Chỉ thị 08/CT-UB

Chỉ thị 08/CT-UB năm 2004 về tiếp tục triển khai cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang tàng trữ, sử dụng trái phép do tỉnh Yên Bái ban hành

Chỉ thị 08/CT-UB 2004 vận động toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ đang tàng trữ sử dụng trái phép Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 183/QĐ-UBND 2008 Danh mục văn bản pháp luật Uỷ ban Yên Bái ban hành từ 1998 đến 2006 và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2008.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UB 2004 vận động toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ đang tàng trữ sử dụng trái phép Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UB

Yên Bái, ngày 07 tháng 6 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN GIAO NỘP VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐANG TÀNG TRỮ, SỬ DỤNG TRÁI PHÉP

Từ năm 2003 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo điều hành của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, lực lượng Công an đã phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tàng trữ, sử dụng trái phép. Quá trình tổ chức thực hiện, đông đảo nhân dân trong tỉnh đồng tình tích cực tham gia và đã tự giác giao nộp cho cơ quan Nhà nước được tổng số: 18.073 khẩu súng các loại (trong đó: 79 khẩu súng quân dụng, 17.974 khẩu súng săn các loại, 13 khẩu súng thể thao, 07 khẩu súng hơi và nhiều đạn, thuốc nổ, đáng chú ý trong đợt vận động vừa qua, bà con vùng cao còn tự giác giao nộp 512 cạm bẫy thú rừng). Từ đó, đã làm giảm hẳn tội phạm sử dụng vũ khí nóng và tai nạn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Động vật hoang dã về cơ bản được bảo tồn, từng bước đưa môi trường sinh thái vào ổn định, cân bằng và phát triển.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, cuộc vận động ở một số xã vùng cao (đặc biệt là các xã giáp ranh với tỉnh bạn) vẫn còn một số người lén lút cất dấu, sử dụng trái phép, cá biệt có trường hợp để xảy ra tai nạn do sử dụng vũ khí khi săn bắn ở một số xã như: Phong Dụ Hạ - huyện Văn Yên, Pá Lau - huyện Trạm Tấu, Bình Thuận - huyện Văn Chấn v.v...

Để đảm bảo cho cuộc vận động toàn dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang tàng trữ, sử dụng trái phép được tiếp tục triển khai đạt kết quả tốt, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1- Công an tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch để phối hợp với các ngành chức năng và Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông qua phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục mở đợt vận động trong các tầng lớp nhân dân trên phạm vi toàn tỉnh tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang tàng trữ, sử dụng trái phép. Trong quá trình thực hiện cuộc vận động cần làm tốt công tác nắm tình hình, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ở các xã vùng cao, những địa bàn giáp danh với tỉnh bạn còn đối tượng lén lút tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời vận động giáo dục, thuyết phục để mọi người tự giác chấp hành; xây dựng quy ước, tổ chức cho nhân dân học tập, cam kết thực hiện quy ước không sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm khắc những trường hợp cố tình vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng như việc sản xuất, sửa chữa, mua bán súng săn, đạn súng săn và các vật liệu để tự chế thành súng săn các loại.

2- Cơ quan chức năng làm thủ tục đăng ký sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về công việc của mình; có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra kiến thức về kỹ thuật sử dụng, trình độ hiểu biết những quy định của pháp luật hiện hành trước khi cấp phép cho các cá nhân, tổ chức sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (trừ lực lượng Công an và Quân đội), nếu không đạt được những yêu cầu trên thì kiên quyết không cấp giấy phép sử dụng. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ở các đơn vị, địa phương trên phạm vi toàn tỉnh.

3- Các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do nhân dân giao nộp phải tổ chức kiểm tra chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn đồng thời chuyển giao ngay cho cơ quan chức năng để quản lý theo quy định.

4- Sở Tư pháp, Sở Văn hoá thông tin, Báo Yên Bái, Đài phát thanh truyền hình tỉnh và Đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thị, thành phố phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng các cấp, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang tàng trữ, sử dụng trái phép.

5- Giao cho Công an tỉnh Yên Bái có trách nhiệm giúp Uỷ ban Nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cuộc vận động đạt kết quả và những công tác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức sơ kết, tổng kết và đề nghị khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân có thành tích trong cuộc vận động này.

 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Tư pháp, Chi Cục kiểm lâm tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với lực lượng Công an để tổ chức thực hiện tốt nội dung trên.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể khẩn trương triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Thường trực Uỷ ban Nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh Yên Bái) để có ý kiến chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ Công an (B/c);
- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Thường trực UBND tỉnh (C/đ);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể (T/h);
- UBND các huyện, thị, thành phố (T/h);
- Chánh, PhóVP UBND tỉnh;
- Chuyên viên: NC, CN-XD, VX;
- Lưu: HC - NC.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH YÊN BÁI
Phùng Quốc Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2004
Ngày hiệu lực07/06/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UB 2004 vận động toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ đang tàng trữ sử dụng trái phép Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UB 2004 vận động toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ đang tàng trữ sử dụng trái phép Yên Bái
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhùng Quốc Hiển
        Ngày ban hành07/06/2004
        Ngày hiệu lực07/06/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UB 2004 vận động toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ đang tàng trữ sử dụng trái phép Yên Bái

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UB 2004 vận động toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ đang tàng trữ sử dụng trái phép Yên Bái