Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2013 tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2013 tăng cường tiết kiệm điện Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 07/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 05 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 29/03/2013 của Văn Phòng Chính phủ về “Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về các giải pháp bảo đảm cung cấp điện mùa khô và cả năm 2013”;

Đđảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân, UBND tnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ sử dụng điện trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa:

a) Thực hiện nghiêm các quy định cụ thể về tiết kiệm trong phân phối điện; chủ động và phi hợp với các cơ quan chức năng triển khai chương trình tiết kiệm điện năm 2013.

b) Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh chđạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện khi xảy ra thiếu điện.

c) Tổ chức theo dõi, thống kê tình hình sử dụng điện của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài Chính và UBND tỉnh có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm.

d) Thực hiện phương thức vận hành an toàn, ổn định trong hệ thống điện, bố trí kế hoạch sa chữa lưới điện hợp lý, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, giảm tổn thất điện năng nhằm huy động tối đa và có hiệu quả các nguồn điện.

đ) Trong trường hợp hệ thng điện quốc gia thiếu nguồn điện: Xây dựng Kế hoạch cung cấp điện theo sản lượng điện và công sut do Tổng Công ty Điện lực Miền Trung phân bổ cho tỉnh, Kế hoạch cắt giảm điện gửi Sở Công Thương tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Các sở, ban, ngành, các cơ quan hành chính sự nghiệp:

a) Thủ trưng các cơ quan, đơn vị tăng cường giám sát việc tổ chức triển khai các nội dung, giải pháp tiết kiệm điện tại Chỉ thị 171/CT-TTg.

b) Triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương vhướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. UBND các huyện, Thị xã và thành phố:

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý nghiêm túc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo nội dung Chỉ thị 171/CT-TTg, xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn.

b) Chủ trì, phối hợp với các điện lực trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Nhà nước về giải pháp sử dụng điện tiết kiệm đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng điện thuộc địa bàn quản lý, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị này.

4. Các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ:

a) Triển khai các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh theo nội dung Chthị 171/CT-TTg.

b) Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn như máy nghiền, trạm bơm nước....vào giờ cao điểm. Đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ ti đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện.

c) Chuẩn bị các nguồn dự phòng khi xảy ra thiếu điện. Sẵn sàng ct giảm điện khi có thông báo của Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa trong trường hp xảy ra thiếu điện.

5. Các đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng:

Triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo nội dung tại Chỉ thị 171/CT-TTg.

6. Sở Thông tin, Truyền thông và Đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa:

Có trách nhiệm phi hợp cùng Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa và SCông Thương Khánh Hòa xây dựng các nội dung tuyên truyn chủ trương ca Nhà nước vcác giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, nâng cao nhận thức cho cộng đng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp và tạo điều kiện để Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa thực hiện chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học, dành thời lượng hợp lý trong chương trình ngoại khóa để phổ biến nội dung vcách sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

8. Công ty cổ phần khai thác thủy điện Sông Giang, Công ty cổ phần điện Sông Chò:

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thủy điện sớm đưa vào vận hành.

9. Sở Công Thương Khánh Hòa:

a) Phối hợp với Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa tổ chức triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

b) Giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định.

c) Kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung tại Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tnh và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành ph, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc về SCông Thương và UBND tỉnh để giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thuơng (B/c);
- Cục ĐTĐL;
- Tập đoàn ĐLVN;
- Tổng Cty Điện lực Miền Trung;
- TTTU, HĐND, UBND tnh;
- Các Ban Đảng;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Đoàn thể CT-XH;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các S, Ban, Ngành;
- Cty CP Điện lực KH;
- Đài PTTHKH;
- Báo KH;
- Các Cty CPTĐ; Sông Giang, Sông Chò;
- Lưu: VP, HB, PH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Sơn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2013
Ngày hiệu lực16/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2013 tăng cường tiết kiệm điện Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2013 tăng cường tiết kiệm điện Khánh Hòa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần Sơn Hải
        Ngày ban hành16/05/2013
        Ngày hiệu lực16/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2013 tăng cường tiết kiệm điện Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2013 tăng cường tiết kiệm điện Khánh Hòa

           • 16/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực