Chỉ thị 07/2008/CT-UBND

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND tổ chức Tết trồng cây năm 2008 do thành phố Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND tổ chức Tết trồng cây năm 2008 Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2008/CT-UBND tổ chức Tết trồng cây năm 2008 Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2008/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 16 tháng 4 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY NĂM 2008

Thành phố Cần Thơ với vị trí trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích đất trồng rừng tập trung thấp, vì thế, việc phát triển trồng cây phân tán là rất cần thiết nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và làm cho cảnh quan thành phố ngày thêm "xanh - sạch - đẹp". Trong năm 2007, việc tổ chức trồng cây phân tán trên địa bàn thành phố đạt được kết quả nhất định, vừa góp phần tăng độ che phủ, tạo cảnh quan môi trường sinh thái cho thành phố, vừa cung cấp nguyên vật liệu gỗ, củi phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; tuy nhiên, kết quả của phong trào trồng cây chưa được duy trì thường xuyên do chưa tạo được ý thức và sự tự nguyện của một bộ phận dân cư, chưa huy động được nguồn lực của toàn xã hội tham gia.

Để phát huy truyền thống về "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; đồng thời, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3579/BNN-TL ngày 27 tháng 12 năm 2007 về việc tổ chức và thực hiện Tết trồng cây năm 2008, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Văn hóa - Thông tin phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ và các cơ quan thông tin đại chúng đóng trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Tết trồng cây, để nhân dân tích cực tham gia "Tết trồng cây năm 2008"; đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời hoạt động triển khai thực hiện công tác này.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan và các đoàn thể, tổ chức xã hội xây dựng kế hoạch trồng cây trong dân, cụ thể như sau:

a) Phát động nhân dân trồng cây phân tán trên các trục lộ giao thông, tuyến đê bao, kênh mương, cụm, tuyến dân cư, công sở, trường học, nông trường, trạm, trại, các điểm tham quan du lịch,... nhằm tạo cảnh quan môi trường, bóng mát, chắn sóng, cản lũ, bảo vệ các công trình xây dựng và đê bao;

b) Phấn đấu trồng 1 triệu cây/năm, đạt mục tiêu che phủ trên toàn thành phố lên 20% vào năm 2020 góp phần tạo cảnh quan môi trường sinh thái cho thành phố;

c) Xác định địa điểm trồng cây, chọn chủng loại cây trồng kết hợp phục vụ nhu cầu dân dụng (cây ngắn hạn), tạo cảnh quan ở những khu vực công cộng (cây lâu năm);

d) Phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ tổ chức các hoạt động "Trồng cây nhớ ơn Bác" nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác Hồ (19 tháng 5), Tháng thanh niên, mùa hè tình nguyện,...

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, trường học tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh nhận thức đúng về lợi ích trồng cây xanh và bảo vệ môi trường sinh thái; đồng thời, phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt kế hoạch trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh thuộc phạm vi quản lý.

4. Sở Giao thông Công chính phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc chuẩn bị vật tư, cây giống và tổ chức trồng, chăm sóc cây xanh theo quy hoạch, phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ cây xanh trên địa bàn thành phố theo phân cấp quản lý.

5. Sở Tài chính xem xét, hướng dẫn các ngành, quận, huyện sử dụng kinh phí phục vụ "Tết trồng cây" năm 2008 theo chế độ quản lý tài chính hiện hành.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức Lễ phát động phong trào "Tết trồng cây năm 2008" tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đúng về lợi ích trồng cây trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái; động viên toàn dân tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh theo phương châm "Trồng cây nào, sống tốt cây đó"; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giao các tổ chức, cá nhân quản lý, chăm sóc số cây đã trồng; định kỳ kiểm tra, khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt và xử lý nghiêm minh các trường hợp vô trách nhiệm hoặc cố ý phá hoại cây trồng.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội tích cực hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây năm 2008" đạt hiệu quả thiết thực, nhằm khuyến khích động viên toàn dân tích cực tham gia phong trào trồng cây xanh và bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn thành phố.

"Tết trồng cây năm 2008" được phát động thành phong trào đồng loạt trên toàn thành phố; Lễ phát động được tổ chức gắn với kỷ niệm Ngày sinh của Bác Hồ (19 tháng 5), bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 năm 2008.

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức Tết trồng cây năm 2008 ở các sở, ngành có liên quan và các địa phương; tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng, biểu dương kịp thời những đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia tích cực công tác trồng cây và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 12 năm 2008.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười ngày, đăng báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tổ chức Tết trồng cây hàng năm./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2008
Ngày hiệu lực26/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/2008/CT-UBND tổ chức Tết trồng cây năm 2008 Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 07/2008/CT-UBND tổ chức Tết trồng cây năm 2008 Cần Thơ
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu07/2008/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýTrần Thanh Mẫn
       Ngày ban hành16/04/2008
       Ngày hiệu lực26/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 07/2008/CT-UBND tổ chức Tết trồng cây năm 2008 Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2008/CT-UBND tổ chức Tết trồng cây năm 2008 Cần Thơ