Chỉ thị 24/2007/CT-UBND

Chỉ thị 24/2007/CT-UBND về biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và đầu năm 2008 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 24/2007/CT-UBND biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường tháng cuối năm 2007 đầu năm 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 33/2010/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 03/06/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/2007/CT-UBND biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường tháng cuối năm 2007 đầu năm 2008


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/2007/CT-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8  năm 2007

KHẨN

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH KIỀM CHẾ TỐC ĐỘ TĂNG GIÁ THỊ TRƯỜNG TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2007 VÀ ĐẦU NĂM 2008

Triển khai Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của  Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường; ngày 6 tháng 8 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Công điện khẩn số 04/BTC-QLG và Công văn số 10491/BTC-QLG ngày 7 tháng 8 năm 2007 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg;

Để kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường, bình ổn giá thị trường trên địa bàn thành phố, phấn đấu cùng cả nước kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế góp phần ổn định kinh tế và đời sống nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp phải quán triệt công tác kiểm tra giá, bình ổn giá, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách của những tháng cuối năm 2007 và đầu năm 2008, cần tập trung thực hiện tốt các công việc chủ yếu sau đây:

1. Sở Thương mại:

- Tổ chức rà soát, kiểm tra đánh giá khả năng cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn, trước hết là lương thực, thực phẩm và các hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để có biện pháp cụ thể đảm bảo đủ lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu (kể cả việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đẩy mạnh nhập khẩu đối với các loại thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu còn thiếu), không được để xảy ra mất cân đối cung cầu gây đột biến giá cả.

- Thành lập ngay đoàn kiểm tra liên ngành Thương mại, Tài chính, Quản lý thị trường, Thuế, Hải quan, Công an, Sở Khoa học - Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giao thông - Công chính… tổ chức kiểm soát hoạt động của thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các hiện tượng độc quyền, liên minh độc quyền cạnh tranh không đúng pháp luật về giá, lợi dụng chủ trương điều chỉnh giá của Nhà nước, lợi dụng sự biến động của thị trường, tình hình thiên tai, dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý, đầu cơ găm hàng đẩy giá lên cao, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng trốn lậu thuế…làm phương hại đến lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước.

- Tổ chức tốt tháng bán hàng khuyến mãi năm 2007 để kích cầu tiêu dùng và phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9.

2. Sở Tài chính:

Phối hợp tham gia đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường do Sở Thương mại chủ trì, kết hợp với kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nhà nước về giá; bán hàng hóa dịch vụ theo đúng giá của cơ quan có thẩm quyền quy định; kiểm tra việc thực hiện kiểm tra niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết tại các quận-huyện; việc kê khai giá, đăng ký giá đối với loại hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục phải kê khai đăng ký giá; phát hiện và xử lý kịp thời theo quy định của Pháp lệnh giá và các quy định của pháp luật có liên quan đối với các hành vi vi phạm như: quyết định giá sai thẩm quyền, quy định mức giá không tuân thủ quy trình, hạch toán vào giá các chi phí không đúng, không hợp lý, hợp lệ; lợi dụng vị trí thống lĩnh thị trường, liên kết giá bất hợp lý.

3. Sở Công nghiệp:

Có kế hoạch hỗ trợ mở rộng các khu vực sản xuất, đầu tư chiều sâu, hiện đại hoá, tái cấu trúc hoạt động của từng cơ sở sản xuất để giảm giá thành và giá bán sản phẩm.

4. Sở Xây dựng:

Phối hợp Sở Tài chính có biện pháp quản lý giá và nguồn cung cấp nguyên vật liệu xây dựng để xây dựng Bảng Thông báo giá Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố phù hợp với thực tế.

5. Sở Y tế:

Có kế hoạch tổ chức kiểm tra giá thuốc phòng và chữa bệnh, không để giá thuộc tăng cao bất hợp lý.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chỉ đạo Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật thực hiện mọi biện pháp để khoanh vùng và dập tắt các ổ dịch heo tai xanh, dịch cúm gia cầm; kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu trên rau và thủy sản trên địa bàn.

7. Viện Kinh tế:

Phân tích đánh giá tác động của thị trường và đề xuất chính sách chiến lược kềm giữ giá, không để tăng đột biến giá trên địa bàn.

8. Cục Thuế thành phố:

- Tổ chức triển khai các giải pháp về thuế theo quyết định của Bộ Tài chính.

- Cử cán bộ có thẩm quyền tham gia đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường theo đề nghị của Sở Thương mại để xử lý các vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý.

