối hợp với các ngành, các cấp kiểm tra, giám sát việc tuân thủ biểu đồ phụ tải của khách hàng.

e) Triển khai thực hiện các biện pháp quản lý nhu cầu điện như chương trình đèn Compact, chương trình bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, quản lý phụ tải, lắp đặt công tơ nhiều giá, tụ bù để nâng cao hệ số công suất, ... nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

f) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; quảng bá, giới thiệu và vận động nhân dân, khách hàng sử dụng đèn compact tiết kiệm điện trong chiếu sáng.

g) Về việc thực hiện cắt điện có kế hoạch, cắt điện do thiếu điện, cắt điện đột xuất do sự cố phải tuân thủ trình tự được quy định tại Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cấp điện. Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm về tình trạng cắt điện không báo trước gây ảnh hưởng đến sản xuất trên địa bàn tỉnh.

h) Phải thường xuyên kiểm tra mạng lưới điện và các trạm biến áp xử lý nhanh các sự cố đột xuất. Thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn nhằm giảm tổn thất điện năng.

i) Chỉ đạo các Điện lực địa phương kiểm tra, rà soát hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn, thường xuyên theo dõi, so sánh chỉ số điện năng tiêu thụ hàng tháng, kịp thời báo cáo Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các công ty công trình đô thị hoặc dịch vụ công cộng về các trường hợp có sản lượng điện chiếu sáng tăng đột biến hoặc các trường hợp chiếu sáng không hợp lý gây lãng phí điện năng, để có biện pháp xử lý kịp thời.

9. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

10. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ban ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị và thường xuyên báo cáo tình hình về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Công Thương;
- Văn phòng Chính phủ;
- TTr.HĐND tỉnh (để b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh BR-VT;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các đ/c CT, PCT UBND tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Sở Tư pháp (theo dõi);
- Các sở, ban, ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TPVT, Báo, Đài;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng Công ty Điện lực Miền Nam;
- Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2011
Ngày hiệu lực07/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện đảm bảo cung cấp điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện đảm bảo cung cấp điện
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành25/02/2011
        Ngày hiệu lực07/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện đảm bảo cung cấp điện

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện đảm bảo cung cấp điện

           • 25/02/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực