Chỉ thị 08/2002/CT-UB

Chỉ thị 08/2002/CT-UB về quản lý và sử dụng đất công, đất công ích của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và đất cồn, bãi bồi trên sông, biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Chỉ thị 08/2002/CT-UB quản lý sử dụng đất công công ích đã được thay thế bởi Chỉ thị 04/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý xử lý quỹ đất nhà nước quản lý sử dụng địa bàn Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 30/04/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/2002/CT-UB quản lý sử dụng đất công công ích


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2002/CT-UB

Bến Tre, ngày 23 tháng 5 năm 2002

 

CHỈ THỊ

“VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG, ĐẤT CÔNG ÍCH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ ĐẤT CỒN, BÃI BỒI TRÊN SÔNG, BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE”

Qua đợt rà soát, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất công, đất công ích (đất 5%) của Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo Chỉ thị số 15/2001/CT-UB ngày 24/9/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre “Về việc tổ chức đợt rà soát, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre”; cho thấy việc xác lập pháp lý, quản lý và sử dụng đất công, đất công ích của Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chưa đúng theo quy định của pháp luật và kém hiệu quả như: không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, cho mượn đất công, bán đất công, để dân lấn chiếm hoặc Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cho thuê đất công ích không đúng quy định, giao khoán cho Chi bộ, đoàn thể, công an, quân sự sản xuất tự túc như cho thuê tự thu, chi cho hoạt động của tổ chức, không nộp vào ngân sách xã.

Để xác lập pháp lý, quản lý và sử dụng đất công, đất công ích, đất bãi bồi ven sông, cồn mới nổi trên sông, bãi bồi ven biển, cồn mới nổi trên biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre đúng quy định pháp luật và có hiệu quả, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng ngay quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện, xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn theo Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 01/10/2002 của Chính phủ “Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai: phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất của tỉnh năm 2001-2005-2010. Hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30/11/2001 của Tổng cục Địa chính “Về hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

2. Giao Giám đốc Sở Địa chính lập kế hoạch hướng dẫn Phòng Địa chính các huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, xác lập pháp lý, quản lý, sử dụng đất công, đất công ích, đất bãi bồi ven sông, cồn mới nổi trên sông, bãi bồi ven biển còn ngập nước, cồn mới nổi trên biển theo đúng quy định pháp luật. Cồn mới nổi trên sông, trên biển có kế hoạch cho thuê để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có khả năng đầu tư sản xuất có hiệu quả thời gian từ 3 năm, 5 năm, 10 năm theo khả năng vốn đầu tư và dự án khai thác đất để nuôi trồng thuỷ sản của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Đất bồi ven sông có thể xét giao cho hộ gia đình, cá nhân sản xuất theo quy định của pháp luật đất đai. Đất bồi ven sông còn ngập nước có kế hoạch cho thuê từ 3 năm, 5 năm, để nuôi trồng thuỷ sản. Đất ven biển đã nổi cao có kế hoạch đưa vào trồng rừng phòng hộ.

3. Giao Sở Địa chính phối hợp cùng Thanh tra tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có kế hoạch và giải pháp: xử lý vi phạm phù hợp với thực trạng và quy định của pháp luật, trình UBND tỉnh phê duyệt; để tiến hành kiểm tra, xử lý các xã, phường, thị trấn có đất công, đất công ích bị lấn chiếm, cho thuê không đúng quy định, bán đất công hoặc giao cho các đoàn thể, công an, quân sự…quản lý, cho thuê tự thu, chi cho hoạt động, không nộp vào ngân sách xã. Lập lại trật tự quản lý và kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi địa phương mình, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: xác lập pháp lý, quản lý, sử dụng đất công, đất công ích, đất cồn mới nổi ven sông, biển thuộc quyền quản lý và sử dụng của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn của Sở Địa chính. Có biện pháp tích cực ngăn chặn mọi trường hợp vi phạm và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nghiêm chỉnh thực hiện nội dung Chỉ thị này theo hướng dẫn của Sở Địa chính.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Địa chính) để xem xét giải quyết./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tâm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2002/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/2002/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2002
Ngày hiệu lực23/05/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/04/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2002/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 08/2002/CT-UB quản lý sử dụng đất công công ích


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/2002/CT-UB quản lý sử dụng đất công công ích
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/2002/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Hữu Tâm
        Ngày ban hành23/05/2002
        Ngày hiệu lực23/05/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/04/2009
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 08/2002/CT-UB quản lý sử dụng đất công công ích

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/2002/CT-UB quản lý sử dụng đất công công ích