9. Cục Hải quan thành phố:

- Phối hợp với Bộ đội biên phòng tổ chức kiểm soát chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, gian lận qua giá. Tổ chức thông quan ngay trong ngày đối với các loại thực phẩm và hàng thiết yếu nhập khẩu.

- Cử cán bộ có thẩm quyền tham gia đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường theo đề nghị của Sở Thương mại để xử lý các vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý.

10. Kho bạc Nhà nước:

Phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy mạnh tiến độ giải ngân, hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán và thanh toán kịp thời cho các công trình đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường kiểm soát chi, đồng thời chủ động phối hợp với Sở Tài chính triển khai các biện pháp chấn chỉnh việc chấp hành các quy định và các biện pháp tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng và chi tiêu ngân sách nhà nước.

11. Các sở, ban, ngành quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp cùng các doanh nghiệp rà soát chi phí sản xuất và giá thành các hàng hóa dịch vụ thiết yếu trên địa bàn (nhất là thực phẩm, dịch vụ vận chuyển công cộng….), loại bỏ các chi phí không hợp lý, hợp lệ góp phần khắc phục khó khăn do giá đầu vào tăng, kiềm chế tăng giá đầu ra, góp phần bình ổn thị trường. Kiểm soát chặt chẽ việc hạch toán và quy định giá những hàng hóa, dịch vụ được sản xuất theo đặt hàng của Nhà nước, giá sản phẩm, dịch vụ công ích được sản xuất theo đặt hàng, giao kế hoạch của Nhà nước thuộc ngân sách địa phương không qua đấu thầu, đấu giá. Từ nay đến hết năm 2007, tạm thời giữ bình ổn đối với một số loại hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân dân thành phố trên cơ sở phấn đấu tăng năng suất, tiết kiệm chống lãng phí, giảm chi phí sản xuất và lưu thông như: cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt, giá nước sạch…

12. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước:

Chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên kiểm soát các yếu tố hình thành giá, không để tăng giá bất hợp lý; có kế hoạch huy động sản xuất, dự trữ và điều phối hàng hoá, đảm bảo cung cầu cho người tiêu dùng, không được ghìm hàng để tăng giá; tổ chức bán hàng lưu động phục vụ nhân dân ở các xã vùng sâu, nông thôn ngoại thành, phục vụ công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất.

13. Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh các chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức và Hóc Môn:

Có trách nhiệm kiểm tra giám sát chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả tại các khu vực chợ, không để xảy ra tăng đột biến về giá và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

14. Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

- Tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại các chợ, nơi mua bán tập trung và các dịch vụ trên địa bàn; báo cáo kịp thời các biến động giá và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp nhằm ổn định thị trường.

- Chỉ đạo Công ty Công ích tại địa bàn kiểm soát chặt chẽ việc hạch toán và quy định giá những hàng hóa, dịch vụ được sản xuất theo kế hoạch của Nhà nước không qua đấu thầu, đấu giá để tiết kiệm nguồn ngân sách Nhà nước.

15. Sở Văn hoá và Thông tin, các cơ quan thông tin đại chúng tại thành phố tổ chức tuyên truyền hỗ trợ công tác bình ổn giá trên địa bàn tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội đối với công tác quản lý điều hành giá cả của Nhà nước.

16. Các sở, ban, ngành báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này cho Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài chính vào ngày 10 và 25 hàng tháng. Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) theo định kỳ vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ

- Bộ Tài chính

- Bộ Thương mại

- Cục Kiểm tra Văn bản – Bộ Tư pháp

- Thường trực Thành ủy

- Thường trực Hội đồng nhân dân TP

- Ủy ban nhân dân thành phố

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP

- Các sở-ngành và các Tổng Công ty TP

- Ủy ban nhân dân các quận-huyện

- Các Báo-Đài thành phố

- VPHĐ-UB: CPVP

- Phòng TC-TM-DV (3b), các Phòng NCTH

- Lưu: VT, (TM/P)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2007
Ngày hiệu lực31/08/2007
Ngày công báo15/09/2007
Số công báoSố 59
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 24/2007/CT-UBND biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường tháng cuối năm 2007 đầu năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/2007/CT-UBND biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường tháng cuối năm 2007 đầu năm 2008
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Hồng
        Ngày ban hành31/08/2007
        Ngày hiệu lực31/08/2007
        Ngày công báo15/09/2007
        Số công báoSố 59
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 24/2007/CT-UBND biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường tháng cuối năm 2007 đầu năm 2008

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/2007/CT-UBND biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường tháng cuối năm 2007 đầu năm 2008