Chỉ thị 09/2000/CT-UB

Chỉ thị 09/2000/CT-UB về tổ chức luyện tập lãnh đạo điều hành cơ quan 1 bên 2 cấp trong khu vực phòng thủ tỉnh của Sở y tế và Bưu điện tỉnh Lào Cai

Chỉ thị 09/2000/CT-UB điều hành cơ quan 1 bên 2 cấp phòng thủ tỉnh Sở y tế Bưu điện đã được thay thế bởi Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản tỉnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 27/04/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2000/CT-UB điều hành cơ quan 1 bên 2 cấp phòng thủ tỉnh Sở y tế Bưu điện


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2000/CT-UB

Lào Cai, ngày 21 tháng 8 năm 2000

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LUYỆN TẬP LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH CƠ QUAN 1 BÊN 2 CẤP TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH CỦA SỞ Y TẾ VÀ BƯU ĐIỆN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TU ngày 29/12/1999 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về lãnh đạo nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2000:

Căn cứ vào kế hoạch công tác Quốc phòng năm 2000 số 59/KH-UB ngày 24/01/2000 của UBND tỉnh Lào Cai.

Để tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới thông qua tổ chức luyện tập nhằm đánh giá đúng thực trạng năng lực quản lý, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ, điều chỉnh bổ xung phương án kế hoạch của Sở Y tế và Bưu điện tỉnh trong việc triển khai các biện pháp bảo đảm nhằm phục vụ nhiệm vụ tác chiến trong khu vực phòng thủ của tỉnh. Trên cơ sở kết quả luyện tập của Sở Y tế và Bưu điện tỉnh để tỉnh rút ra những kinh nghiệm chỉ đạo luyện tập những năm tiếp theo đạt kết quả tốt.

Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị :

1. Sở Y tế và Bưu điện tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ luyện tập lãnh đạo, điều hành cơ quan 1 bên 2 cấp trong khu vực phòng thủ tỉnh theo kế hoạch công tác quốc phòng năm 2000 đã xác định.

2. Trong quá trình chuẩn bị văn kiện và tổ chức luyện tập Sở Y tế và Bưu điện tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung văn kiện kế hoạch để cuộc luyện tập sát với yêu cầu nhiệm vụ, đạt hiệu quả thiết thực và không ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

3. Kinh phí bảo đảm cho nhiệm vụ luyện tập do Sở Y tế và Bưu điện tỉnh tự bảo đảm theo nhiệm vụ luyện tập của cơ quan mình. Yêu cầu Sở Y tế và Bưu điện tỉnh chuẩn bị đầy đủ cơ sở, vật chất, con người để tổ chức luyện tập đạt kết quả tốt.

Thời gian Sở Y tế và Bưu điện tỉnh tổ chức luyện tập xong trước ngày 30/9/2000. Thời gian cụ thể do sở Ỳ tế và Bưu điện tỉnh báo cáo UBND tỉnh để tổ chức luyện tập.

4. UBND tỉnh giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan trung tâm chuẩn bị nội dung văn kiện theo dõi và chỉ đạo việc luyện tập theo đúng kế hoạch, thời gian đề ra.

Nhận được Chỉ thị yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ luyện tập về UBND tỉnh (qua Văn phòng HĐND và UBND tỉnh).

 

 

TM. UBND TỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCH
Giàng Seo Phử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2000/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2000/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2000
Ngày hiệu lực21/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2000/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 09/2000/CT-UB điều hành cơ quan 1 bên 2 cấp phòng thủ tỉnh Sở y tế Bưu điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/2000/CT-UB điều hành cơ quan 1 bên 2 cấp phòng thủ tỉnh Sở y tế Bưu điện
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/2000/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýGiàng Seo Phử
        Ngày ban hành21/08/2000
        Ngày hiệu lực21/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 09/2000/CT-UB điều hành cơ quan 1 bên 2 cấp phòng thủ tỉnh Sở y tế Bưu điện

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2000/CT-UB điều hành cơ quan 1 bên 2 cấp phòng thủ tỉnh Sở y tế Bưu điện