Chỉ thị 07/CT-UB

Chỉ thị 07/CT-UB năm 1982 về việc thực hiện tốt công tác cải tạo lao động và đẩy mạnh công tác ở các trường trại cải tạo lao động do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 07/CT-UB thực hiện tốt công tác cải tạo lao động đẩy mạnh công tác trường trại cải tạo lao động đã được thay thế bởi Quyết định số 5987/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực nội chính do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UB thực hiện tốt công tác cải tạo lao động đẩy mạnh công tác trường trại cải tạo lao động


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 1982

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CẢI TẠO LAO ĐỘNG VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC Ở CÁC TRƯỜNG TRẠI CẢI TẠO LAO ĐỘNG

Xét tính chất và để giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi chỉ đạo tốt các mặt công tác quan trọng này, Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định thành lập Ban Giáo dục lao động công nông nghiệp (Quyết định số 05/QĐ-UB ngày 7-1-1982) với chức năng và nhiệm vu là : ”giúp Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức và chỉ đạo thực hiện quy chế bắt buộc lao động và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chế độ, chính sách, quy chế tổ chức và hoạt động ở các trường giáo dục lao động công nông nghiệp của thành phố”.

Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị ngày 5-2-1982 sơ bộ kiểm điểm tình hình và chủ trương tiến hành một số công việc trước mắt như sau :

1. Các cơ quan chủ quản cấp thành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trường Giáo dục lao động và các trường trại cải tạo lao động cần kiểm điểm lại tình hình tổ chức và quản lý các trường trại, đánh giá đúng kết quả công tác giáo dục cải tạo lao động trong thời gian qua và có kế hoạch củng cố các trường trại hiện có (kể cả yêu cầu mở rộng, hợp nhất hoặc giải thể), có kế hoạch tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh các mặt hoạt động trong từng trường trại theo tinh thần nội dung Quyết định 333/QĐ-UB và tinh thần cuộc họp ngày 5-2-1982 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Tất cả các trường trại mang tính chất cưỡng bức lao động đều cần được lập thủ tục chuyển thành trường Giáo dục lao độ ng công nông nghiệp và theo quy chế của Quyết định 333/QĐ-UB Thủ tục do cơ quan chủ quản cấp sở hoặc Ủy ban nhân dân quận trực tiếp quản lý trường lập, thông qua Ban Giáo dục lao động thành phố để trình Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Quyết định số 333/QĐ-UB tuy có một số điểm không còn phù hợp với tình hình hiện nay nhưng là cơ sở toàn diện cho hoạt động của Trường nên tất cả các ngành liên quan đều có trách nhiệm thực hiện. Ban Giáo dục lao động phối hợp với cơ quan chủ quản và các ban ngành chức năng nghiên cứu kiến nghị sớm với Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét bổ sung.

4. Trên cơ sở của những việc đã làm được của từng trường trại, Ban Giáo dục lao động cần kết hợp với các cơ quan chức năng (Ủy ban Kế hoạch, Lao động, Thương binh xã hội, Tuyên huấn, các đoàn thể ..) tiến hành tổng kết từng mặt giáo dục, lao động cải tạo và xây dựng chương trình nội dung thích hợp cho từng loại hình cải tạo.

5. Tiến hành chỉ đạo thí điểm một trường ở rừng núi và một trường ở Duyên Hải, trên cơ sở rút kinh nhiệm Trường Giáo dục lao dộng ở Quận 5 (ở Tiền Giang). Đồng thời chuẩn bị hội nghị chuyên đề về các trường trại cải tạo lao động vào cuối tháng 3-1982 để trao đổi kinh nghiệm giáo dục, lao động, biểu dương thành tích và phát động thi đua xây dựng đơn vị tiên tiến và nhân điển hình tiên tiến trong các trường trại cải tạo lao động của thành phố.

6. Xúc tiến việc nghiên cứu xây dựng quy chế toàn diện về công tác lao động cải tạo tại chỗ trên cơ sở dựa vào đoàn thể, tổ dân phố.

Giáo dục lao động công nông nghiệp, thực chất là ”Công tác cải tạo lao động, cải tạo con người, giành lại con người qua lao động” từ các đối tượng hư hỏng, lầm lỡ, sa ngã đến phạm pháp ở mức độ này hay mức độ khác do chủ nghĩa thực dân cũ với chủ nghĩa thực dân mới để lại.

Đây là một việc làm hết sức nhân đạo và cách mạng với tất cả tinh thần trách nhiệm và tình thương, đồng thời cũng là một loại công tác phức tạp, vừa cấp bách và cũng vừa lâu dài, tất cả các ngành, đoàn thể các cấp đều có trách nhiệm thực hiện.

Ban Giáo dục lao động có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổ chức phối hợp với các ngành để thực hiện tốt chỉ thị này và thường xuyên báo cáo tình hình cho Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/1982
Ngày hiệu lực10/03/1982
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UB thực hiện tốt công tác cải tạo lao động đẩy mạnh công tác trường trại cải tạo lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UB thực hiện tốt công tác cải tạo lao động đẩy mạnh công tác trường trại cải tạo lao động
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành10/03/1982
        Ngày hiệu lực10/03/1982
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UB thực hiện tốt công tác cải tạo lao động đẩy mạnh công tác trường trại cải tạo lao động

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UB thực hiện tốt công tác cải tạo lao động đẩy mạnh công tác trường trại cải tạo lao động