Chỉ thị 08/2002/CT-UB

Chỉ thị 08/2002/CT-UB tổ chức thực hiện Chỉ thị 07/2002/CT-TTg về quản lý sử dụng thuốc kháng sinh, hóa chất trong sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật do tỉnh Quảng Bình ban hành

Chỉ thị 08/2002/CT-UB thực hiện 07/2002/CT-TTg quản lý sử dụng thuốc trong sản xuất kinh doanh thực phẩm Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 2406/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản đã hết hiệu lực Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 21/09/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/2002/CT-UB thực hiện 07/2002/CT-TTg quản lý sử dụng thuốc trong sản xuất kinh doanh thực phẩm Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2002/CT-UB

Đồng Hới, ngày 07 tháng 03 năm 2002

 

CHỈ THỊ

V/V TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 07/2002/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị 07/2002/CT-TTg ngày 25/2/2002 V/v “tăng cường quản lý việc sử dụng thuốc kháng sinh, hóa chất trong sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật” để thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thủy sản, sở Nông nghiệp và PTNT, sở Y tế, các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chỉ thị 07/2002/CT-TTg ngày 25/2/2002 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan đến tận các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, các cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản, súc sản và vận chuyển tiêu thụ sản phẩm thủy sản, súc sản, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thức ăn cho gia súc và thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng cho sản xuất thủy sản và nông nghiệp.

2. Sở Thủy sản, sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở: Khoa học CN & MT, sở Y tế, các cơ quan liên quan hướng dẫn ngư dân, nông dân không sử dụng các phế phẩm có chứa Chloramphenicol và các hóa chất độc hại, đồng thời xây dựng các vùng nuôi an toàn, trang trại sản xuất sạch để bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản, nông sản.

3. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất và buôn bán các loại sản phẩm dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp và thủy sản vi phạm quy định của Pháp luật về điều kiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa.

4. Các sở, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Thủy sản, sở Nông nghiệp và PTNT để chỉ đạo các cơ sở trong ngành thực hiện tốt chỉ thị này.

Yêu cầu Giám đốc các sở Thủy sản, sở Nông nghiệp và PTNT và thủ trưởng ngành liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ; (để B/c)
- TVụ Tỉnh ủy; (để B/c)
- TT HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành: Sở NNPTNT, KHCN&MT, Y tế, TM-DL, KH&ĐT,TCVG;
- UBND các huyện, thị xã;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu VP, NN.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Xuân Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2002/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/2002/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2002
Ngày hiệu lực07/03/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/09/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2002/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 08/2002/CT-UB thực hiện 07/2002/CT-TTg quản lý sử dụng thuốc trong sản xuất kinh doanh thực phẩm Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/2002/CT-UB thực hiện 07/2002/CT-TTg quản lý sử dụng thuốc trong sản xuất kinh doanh thực phẩm Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/2002/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýMai Xuân Thu
        Ngày ban hành07/03/2002
        Ngày hiệu lực07/03/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/09/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 08/2002/CT-UB thực hiện 07/2002/CT-TTg quản lý sử dụng thuốc trong sản xuất kinh doanh thực phẩm Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/2002/CT-UB thực hiện 07/2002/CT-TTg quản lý sử dụng thuốc trong sản xuất kinh doanh thực phẩm Quảng Bình