Chỉ thị 08/2009/CT-UBND

Chỉ thị 08/2009/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây phân tán do thành phố Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 08/2009/CT-UBND đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây phân tán Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 2589/QĐ-UBND 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm Cần Thơ hết hiệu lực còn hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 25/10/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/2009/CT-UBND đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây phân tán Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2009/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 24 tháng 4 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG TRỒNG CÂY PHÂN TÁN

Nhiều năm qua, thành phố Cần Thơ thực hiện có hiệu quả cuộc vận động trồng, bảo vệ cây xanh tại các khu vực trường học, công sở, doanh trại quân đội, bệnh viện, khu dân cư, tuyến đường giao thông nông thôn... Hàng năm, phong trào đã vận động trồng trên 1 triệu cây, trong đó có trên 10 loại cây xanh cho bóng mát; được sự tham gia tích cực của các ngành, các quận huyện, sự hưởng ứng đông đảo của nhân dân thành phố đã góp phần tích cực cho việc cải thiện môi trường, tạo cảnh quan thành phố thêm xanh tươi, sạch, đẹp.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động trồng, bảo vệ cây xanh trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đoàn thể, tổ chức xã hội xây dựng kế hoạch trồng cây trong dân cụ thể như sau:

a) Tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2009 của thành phố. Phát động nhân dân trồng cây phân tán trên các trục lộ giao thông nông thôn, tuyến đê bao, cụm dân cư, tuyến dân cư, công sở, trường học, điểm tham quan du lịch... để tạo cảnh quan môi trường, bóng mát, bảo vệ các công trình xây dựng, đê bao...

b) Phấn đấu trồng 1.100.000 cây/năm, đạt mục tiêu che phủ trên toàn thành phố lên 20% vào năm 2020 góp phần tạo cảnh quan môi trường sinh thái cho thành phố (độ che phủ hiện nay của thành phố là 13,5%).

c) Phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ tổ chức các hoạt động “Trồng cây nhớ ơn Bác” nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ (ngày 19 tháng 5), mùa hè tình nguyện, tháng thanh niên, kỷ niệm ngày Quốc khánh (ngày 02 tháng 9), Cách mạng tháng tám (ngày 19 tháng 8).

d) Lồng ghép các chương trình, huy động nguồn cung ứng cây giống cho phong trào trồng cây phân tán; ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn về tổ chức, thực hiện và kiểm tra tổ chức sản xuất, cung ứng cây giống, tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại cây cụ thể; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện trồng cây phân tán trên địa bàn thành phố.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và các cơ quan thông tin đại chúng đóng trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa, tác dụng của việc thực hiện: “Tết trồng cây” nhằm nâng cao nhận thức và động viên khuyến khích nhân dân tham gia trồng cây, bảo vệ cây xanh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái của thành phố. Chú ý phát triển các loài cây trồng mang nét đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long như: sao, xà cừ, hoàng hậu, gáo, lức, tre...

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh nhận thức đúng về lợi ích trồng cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái; đồng thời, phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt kế hoạch trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh thuộc phạm vi quản lý.

4. Công ty Công trình đô thị thành phố phối hợp Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng chuẩn bị cây giống và tổ chức trồng, chăm sóc cây xanh theo quy hoạch đô thị; phối hợp với Công an thành phố tăng cường công tác quản lý, bảo vệ cây xanh trên địa bàn thành phố.

5. Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể việc sử dụng kinh phí phục vụ “Tết trồng cây” năm 2009 theo quy định chế độ quản lý tài chính hiện hành.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng kế hoạch, lập phương án tổ chức lễ phát động phong trào: “Tết trồng cây năm 2009” tại địa phương, nghiên cứu đưa vào trồng các giống cây mang nét đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tập trung chỉ đạo các xã, phường ven đô thực hiện tốt việc: “Trồng cây mang nét đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu long để bảo vệ tuyến giao thông nông thôn”; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đúng về lợi ích trồng cây trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường cảnh quan; động viên toàn dân tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh theo phương châm: “Trồng cây nào, sống tốt cây đó” đảm bảo phong trào Tết trồng cây thực sự là niềm tự hào của nhân dân; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn giao các tổ chức, cá nhân quản lý, chăm sóc số cây đã trồng, định kỳ kiểm tra, khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt và xử lý nghiêm minh các trường hợp vô trách nhiệm hoặc cố ý phá hoại cây trồng, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thi đua hàng năm của địa phương.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, tuyên truyền về công tác trồng cây; động viên các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ tích cực hưởng ứng phong trào tết trồng cây do Ủy ban nhân dân thành phố phát động nhằm góp phần cải thiện cảnh quan thành phố.

Tiếp tục xây dựng mảng xanh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ là yêu cầu cần thiết đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường sinh thái và sự phát triển bền vững của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng phong trào tết trồng cây đạt hiệu quả thiết thực, tăng cường công tác quản lý, chăm sóc bảo vệ cây xanh góp phần xây dựng thành phố văn minh hiện đại.

Tết trồng cây hàng năm được phát động thành phong trào đồng loạt trên toàn thành phố; lễ phát động được tổ chức gắn với kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ (ngày 19 tháng 5), bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 đến 19 tháng 5 năm 2009.

Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức Tết trồng cây năm 2009 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có trách nhiệm theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức Tết trồng cây ở các sở, ngành có liên quan và các địa phương; tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng, biểu dương kịp thời những đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia tích cực công tác trồng cây và thực hiện chế độ báo cáo quý, năm về Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười ngày, đăng báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tổ chức Tết trồng cây năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KT VBQPPL);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT.Thành ủy, TT.HĐND, TV.UBND TP;
- UBMTTQ và các Đoàn thể thành phố;
- Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- Quận ủy, TT.HĐND quận;
- Huyện ủy, TT.HĐND huyện;
- UBND quận, huyện;
- Báo Cần Thơ; Đài PT-TH thành phố;
- Website Chính phủ;
- VP UBND thành phố (3B);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT.
H.80

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2009
Ngày hiệu lực04/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2011
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/2009/CT-UBND đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây phân tán Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 08/2009/CT-UBND đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây phân tán Cần Thơ
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu08/2009/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýTrần Thanh Mẫn
       Ngày ban hành24/04/2009
       Ngày hiệu lực04/05/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2011
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 08/2009/CT-UBND đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây phân tán Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/2009/CT-UBND đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây phân tán Cần Thơ