Chỉ thị 07/UB-CT

Chỉ thị 07/UB-CT năm 1982 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và công tác quản lý vật tư gỗ do tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 07/UB-CT năm 1982 tăng cường quản lý bảo vệ rừng quản lý vật tư gỗ Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1181/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật từ năm 1976 đến 2012 Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/UB-CT năm 1982 tăng cường quản lý bảo vệ rừng quản lý vật tư gỗ Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/UB-CT

Bến Tre, ngày 16 tháng 02 năm 1982

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ GỖ

Từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay, công tác trồng cây gây rừng đã được quan tâm chú ý và bước đầu được đẩy mạnh. Việc triển khai thực hiện Pháp lệnh quy định việc bảo vệ rừng, Quyết định số 17-CP của Hội đồng Chánh phủ về quản lý thống nhất vật tư gỗ, đã hạn chế được một phần việc chặt phá rừng và vận chuyển, sử dụng lâm sản trái phép.

Nhưng đó mới chỉ là kết quả bước đầu, nếu chúng ta không tiếp tục quan tâm và coi trọng hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng, (bao gồm rừng tự nhiên, rừng tái sinh và rừng nhà nước mới trồng) và nhân dân tự trồng thì sẽ dẫn đến những hậu quả vô cùng nguy hại cho sản xuất củi, lá lợp nhà, phục vụ cho đời sống và quốc phòng…

Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng đã nhiều lần thông báo, chỉ thị … nhắc nhở công tác này. Nhưng trong thời gian gần đây đã xảy ra những hành động và việc làm vi phạm Pháp lệnh bảo vệ rừng, vi phạm Chỉ thị số 63 và Lệnh số 87 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý vật tư gỗ có chiều hướng tăng ở một số vùng và có trường hợp nghiêm trọng. Nhiều người đã tự tiện vào rừng (kể cả rừng đước mới trồng của nhà nước) chặt phá bừa bãi, vận chuyển, mua bán trái phép.

Cần phải có biện pháp khẩn trương kiên quyết ngăn chặn kịp thời những hành động việc làm sai trái kể trên. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre Chỉ thị Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, các đơn vị vũ trang, Công an, công nông lâm ngư trường căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Phòng Lâm nghiệp và Hạt Kiểm lâm nhân dân tiến hành ngay một số việc sau đây:

1. Các huyện, thị nhất là 03 huyện có rừng tập trung (Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại) cần có biện pháp kiên quyết, tích cực ngăn cấm việc chặt phá rừng bần, mắm, già, lạc, sú, vẹt, cóc đang tái sinh phục hồi, đặc biệt là rừng đước do Nhà nước trồng từ năm 1976 đến nay.

Ở những nới có rừng, chính quyền địa phương cùng cơ quan lâm nghiệp quy hoạch một số nơi cho nhân dân lấy củi sử dụng trong gia đình. Nghiêm cấm việc tự tiện chặt cây rừng trái phép để trao đổi, mua bán với bất cứ hình thức nào.

2. Kể từ nay trở đi tuyệt đối không cho bất cứ cá nhân hay tập thể nào được vận chuyển, mua bán trái phép các loại gỗ, củi như: đước, bần, mắm, sú ,vẹt, cóc, già (không có cấp thẩm quyền cho phép).

3. Cần tăng cường và coi trọng công tác vận động tuyên truyền giáo dục trong cán bộ và nhân dân nhằm bảo đảm không ngừng nâng cao nhận thức và hiểu biết về vai trò tác dụng to lớn của rừng trong xây dựng kinh tế và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Từ đó đề cao ý thức trách nhiệm tự giác thực hiện và góp sức xây dựng vốn rừng ngày một phát triển đáp ứng kịp thời cho việc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

4. Kịp thời chỉ đạo lực lượng Quân sự, Công an, Thuế vụ phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm nhân dân bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các hành động thâm nhập vào rừng trái phép, phát hiện kịp thời những hành động vi phạm pháp luật Nhà nước về rừng và quản lý vật tư gỗ, lâm sản để có biện pháp xử lý thích đáng.

5. Các địa phương, ty, ban ngành, trường học, bệnh viện, các đơn vị vũ trang,… cần đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh việc tổ chức vận động cán bộ, nhân dân tham gia trồng cây phân tán và giáo dục ý thức bảo vệ cây trồng.

6. Tăng cường thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy trình kỹ thuật, các công nông lâm ngư trường làm nhiệm vụ khai hoang rừng phục vụ sản xuất nông nghiệp và trồng rừng kinh tế theo thiết kế, quy hoạch, kế hoạch cho phép.

7. Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho lực lượng Công an, thuế vụ và kiểm lâm nhân dân hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh, công tư hợp doanh, hợp tác xã, hộ tư nhân và các huyện, thị, ty, ban ngành, các đơn vị vũ trang thực hiện tốt những điều nêu trên.

Nhận được Chỉ thị này, các ty, ban ngành, huyện thị, các đơn vị vũ trang, Đài phát thanh truyền thanh tổ chức phổ biến thật sâu rộng trong cán bộ và nhân dân quán triệt nghiêm chỉnh chấp hành./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/UB-CT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/UB-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/1982
Ngày hiệu lực16/02/1982
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/UB-CT

Lược đồ Chỉ thị 07/UB-CT năm 1982 tăng cường quản lý bảo vệ rừng quản lý vật tư gỗ Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/UB-CT năm 1982 tăng cường quản lý bảo vệ rừng quản lý vật tư gỗ Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/UB-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýĐặng Quang Ngọc
        Ngày ban hành16/02/1982
        Ngày hiệu lực16/02/1982
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 07/UB-CT năm 1982 tăng cường quản lý bảo vệ rừng quản lý vật tư gỗ Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/UB-CT năm 1982 tăng cường quản lý bảo vệ rừng quản lý vật tư gỗ Bến Tre