Chỉ thị 09/2007/CT-UBND

Chỉ thị 09/2007/CT-UBND tổ chức Tết trồng cây hàng năm do Thành phố Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 09/2007/CT-UBND tổ chức Tết trồng cây hàng năm Cần Thơ đã được thay thế bởi Chỉ thị 07/2008/CT-UBND tổ chức Tết trồng cây năm 2008 Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 26/04/2008.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2007/CT-UBND tổ chức Tết trồng cây hàng năm Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 5 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM

Thành phố Cần Thơ với vị trí trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích đất trồng rừng tập trung thấp, vì thế, việc phát triển trồng cây phân tán là rất cần thiết nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và làm cho cảnh quan thành phố ngày thêm “xanh - sạch - đẹp”.

Thực hiện Chỉ thị số 04/2003/CT-UB ngày 14 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ về việc đẩy mạnh công tác trồng cây trên địa bàn thành phố; những năm qua, việc tổ chức trồng cây phân tán trên địa bàn thành phố đạt được kết quả nhất định, vừa góp phần tăng độ che phủ, tạo cảnh quan môi trường sinh thái cho thành phố, vừa cung cấp nguyên vật liệu gỗ, củi cho nhân dân; tuy nhiên, kết quả của phong trào trồng cây chưa được duy trì thường xuyên do chưa tạo được ý thức và sự tự nguyện của một bộ phận dân cư, chưa huy động được nguồn lực của toàn xã hội tham gia.

Để khắc phục những mặt hạn chế và thực hiện tốt các chủ trương nêu trên, phát huy truyền thống về "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; đồng thời, để thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức và thực hiện Tết trồng cây, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Văn hóa - Thông tin phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ và các cơ quan thông tin đại chúng triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Tết trồng cây, vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia "Tết trồng cây" hàng năm; đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời hoạt động triển khai thực hiện công tác này.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành chức năng và các đoàn thể, tổ chức xã hội xây dựng kế hoạch trồng cây trong dân, cụ thể như sau:

- Phát động nhân dân trồng cây phân tán trên các trục lộ giao thông, tuyến đê bao, kênh mương, cụm, tuyến dân cư, công sở, trường học, nông trường, trạm, trại nhằm tạo cảnh quan môi trường, bóng mát, chắn sóng, cản lũ, bảo vệ các công trình xây dựng và đê điều;

- Phấn đấu trồng 1 triệu cây/năm, đạt mục tiêu che phủ trên toàn thành phố lên 20% vào năm 2020 góp phần tạo cảnh quan môi trường sinh thái cho thành phố;

- Xác định địa điểm trồng cây, chọn chủng loại cây trồng kết hợp phục vụ nhu cầu dân dụng (cây ngắn hạn), tạo cảnh quan ở những khu vực công cộng (cây lâu năm).

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, trường học tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh nhận thức đúng về lợi ích trồng cây xanh và bảo vệ môi trường sinh thái; đồng thời, phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt kế hoạch trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh thuộc phạm vi quản lý.

4. Sở Giao thông Công chính chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc chuẩn bị vật tư, cây giống và tổ chức trồng, chăm sóc cây xanh theo quy hoạch, phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ cây xanh trên địa bàn thành phố theo phân cấp quản lý.

5. Sở Tài chính xem xét, hướng dẫn các ngành, quận, huyện sử dụng kinh phí phục vụ "Tết trồng cây" hàng năm theo chế độ quản lý tài chính hiện hành.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức Lễ phát động phong trào "Tết trồng cây" tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đúng về lợi ích trồng cây trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái; động viên toàn dân tham gia trồng, chăm sóc và bảo cây xanh theo phương châm: "Trồng cây nào, sống tốt cây đó"; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn giao các tổ chức, cá nhân quản lý, chăm sóc số cây đã trồng; định kỳ kiểm tra, khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt và xử lý nghiêm minh các trường hợp vô trách nhiệm hoặc cố ý phá hoại cây trồng.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội tích cực hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây" đạt hiệu quả thiết thực, nhằm khuyến khích động viên toàn dân tích cực tham gia phong trào trồng cây xanh và bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn thành phố.

"Tết trồng cây" được phát động thành phong trào đồng loạt trên toàn thành phố; Lễ phát động được tổ chức gắn với kỷ niệm Ngày sinh của Bác Hồ (19 tháng 5), bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 hàng năm.

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi đôn đốc; hàng năm có tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng, biểu dương kịp thời những đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia tích cực công tác trồng cây và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 12 hàng năm.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 04/2003/CT-UB ngày 14 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2007
Ngày hiệu lực10/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/04/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/2007/CT-UBND tổ chức Tết trồng cây hàng năm Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/2007/CT-UBND tổ chức Tết trồng cây hàng năm Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành10/05/2007
        Ngày hiệu lực10/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/04/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 09/2007/CT-UBND tổ chức Tết trồng cây hàng năm Cần Thơ

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2007/CT-UBND tổ chức Tết trồng cây hàng năm Cần Thơ