Chỉ thị 08/CT.UB

Chỉ thị 08/CT.UB năm 2002 về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Chỉ thị 08/CT.UB năm 2002 quản lý hoạt động kinh doanh thương mại du lịch Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản tỉnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 27/04/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT.UB năm 2002 quản lý hoạt động kinh doanh thương mại du lịch Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT.UB

Lào Cai, ngày 22 tháng 5 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Lào Cai là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế Thương mại và du lịch, những năm qua được Đảng, Chính phủ quan tâm, cùng với sự cố gắng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, tiềm năng đó đã và đang trở thành hiện thực. Tuy nhiên trong quá trình phát triển bên cạnh những thành tựu đã đạt được hoạt động thương mại du lịch vẫn còn một số tồn tại đó là: các doanh nghiệp địa phương chưa mạnh dạn mở rộng thị trường, hình thức phục vụ chưa cao, mặt hàng còn nghèo nàn, giá cả chưa có sức cạnh tranh dẫn đến doanh số thấp, hiệu quả kinh doanh chưa cao. Trong khu kinh tế cửa khẩu hoạt động kinh doanh thương mại và du lịch của các chi nhánh, văn phòng đại diện và các doanh nghiệp còn tuy tiện, tình trạng cạnh tranh hạ giá, trốn thuế, ...v,v còn diễn ra khá phổ biến, gây kém hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Để từng bước đưa công tác quản lý hoạt động thương mại du lịch vào nề nếp, tạo hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, xây dựng ngành Thương mại và Du lịch Lào Cai phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã cần làm tốt một số công việc sau đây:

1. Giao cho Sở Tư pháp chủ trì cùng Sở Thương mại - Du lịch, các ngành chức năng liên quan và UBND các huyện thị tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế nắm được chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế Thương mại - du lịch, Luật thương mại, Pháp lệnh du lịch, Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của các Bộ, Ngành trung ương liên quan đến lĩnh vực hoạt động thương mại và du lịch.

2. Để hoạt động kinh doanh thương mại và du lịch trên địa bàn, đúng Pháp luật, văn minh, lịch sự và hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2005 yêu cầu tất cả các chủ cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ - du lịch và nhân viên phục vụ (Khách sạn, nhà hàng, quầy hàng, dịch vụ, lữ hành và các loại hình vui chơi giải trí khác) đều phải có chứng chỉ về quản lý kinh doanh hoặc đào tạo nghề do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn, sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Giao cho Sở Thương mại và Du lịch chủ trì phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và các trường đào tạo của Bộ Thương mại, Tổng Cục Du lịch xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh doanh và các lớp đào tạo nghề, nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho các thành phần kinh tế.

3. Về hoạt động Thương mại và dịch vụ: Phát huy lợi thế của tỉnh về cửa khẩu, để phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh phát triển. Từ nay đến năm 2005 ngành thương mại và du lịch, cần tập trung quan tâm phát triển mạng lưới thương mại từ tỉnh, đến huyện và xã. Tiếp tục đẩu tư các chợ ở trung tâm thị xã, thị trấn và ở các xã vùng sâu, vùng xa. Trong đó doanh nghiệp nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo, làm nòng cốt, ngoài việc cung ứng các mặt hàng chính sách, chủ động tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân. Qua đó hướng dẫn tiêu dùng, kích thích nền sản xuất hàng hóa phát triển. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chính sách qui định tại Nghị định số: 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 của Chính Phủ về phát triền thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc.

4. Về hoạt động du lịch: Tất cả các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành khách Trung Quốc phải đăng ký mở Chi nhánh và kê khai nộp thuế tại Cục thuế tỉnh Lào Cai. Chỉ có các doanh nghiệp của tỉnh Lào Cai và các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành ngoài tỉnh có Chi nhánh tại Lào Cai mới được kinh doanh lữ hành khách du lịch Trung Quốc, mỗi doanh nghiệp chỉ được phép đặt một chi nhánh tại Lào Cai. Để nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch đi theo tour. Yêu cầu tất cả các đơn vị đều phải đăng ký tuar và giá tuar trọn gói với sở Thương mại và Du lịch, giá tuar đăng ký phải sát với giá tua thực tế, không được thấp hơn mức giá tối thiểu do cơ quan có thẩm quyền qui định (theo Pháp lệnh giá được Quốc Hội thông qua ngày 26/4/2002). Phải công khai với khách du lịch về chương trình, giá tour và phải thực hiện đúng như đã cam kết. Khi kê khai tính thuế không được thấp hơn giá sàn đã đăng ký.

Chỉ cho phép những hướng dẫn viên có thẻ (do sở TM&DL cấp), mới được đưa khách du lịch đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp phải đăng ký danh sách hướng dẫn viên du lịch với sở Thương mại và Du lịch, yêu cầu phải có hợp đổng đối với số hướng dẫn viên đó. Chỉ có các pháp nhân là Công ty mói được ký hợp đồng với đối tác Trung Quốc và giao cho Chi nhánh của mình ở Lào Cai thực hiện. Yêu cầu các chi nhánh phải treo biển hoạt động tại nơi đặt trụ sở.

Đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú: Cho phép các cơ sở lưu trú được xếp hạng chất lượng cao loại A và 1 (một) sao trở lên mới đủ tiêu chuẩn được đón khách du lịch quốc tế. Chỉ những khách sạn, nhà nghỉ được sự đồng ý của UBND tỉnh Lào Cai và Tổng cục Du lịch mới được đón khách du lịch quốc tế đi bằng các giấy tờ khác ngoài hộ chiếu. Các cơ sở kinh doanh lưu trú phải thực hiện tính thuế theo giá sàn cho thuê phòng ngủ của các khách sạn được đón khách du lịch quốc tế do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Để tạo ấn tượng tốt đẹp đối với khách du lịch đến với Lào Cai, yêu cầu các ngành chức năng trên cửa khẩu hoặc ở những khu, điểm du lịch. Cần quán triệt một cách sâu rộng tới cán bộ chiến sỹ, thể hiện tinh thần thái độ văn minh, lịch sự, hiếu khách. Tiếp tục có biện pháp cải cách thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú cho khách du lịch, đặc biệt trong những ngày lễ tết hoặc vào ngày nghỉ cuối tuần. Để quản lý tốt khách du lịch qua, lại cửa khẩu, yêu cầu các ngành quản lý trên cửa khẩu, thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định số: 187/2001/QĐ-UB ngày 28/5/2001 của UBND tỉnh Lào Cai. Toàn bộ khách du lịch xuất cảnh, nhập cảnh đều thống nhất tập trung qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, các cửa khẩu hoặc lối mở khác không được đưa đón khách du lịch. Giao cho Công ty Du lịch tỉnh làm đầu mối phối hợp với phòng Xuất nhập cảnh làm thủ tục đưa, đón khách du lịch Trung Quốc vào Lào Cai và khách Việt Nam sang Trung Quốc trong ngày.

Trên đây là Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh thương mại du lịch trên địa bàn, yêu cẩu Thủ trưởng các sỏ', ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, các tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
 K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT.UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2002
Ngày hiệu lực22/05/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT.UB

Lược đồ Chỉ thị 08/CT.UB năm 2002 quản lý hoạt động kinh doanh thương mại du lịch Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT.UB năm 2002 quản lý hoạt động kinh doanh thương mại du lịch Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Vạn
        Ngày ban hành22/05/2002
        Ngày hiệu lực22/05/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT.UB năm 2002 quản lý hoạt động kinh doanh thương mại du lịch Lào Cai

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT.UB năm 2002 quản lý hoạt động kinh doanh thương mại du lịch Lào Cai