Chỉ thị 09/2007/CT-UBND

Chỉ thị 09/2007/CT-UBND về tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú do tỉnh Bình Phước ban hành

Chỉ thị 09/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 37/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật lĩnh vực an ninh trật tự Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 05/10/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 26 tháng 6 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

Luật Cư trú được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XI và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Luật Cư trú cụ thể hóa quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 1992, quy định trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú, quyền và trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Ngày 29/3/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú. Ngày 11/4/2007, Bộ trưởng Bộ Công an có Chỉ thị số 05/2007/CT-BCA-V19 về việc triển khai thi hành Luật Cư trú trong Công an nhân dân. Để triển khai thi hành nghiêm túc Luật Cư trú, UBND chỉ thị:

1. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Cư trú, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an về tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú đến lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; UBND các phường, xã, thị trấn trong tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ đăng ký, quản lý cư trú, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú của Công an các đơn vị địa phương và những người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú tại các phường, xã, thị trấn; những người làm công tác tiếp nhận thông báo lưu trú tại các khu dân cư, tổ dân phố…

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác thuộc phạm vi quản lý trái với quy định của Luật Cư trú để điều chỉnh, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những quy định lạm dụng sổ hộ khẩu, nhằm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

3. Sở Văn hóa - Thông tin, Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp mở đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Cư trú, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Việc tuyên truyền phải đảm bảo chính xác, dễ hiểu để mọi người hiểu và thực hiện đúng các quy định của Luật Cư trú.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện Luật Cư trú trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các ngành, địa phương theo quy định của pháp luật.

5. UBND các huyện, thị xã chỉ đạo việc lựa chọn cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú đảm bảo đủ số lượng để thực hiện theo quy trình đăng ký thường trú, tạm trú kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch. Giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của Luật Cư trú và hướng dẫn của Bộ Công an. Đồng thời, chỉ đạo việc xây dựng phương án bố trí cán bộ, sắp xếp hợp lý nơi tiếp công dân, các điều kiện khác để tiến hành công tác đăng ký, cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đúng thời gian luật định; niêm yết công khai hóa các quy định về điều kiện, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; bố trí, sắp xếp các điểm tiếp nhận thông báo lưu trú thuận lợi để công dân, hộ gia đình, tổ chức thực hiện tốt việc thông báo lưu trú.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2007
Ngày hiệu lực06/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú Bình Phước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành26/06/2007
        Ngày hiệu lực06/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 09/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú Bình Phước