Chỉ thị 08/2007/CT-UBND

Chỉ thị 08/2007/CT-UBND về tăng cường các biện pháp bình ổn thị trường, kiềm chế tăng giá trong những tháng cuối năm 2007 và đầu năm 2008 do Uỷ ban nhân dân quận 8 ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/2007/CT-UBND tăng cường biện pháp bình ổn thị trường kiềm chế tăng giá tháng cuối năm 2007 đầu năm 2008


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2007/CT-UBND

Quận 8, ngày 11 tháng 09 năm 2007 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG, KIỀM CHẾ TĂNG GIÁ TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2007 VÀ ĐẦU NĂM 2008

Thực hiện Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường; căn cứ Công văn số 4463/BTM-TTTN ngày 03 tháng 8 năm 2007 của Bộ Thương mại về việc bình ổn thị trường, kiềm chế tăng giá; Công văn số 4669/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ, Công điện khẩn số 04/BTC-QLG ngày 06 tháng 8 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính; Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và đầu năm 2008;

Nhằm góp phần bình ổn thị trường và kiềm chế tăng giá trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ thị Thủ trưởng các ngành chức năng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tập trung thực hiện một số việc cụ thể sau:

1. Trưởng Phòng Kinh tế quận 8 tổ chức tốt công tác theo dõi sát, phân tích diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn quận. Phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân 16 phường tăng cường công tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh (hậu kiểm), tạo mọi điều kiện giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, thương mại, dịch vụ năm 2007 để đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, gắn với kế hoạch cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán; phát hiện và xử lý kịp thời và kiên quyết các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh; chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn.

2. Trưởng Phòng Y tế quận 8 tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh cúm A ở người, dịch bệnh sốt xuất huyết, các dịch bệnh động vật có nguy cơ lây sang người; phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân 16 phường tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Chủ trì, phối hợp ngành chức năng theo dõi, kiểm tra,  kiểm soát, xử lý nghiêm các doanh nghiệp không chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý giá thuốc trên thị trường.

3. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 tổ chức tốt công tác theo dõi, tổng hợp và phân tích diễn biến thị trường giá cả, nhất là một số mặt hàng chủ yếu, như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, xi măng, sắt thép, phân bón,…; thường xuyên và kịp thời báo cáo và đề xuất các giải pháp bình ổn thị trường cho Ủy ban nhân dân quận 8 và Sở Tài chính thành phố; chủ trì phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân 16 phường tập trung thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2007 và kiểm soát chặt chẽ việc thu chi ngân sách, tổ chức thực hiện nghiêm ngặt các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành Kinh tế, Tài chính, Quản lý thị trường, Thuế, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Quản lý đô thị tổ chức kiểm soát hoạt động của thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định đối với hiện tượng độc quyền, liên minh độc quyền cạnh tranh không đúng pháp luật về giá, lợi dụng chủ trương điều chỉnh giá của Nhà nước, lợi dụng sự biến động của thị trường, tình hình thiên tai, dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý, đầu cơ găm hàng đẩy giá lên cao, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng trốn lậu thuế… làm phương hại đến lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước.

4. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường 8B tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường, chống gian lận thương mại, kiểm tra chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn đã công bố gắn với kiểm tra niêm yết giá, đăng ký giá và bán hàng theo giá niêm yết.

5. Trưởng Trạm Thú ý quận 8 thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, các loại dịch bệnh trên heo; phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân 16 phường tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng chăn nuôi, vận chuyển,chế biến, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trái quy định, bảo đảm vệ sinh và an toàn cho người tiêu dùng.

6. Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin – Thể thao, Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 8 hướng dẫn nội dung và tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ công tác bình ổn giá trên địa bàn, tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội đối với công tác quản lý, điều hành giá cả của Nhà nước.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành bình ổn thị trường, kiềm chế tăng giá, nhằm đảm bảo phát triển kinh tế địa phương, ổn định đời sống nhân dân. Vận động sâu rộng trong nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; về công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, các loại dịch bệnh trên heo; phối hợp với các ngành chức năng quận tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng chăn nuôi, vận chuyển, chế biến, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trái quy định. Chủ động, kịp thời phối hợp các ngành chức năng quận kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường.

8. Trưởng Ban Quản lý các chợ trên địa bàn quận theo dõi, nắm chắc diễn biến giá cả một số mặt hàng thiết yếu liên quan đến đời sống người dân, kịp thời báo cáo về Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế quận 8 và Ủy ban nhân dân phường; tăng cường tuyên truyền, vận động thương nhân thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, thực hiện văn minh thương nghiệp.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận phối hợp với các cơ quan, ban ngành và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương và biện pháp góp phần bình ổn thị trường và kiềm chế tăng giá trên địa bàn quận như đã nêu trên; nắm bắt và phản ánh kịp thời với Ủy ban nhân dân quận 8 về tình hình dư luận xã hội liên quan đến giá cả thị trường, dịch bệnh động vật, cúm A trên người, dịch bệnh sốt xuất huyết…

Ủy ban nhân dân quận 8 yêu cầu Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường khẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị này và chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thị Hiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2007
Ngày hiệu lực11/09/2007
Ngày công báo01/10/2007
Số công báoSố 60
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/2007/CT-UBND tăng cường biện pháp bình ổn thị trường kiềm chế tăng giá tháng cuối năm 2007 đầu năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/2007/CT-UBND tăng cường biện pháp bình ổn thị trường kiềm chế tăng giá tháng cuối năm 2007 đầu năm 2008
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thị Hiền
        Ngày ban hành11/09/2007
        Ngày hiệu lực11/09/2007
        Ngày công báo01/10/2007
        Số công báoSố 60
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/2007/CT-UBND tăng cường biện pháp bình ổn thị trường kiềm chế tăng giá tháng cuối năm 2007 đầu năm 2008

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/2007/CT-UBND tăng cường biện pháp bình ổn thị trường kiềm chế tăng giá tháng cuối năm 2007 đầu năm 2008

           • 11/09/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/09/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực