Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện 2011 Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Phan Thiết, ngày 08 tháng 03 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN TIẾT KIỆM TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2011.

Chấp hành chủ trương của Chính phủ về tiết kiệm điện, trong những năm qua, các tổ chức, cá nhân sử dụng điện trên địa bàn tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm trong sử dụng điện. Tuy nhiên, việc tiết kiệm điện vẫn còn nhiều hạn chế, chưa được thực hiện một cách triệt để, tích cực và toàn diện. Dự báo năm 2011 và các năm tới, đặc biệt là những tháng mùa khô, tình hình thiếu hụt nguồn điện có thể sẽ còn tiếp tục diễn ra, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc cung cấp điện và vận hành hệ thống điện mùa khô 2011;

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất việc ngừng, giảm cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, đưa việc tiết kiệm điện thật sự đi vào chiều sâu và có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các tháng mùa khô (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 hàng năm) với các nội dung, biện pháp cụ thể sau đây:

1. Các cơ quan, công sở, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước và các doanh nghiệp có cổ phần Nhà nước chi phối:

- Xây dựng và ban hành các Quy định về sử dụng điện, trang bị, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc sau:

+ Có biện pháp hữu hiệu tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc;

+ Có kế hoạch thay mới các loại bóng đèn tiết kiệm điện, thiết bị điện sử dụng năng lượng tiết kiệm, có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; Chỉ sử dụng bóng đèn huỳnh quang hiệu suất cao T8 (36W/32W, 18W), T5 và đèn compact để thay thế đèn huỳnh quang thông thường hiệu suất thấp T10 (40W, 20W) và đèn dây tóc (đèn tròn); Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải tuyệt đối sử dụng các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao, tiết kiệm điện, có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; Nghiêm cấm thay thế, mua sắm mới đèn dây tóc (đèn tròn);

+ Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Cắt giảm ít nhất 50% số lượng đèn chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào;

+ Chỉ sử dụng máy điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ để chế độ làm mát (nhiệt độ phòng từ 25°C trở lên); Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng, có ít người;

+ Khuyến khích triển khai thực hiện việc trang bị đèn chiếu sáng cục bộ tại bàn làm việc để hạn chế sử dụng đèn chiếu sáng chung khi có ít người làm việc.

- Đối với các cơ quan, công sở, các đơn vị sự nghiệp công lập: đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện kiệm điện của đơn vị trong năm 2010. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 4958/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận: đăng ký phương án tiết kiệm ít nhất 10% lượng điện năng sử dụng hàng năm và định kỳ báo cáo việc sử dụng điện tiết kiệm; phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên phải thực hiện tiết kiệm điện ở cơ quan và gia đình. Đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm. Kết quả thực hiện tiết kiệm điện trong cơ quan phải được đánh giá nghiêm túc và xem đây là một trong những điều kiện để xem xét công nhận cơ quan có nếp sống văn minh cuối năm.

- Tập trung tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện các công trình Trung tâm điện lực, các nhà máy điện, các đường dây truyền tải và các trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV, các đường dây phân phối 22kV để tăng cường khả năng cung cấp điện.

2. Đối với các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng:

- Rà soát lại các hệ thống chiếu sáng, kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng theo các tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành đảm bảo nguyên tắc chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 259:2001. Thực hiện cắt giảm số lượng đèn chiếu sáng công cộng phù hợp mỗi tuyến đường, khu vực, đảm bảo độ chiếu sáng an toàn; Điều chỉnh thời gian chiếu sáng đường phố hợp lý, tùy theo tuyến đường, tùy theo mùa có thể bật muộn hơn vào buổi tối, tắt sớm hơn vào buổi sáng, phù hợp theo đặc điểm, nhu cầu và các hoạt động, các sự kiện của địa phương; Không sử dụng kết hợp các loại đèn quảng cáo trên các trục lộ, công viên.

- Trong các công viên, vườn hoa công cộng, ... chỉ sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện, thực hiện cắt giảm 50% công suất đèn chiếu sáng vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện, ngoại trừ các thời điểm lễ hội (ngày Tết, các ngày lễ và các sự kiện lớn tại địa phương, ...).

- Xây dựng kế hoạch thay thế, điều chỉnh, cải tạo hệ thống chiếu sáng hợp lý, tránh lãng phí điện; Thay thế ngay các loại bóng đèn chiếu sáng có công suất lớn không cần thiết, gây lãng phí điện bằng các loại bóng đèn có công suất nhỏ, tiết kiệm điện tại các tuyến đường nhánh, đường hẻm, mật độ giao thông thấp.

- Từ năm 2011, khi sửa chữa, thay thế, lắp đặt mới hệ thống đèn chiếu sáng phải sử dụng các loại đèn chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện, đèn 2 cấp công suất; Triển khai thực hiện đầu tư, trang bị hệ thống điều khiển tự động cho các hệ thống chiếu sáng đường phố chính. Chiếu sáng đường phố sử dụng bóng đèn natri cao áp và thấp áp, chiếu sáng ngõ nhỏ và đường dành cho người đi bộ sử dụng bóng đèn natri thấp áp công suất nhỏ và đèn compact, chiếu sáng quảng trường dùng đèn metal halide; Nghiêm cấm sử dụng đèn dây tóc và các loại đèn chỉ có 1 cấp công suất lớn (250W hoặc 150W); Khuyến khích sử dụng bóng đèn LED tại các vị trí thích hợp.

- Lập kế hoạch từ năm 2011 đến 2015 thay thế dần và sử dụng các loại bóng đèn hiệu suất cao, tiết kiệm điện hoặc đèn 2 cấp công suất có ứng dụng thiết bị điều khiển tự động chế độ điều chỉnh công suất trên các hệ thống chiếu sáng công cộng để giảm công suất chiếu sáng về khuya khi mật độ giao thông giảm. Xây dựng lộ trình đến năm 2015 có ít nhất 30% đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu được thay thế bằng các loại đèn tiết kiệm năng lượng hoặc các loại đèn có 2 cấp công suất.

- Mỗi đơn vị phấn đấu triển khai lắp đặt thử nghiệm thí điểm ít nhất một công trình chiếu sáng công cộng sử dụng các loại bóng đèn hiệu suất cao, tiết kiệm điện (đèn năng lượng mặt trời, đèn năng lượng mặt trời kết hợp năng lượng gió, đèn quang học cao cấp SSP, đèn ứng dụng công nghệ đèn LED,...).

3. Đối với việc dùng điện cho sinh hoạt và kinh doanh, dịch vụ, du lịch:

- Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (máy điều hòa, bình nước nóng, bơm nước, bàn ủi điện, ...) trong thời gian cao điểm từ 10 giờ 30 đến 12 giờ và từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày; Sử dụng thiết bị điện hợp lý và tiết kiệm, tắt các thiết bị điện, đèn chiếu sáng khi không có nhu cầu sử dụng.

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại thực hiện cắt giảm ít nhất 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện (từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày); Đối với các panô, bảng quảng cáo tấm lớn ngoài trời sử dụng đèn công suất lớn phải tuyệt đối tắt hẳn từ sau 22 giờ.

- Sử dụng các loại bóng tiết kiệm điện như bóng đèn compaq hoặc đèn huỳnh quang hiệu suất cao T8 (36W/32W, 18W), T5, chấn lưu (tăng phô) hiệu suất cao (chấn lưu điện tử), thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, ...

4. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất:

- Xây dựng phương án tự cắt giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện và các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; Sử dụng điện đúng mục đích, công suất và biểu đồ công suất đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện.

- Tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ giữa ca sản xuất, tại khu vực văn phòng, trong khuôn viên, hành lang bảo vệ, Không để các thiết bị điện hoạt động không tải; Triệt để tiết kiệm điện chiếu sáng sân, vườn, đường nội bộ trong các khu - cụm công nghiệp.

- Có kế hoạch chủ động trong việc bố trí ca, kíp làm việc, điều chuyển sản xuất theo ca để giảm chênh lệch công suất giữa giờ cao điểm và giờ thấp điểm; Hạn chế tối đa việc huy động thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm; Trang bị máy phát điện dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất khi thiếu điện; Khuyến khích ứng dụng các dây chuyền công nghệ sản xuất mới để giảm suất tiêu hao điện năng.

- Chỉ sử dụng, thay mới thiết bị điện sử dụng năng lượng tiết kiệm, bóng đèn huỳnh quang hiệu suất cao và đèn compact để thay thế đèn huỳnh quang thông thường hiệu suất thấp và đèn dây tóc (đèn tròn) đã cháy.

- Lập kế hoạch, tính toán hợp lý nhu cầu sử dụng điện để đăng ký và thực hiện tiết kiệm ít nhất 2% điện năng sử dụng phục vụ cho sản xuất, ...

5. Đối với các hộ sử dụng điện để chong đèn thanh long:

- Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích, kêu gọi bà con nông dân sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP để được xem xét ưu tiên cấp điện phục vụ cho sản xuất thanh long. Thứ tự ưu tiên cung cấp điện phục vụ sản xuất thanh long thực hiện theo Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2009 về việc ban hành Quy định điều kiện và trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp phục vụ thắp sáng thanh long của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

- Khuyến khích sử dụng và thay thế dần các bóng đèn sợi đốt (đèn tròn) bằng các bóng đèn compact tiết kiệm điện để chong đèn thanh long; Chia sẻ kinh nghiệm chong đèn compact tiết kiệm điện cho các hộ khác học hỏi, tham gia.

- Chỉ được phép thực hiện chong đèn từ sau 22 giờ đến 05 giờ sáng.

- Nghiêm cấm sử dụng điện lưới phục vụ sinh hoạt chung để chong đèn nếu hộ gia đình không có trạm biến áp chuyên dùng riêng phục vụ cho thanh long.

6. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo việc thông báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương (đài truyền hình địa phương, loa truyền thanh tại các phường, xã, thị trấn...); Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn, thôn, khu phố tuyên truyền đến các hộ nhân dân sử dụng điện về nội dung của Chỉ thị này, kêu gọi người dân hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (máy điều hòa, bình nước nóng, bàn ủi điện, bếp điện, ...) trong thời gian cao điểm từ 10 giờ 30 đến 12 giờ và từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày, sử dụng thiết bị điện hợp lý và tiết kiệm, tắt các thiết bị điện, đèn chiếu sáng khi không có nhu cầu sử dụng, sử dụng các loại bóng tiết kiệm điện như bóng đèn compact hoặc đèn huỳnh quang hiệu suất cao T5, T8 (36W, 32W, 18W), chấn lưu hiệu suất cao và các thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

- Chỉ đạo ngay các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng và Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn triển khai đến các khu phố (thôn) kiểm tra, rà soát, lập danh sách các tuyến chiếu sáng ngõ hẻm hiện đang sử dụng các bóng đèn sợi đốt (đèn tròn) để báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền quản lý thay thế bằng các bóng đèn compact hoặc các loại bóng đèn tiết kiệm điện khác.

- Chỉ đạo chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình, các hệ thống điện chiếu sáng công cộng nghiêm túc thực hiện nội dung có liên quan của Chỉ thị này.

7. Công ty Điện lực Bình Thuận và các Công ty Cổ phần điện nông thôn có trách nhiệm:

- Có biện pháp và hình thức thích hợp để triển khai tuyên truyền Chỉ thị này đến tất cả các khách hàng sử dụng điện biết và thực hiện; Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền tiết kiệm điện, trong đó đặc biệt chú trọng giới thiệu, quảng bá, hướng dẫn các công nghệ, sản phẩm, thiết bị tiết kiệm điện, tập trung vào các thiết bị chiếu sáng (đèn compact, đèn T8, T5, chấn lưu điện tử..), bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng, các thiết bị có hiệu suất cao, tiêu thụ điện ít, thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

- Xây dựng bản cam kết đăng ký tiết kiệm ít nhất 2% điện năng sử dụng phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ... đối với các tổ chức, cá nhân có phụ tải cao và có đăng ký biểu đồ phụ tải vào giờ cao điểm và thấp điểm theo các quy định hiện hành để đến làm việc trực tiếp và cùng ký cam kết trên cơ sở:

+ Thỏa thuận điện năng tiết kiệm hợp lý theo từng thời điểm trong năm, phù hợp nhu cầu, đặc điểm phụ tải và quy trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh để giảm công suất tiêu thụ điện tại các giờ cao điểm khi xảy ra thiếu điện;

+ Thỏa thuận sử dụng nguồn điện dự phòng tại chỗ để khai thác các nguồn điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong sử dụng điện, nhất là các vi phạm về đăng ký biểu đồ phụ tải, sử dụng điện cho pa nô, quảng cáo, chiếu sáng biển hiệu sai quy định; Nếu vi phạm thì lập biên bản, ngừng cung cấp điện ngay và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo quy định; Kiểm tra nhắc nhở, cương quyết cắt điện nếu tái phạm đối với các trường hợp sử dụng điện không thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và các quy định hiện hành, đặc biệt là đối với các hộ trồng thanh long chong đèn trước 22 giờ và sau 05 giờ sáng.

- Tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn, phấn đấu giảm tổn thất điện năng.

- Trường hợp xảy ra thiếu điện phải cắt giảm phụ tải, Công ty Điện lực Bình Thuận có trách nhiệm:

+ Lập phương án cấp điện phù hợp với mức phân bổ công suất, bố trí thực hiện cắt tiết giảm điện một cách hợp lý sao cho phải bảo đảm: Ưu tiên cấp điện theo danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; Ưu tiên phục vụ tưới tiêu, sản xuất và các hoạt động thiết yếu khác, nhất là các đơn vị sản xuất công nghiệp lớn, các khu - cụm công nghiệp, các khu du lịch trọng điểm; cắt giảm điện trên nguyên tắc luân phiên, công bằng, tránh tình trạng cắt điện trên diện rộng và kéo dài ở một khu vực ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp;

+ Thực hiện kế hoạch cắt giảm điện theo đúng trình tự tại Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng cấp điện ban hành kèm theo Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Thông báo kịp thời, chính xác lịch cắt điện trên các phương tiện thông tin đại chúng để cho các đơn vị, tổ chức chủ động trong việc sắp xếp, tổ chức sản xuất.

