Chỉ thị 07/2007/CT-UBND

Chỉ thị 07/2007/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng được đặc xá, tha tù của thành phố Cần Thơ

Chỉ thị 07/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý giáo dục giúp đỡ đối tượng đã được thay thế bởi Chỉ thị 03/2012/CT-UBND quản lý giáo dục cảm hóa giúp đỡ người vi phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 30/07/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý giáo dục giúp đỡ đối tượng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 5 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁO DỤC, GIÚP ĐỠ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐẶC XÁ, THA TÙ

Thời gian qua, công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng được đặc xá, tha tù đã được các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo; qua đó, đã tạo điều kiện cho đối tượng được đặc xá, tha tù có việc làm ổn định, sớm hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng được đặc xá, tha tù vẫn còn hạn chế như: một số nơi chưa quan tâm giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người được đặc xá, tha tù có việc làm ổn định; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành và tổ chức đoàn thể chưa đồng bộ; việc quản lý, nắm di biến động của đối tượng chưa chặt chẽ... Từ đó vẫn còn một số đối tượng được đặc xá, tha tù tái phạm tội, bị bắt giữ xử lý theo pháp luật.

Nhằm tăng cường hơn nữa quản lý nhà nước đối với công tác giáo dục, giúp đỡ đối tượng được đặc xá, tha tù, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Công an thành phố cùng chính quyền địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi giải quyết các thủ tục đăng ký hộ khẩu, cấp chứng minh nhân dân cho người bị mất hoặc chưa được cấp để đối tượng được đặc xá, tha tù sớm có giấy tờ tùy thân để có quyền, nghĩa vụ công dân và hòa nhập cộng đồng. Tiến hành rà soát, đối chiếu, kiểm tra đôn đốc từng người được đặc xá, tha tù đến chính quyền địa phương trình diện. Thống kê xác định số đối tượng đặc xá, tha tù về, số chưa về, số về rồi đi địa phương khác làm ăn, sinh sống, số ở địa phương khác đến cư trú trên địa bàn. Nắm chắc số có hoàn cảnh khó khăn, số có việc làm ổn định, số chưa có việc làm ổn định, số có biểu hiện tái phạm, số tái phạm tội; xác định nguyên nhân để kịp thời động viên, giúp đỡ họ tháo gỡ, không để đối tượng xấu lôi kéo tái phạm tội. Thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin về diễn biến hoạt động của đối tượng được đặc xá, tha tù để phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

2. Sở Văn hóa - Thông tin phối hợp với các cơ quan báo, đài và các ngành chức năng tuyên truyền ý nghĩa to lớn về chủ trương đặc xá phạm nhân của Đảng và Nhà nước. Công tác tuyên truyền phải được tiến hành bằng nhiều hình thức thiết thực, cụ thể, sinh động, làm cho nhân dân hiểu chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật nhưng cũng rất độ lượng đối với người phạm tội thực sự ăn năn, hối cải, hoàn lương. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt trong việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, người hết hạn tù về sinh sống tại địa phương; những điển hình của người được đặc xá, tha tù về địa phương tiến bộ, có nghề nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia công tác xã hội.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận đề cao trách nhiệm giám sát, tham gia thực hiện các quy định về đặc xá; đồng thời, tham gia tổ chức tiếp nhận, quản lý giáo dục và giúp đỡ tạo điều kiện cho người được hưởng đặc xá, tha tù trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng; Mặt trận cơ sở, khu dân cư, các tổ chức thành viên, các tổ chức kinh tế, người có uy tín đến gặp gỡ nhận và quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá, tha tù có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định đời sống, làm ăn lương thiện, không tái phạm tội.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp tổ chức dạy nghề, tạo việc làm, cho vay vốn phát triển sản xuất để người được đặc xá, tha tù sớm có thu nhập ổn định cuộc sống.

5. Công an thành phố phối hợp với Sở Tài chính lập kế hoạch, dự trù kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để phục vụ cho công tác quản lý đối tượng được đặc xá, tha tù, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt.

6. Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các đoàn thể cần quan tâm chỉ đạo công tác sau đặc xá. Mỗi địa phương cần có kế hoạch tiếp nhận người được đặc xá và người hết hạn tù trở về; cử cán bộ đến gặp gỡ, động viên để họ tránh mặc cảm, xa lánh; liên hệ với các doanh nhiệp hỗ trợ, giúp đỡ tạo việc làm cho người được đặc xá, tha tù không để họ trở lại con đường phạm tội.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai, theo dõi, hướng dẫn và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này; trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2007
Ngày hiệu lực14/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý giáo dục giúp đỡ đối tượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý giáo dục giúp đỡ đối tượng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành04/05/2007
        Ngày hiệu lực14/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 07/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý giáo dục giúp đỡ đối tượng

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý giáo dục giúp đỡ đối tượng