Chỉ thị 08/2006/CT-UBND

Chỉ thị 08/2006/CT-UBND tổ chức triển khai phát hành trái phiếu kho bạc năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Chỉ thị 08/2006/CT-UBND phát hành trái phiếu kho bạc năm 2006 Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/2006/CT-UBND phát hành trái phiếu kho bạc năm 2006 Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2006/CT-UBND

Bến Tre, ngày 03 tháng 5 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KHO BẠC NĂM 2006 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Thực hiện Quyết định số 11/2006/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, lãi suất 8,6%/ năm;

Căn cứ công văn số 4615/BTC-KBNN ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tổ chức phát hành trái phiếu kho bạc năm 2006;

Để việc phát hành trái phiếu kho bạc năm 2006 đạt kết quả tốt, đảm bảo chỉ tiêu huy động vốn trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các yêu cầu sau đây:

1- Trong thời gian tổ chức phát hành trái phiếu kho bạc, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phải xác định việc vận động và hưởng ứng mua trái phiếu kho bạc nhằm thực hiện kế hoạch huy động vốn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm và quán triệt tới các phòng, ban, đơn vị, cán bộ, công chức và người dân để tích cực hưởng ứng mua trái phiếu kho bạc hoàn thành chỉ tiêu vận động mua trái phiếu được giao.

2- Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc tổ chức việc tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia mua trái phiếu kho bạc.

3- Căn cứ chỉ tiêu vận động mua trái phiếu được giao, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phân tích, tính toán khả năng cụ thể để giao chỉ tiêu vận động đến các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn, cụm dân cư; tổ chức; chỉ đạo toàn diện, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc vận động mua trái phiếu trên địa bàn.

4- Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo các đơn vị Kho bạc Nhà nước trực thuộc tổ chức các điểm bán trái phiếu và triển khai các hình thức bán trái phiếu phù hợp với mọi đối tượng; tổ chức các bàn bán trái phiếu lưu động tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa điểm tập trung đông dân cư; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người mua trái phiếu, bảo đảm an toàn tiền bạc tài sản Nhà nước, không gây phiền hà, làm mất thời gian của nhân dân.

5- Sở Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hình, các cơ quan báo chí trên địa bàn phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch; ưu tiên bố trí thời lượng phát sóng, đưa tin, phổ biến, tuyên truyền các nội dung phát hành trái phiếu để người dân hiểu rõ được nghĩa vụ, quyền lợi tham gia mua trái phiếu; thường xuyên thông tin kết quả phát hành và kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tham gia mua trái phiếu kho bạc.

6- Giao Sở Tài chính làm đầu mối phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã định kỳ gửi báo cáo kết quả phát hành trái phiếu kho bạc về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức, triển khai nghiêm túc Chỉ thị này để thực hiện thắng lợi đợt phát hành trái phiếu kho bạc năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2006
Ngày hiệu lực13/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/2006/CT-UBND phát hành trái phiếu kho bạc năm 2006 Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 08/2006/CT-UBND phát hành trái phiếu kho bạc năm 2006 Bến Tre
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu08/2006/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýCao Tấn Khổng
       Ngày ban hành03/05/2006
       Ngày hiệu lực13/05/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 08/2006/CT-UBND phát hành trái phiếu kho bạc năm 2006 Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/2006/CT-UBND phát hành trái phiếu kho bạc năm 2006 Bến Tre