+ Chỉ đạo các Điện lực phối hợp chặt chẽ với các trạm bơm nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp để tận dụng tối đa nguồn nước xả của các hồ thủy điện.

+ Kiểm tra và yêu cầu các khách hàng sử dụng điện phải thực hiện đúng các thỏa thuận đã được ký kết trong nội dung bản cam kết đăng ký tiết kiệm điện.

- Công ty Điện lực Bình Thuận theo dõi, định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo kết quả việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

8. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Thanh long và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Thanh long Bình Thuận, triển khai nội dung Chỉ thị này đến các hộ trồng thanh long có sử dụng điện chong đèn trái vụ để biết và thực hiện;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan nghiên cứu và xác định rõ hiệu quả của việc chong đèn thanh long bằng bóng compact. Nếu có hiệu quả, tiến tới triển khai ứng dụng toàn tỉnh; xây dựng lộ trình các hộ thanh long trên địa bàn tỉnh đến quý 3 năm 2012, mỗi hộ dân sử dụng ít nhất 50% bóng đèn compact để chong đèn thanh long.

9. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu phổ biến các nội dung về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả với các hình thức phù hợp trong các trường học nhằm tuyên truyền tiết kiệm điện cho học sinh biết và thực hiện. Nghiên cứu thực hiện việc chiếu sáng học đường hiệu quả, tiết kiệm điện.

10. Giao Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành có liên quan:

- Trong quá trình thẩm định hồ sơ dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế cơ sở và hồ sơ quyết toán dự án đầu tư xây dựng, yêu cầu chủ đầu tư thiết kế không gian tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên; thiết kế hệ thống chiếu sáng công lộ, sân vườn, hành lang một cách hợp lý; sử dụng bóng đèn huỳnh quang hiệu suất cao T8 (36W/32W, 18W), T5 và đèn compact, chấn lưu hiệu suất cao (chấn lưu điện tử), trang bị thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; sử dụng thiết bị gia nhiệt nước bằng năng lượng mặt trời tại bệnh viện, trường học, nhà cao tầng, khách sạn, trung tâm thương mại, ...

- Trong quá trình chấp thuận, cấp phép cho các dự án đầu tư, cần lưu ý nhắc nhở, hạn chế các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cũ, tiêu tốn năng lượng điện.

- Sở Xây dựng có văn bản nhắc nhở, yêu cầu các cá nhân, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nội dung theo Chỉ thị này trong quá trình hành nghề;

11. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Công ty Điện lực Bình Thuận xây dựng phương án thực hiện và kiểm tra việc tiết kiệm điện đối với các hình thức chiếu sáng quảng cáo trên các panô, áp phích, bảng hiệu, ...

12. Giao Sở Công Thương:

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong tỉnh việc thực hiện tiết kiệm điện theo nội dung Chỉ thị này.

- Phối hợp Sở Tài chính và Công ty Điện lực Bình Thuận theo dõi, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trong tỉnh việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 4958/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Triển khai phổ biến Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả của Chính phủ, các Bộ ngành đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.

13. Giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên nội dung Chỉ thị này. Giao Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đưa nội dung Chỉ thị lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

14. Giao Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận:

- Phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bình Thuận tuyên truyền phổ biến Chỉ thị này, nội dung và các biện pháp tiết kiệm điện bằng các hình thức (không thu phí) như: chạy chữ trên chương trình thời sự Bình Thuận; Phóng sự, phát hình tuyên truyền sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện; Đưa nội dung Chỉ thị này lên Báo Bình Thuận Online, ...

- Dành thời lượng, trang tin hợp lý để tuyên truyền rộng rãi các nội dung về tiết kiệm điện.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện có trách nhiệm chỉ đạo và thi hành nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Mặt trận, Đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Hiệp hội: Thanh long, Du lịch, CB thủy sản;
- Hội Doanh nghiệp trẻ Bình Thuận;
- Đài PTTH Bình Thuận;
- Báo Bình Thuận;
- Công ty Điện lực Bình Thuận;
- Tổng Công ty Điện lực miền Nam;
- Các Công ty CP Điện nông thôn;
- Công ty Công trình đô thị TP. Phan Thiết,
- Ban QL Công trình công cộng các huyện, TX;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VP, TH, ĐTQH, KT.

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2011
Ngày hiệu lực08/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện 2011 Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện 2011 Bình Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành08/03/2011
        Ngày hiệu lực08/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện 2011 Bình Thuận

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện 2011 Bình Thuận

         • 08/03/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/03/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực