Chỉ thị 10/2007/CT-UBND

Chỉ thị 10/2007/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thu Ngân sách Nhà nước năm 2007 và đẩy mạnh tiến trình cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2007/CT-UBND quản lý thu Ngân sách Nhà nước 2007 Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2007/CT-UBND

Tam Kỳ, ngày 08 tháng 02 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 VÀ ĐẨY MẠNH TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH, HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG THUẾ

Năm 2006, tuy gặp một số khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Dưới sự điều hành có hiệu quả của chính quyền địa phương, sự phối hợp tích cực của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể nên kết quả thu ngân sách Nhà nước năm 2006 vượt 12,7% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 15,9% so thực hiện cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công tác quản lý thu ngân sách vẫn còn một số hạn chế, tình hình thất thu thuế chưa được khắc phục triệt để, việc chấp hành chính sách thuế của một số tổ chức, cá nhân chưa nghiêm dẫn đến nợ đọng thuế kéo dài.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, đồng thời phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2007, triển khai thực hiện tốt các chương trình cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1.1. Thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan Thuế thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước của Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố đã giao.

1.2. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tích cực tham gia với ngành Thuế trong việc tuyên truyền, giáo dục chính sách thuế; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác uỷ nhiệm thu thuế và các khoản thu khác phát sinh trên địa bàn.

1.3. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư các công trình, hạng mục công trình trên địa bàn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 37/2006/CT-UBND ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với đơn vị xây dựng ngoài tỉnh.

2. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể có trách nhiệm phối hợp với ngành Thuế tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuế, triển khai thực hiện các nội dung cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế:

2.1. Nêu cao trách nhiệm pháp lý trong công tác quản lý thuế; thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế để quản lý thu đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các nguồn thu phát sinh của từng ngành, lĩnh vực, nhất là các nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản, kinh doanh vận tải, kinh doanh khách sạn,…; tuyên truyền chính sách thuế, nhất là Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007 để nâng cao sự đồng thuận của xã hội, nâng cao tính tự giác chấp hành của các tổ chức, cá nhân nộp thuế.

2.2. Các Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư phối hợp với ngành Thuế thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý nguồn thu từ hoạt động xây dựng cơ bản. Thu đầy đủ nguồn thu phát sinh đối với các đơn vị xây dựng ngoài tỉnh theo Chỉ thị số 37/2006/CT-UBND ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam.

2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thương mại phối hợp với cơ quan Thuế thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh gắn với việc đăng ký thuế, cấp mã số thuế. Tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế để trao đổi thông tin và kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý đối tượng vi phạm.

2.4. Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với ngành Thuế có biện pháp quản lý tốt các khoản thu từ đất đai, lệ phí trước bạ nhà xưởng, các công trình kiến trúc theo quy định mới; theo dõi giá cả thị trường để tham mưu trình UBND tỉnh ban hành khung giá đất phù hợp với quy định hiện hành và sát với giá thị trường.

3. Cơ quan Thuế:

3.1.Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu đối với tất cả các khoản thu, sắc thuế, từng địa bàn, từng đối tượng nộp thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách đã được HĐND, UBND tỉnh giao; đẩy mạnh công tác tin học để thực hiện tốt các chương trình cải cách, hiện đại hoá ngành Thuế trong năm 2007.

3.2. Triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007, sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình quản lý chức năng từ Cục Thuế đến các Chi cục Thuế, triển khai áp dụng cơ chế cơ sở kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế, tự chịu trách nhiệm.

3.3. Xây dựng chương trình phối hợp cụ thể với các ngành liên quan để thực hiện các biện pháp chống nợ đọng thuế và các khoản thu khác ngân sách. Tập trung xử lý các doanh nghiệp có nợ thuế lớn nhưng dây dưa, chây ỳ chiếm dụng vốn ngân sách Nhà nước.

3.4. Tiếp tục thực hiện các biện pháp chống thất thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; thực hiện đồng bộ, thống nhất, triệt để Chỉ thị số 37/2006/CT-UBND ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam.

3.5. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Trên cơ sở thu thập, phân tích thông tin và phân loại doanh nghiệp để xác định đúng những đối tượng có hành vi gian lận thuế dưới mọi hình thức; tập trung thanh tra, kiểm tra những doanh nghiệp, hộ kinh doanh có mức độ vi phạm thường xuyên, các doanh nghiệp sử dụng hoá đơn của các đơn vị kinh doanh hoá đơn bất hợp pháp để chiếm đoạt thuế giad trị gia tăng và trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau kiểm tra phải tiến hành ngay việc xử lý sai phạm và đôn đốc nộp tiền thuế kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

3.6. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể, địa phương tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách thuế mới được ban hành, các chương trình cải cách và hiện địa hóa hệ thống thuế năm 2007. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật thuế cho cộng đồng xã hội, các dịch vụ hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân nộp thuế; kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.

3.7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác uỷ nhiệm thu cho UBND xã, phường, thị trấn; tập huấn hướng dẫn chính sách thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thu thuế, quy chế uỷ nhiệm thu cho cán bộ xã, phường, thị trấn; giám sát chặt chẽ quá trình thu nộp thuế của uỷ nhiệm thu viên, tránh lạm thu, xâm tiêu tiền thuế và các hình thức vi phạm chính sách thuế.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2007
Ngày hiệu lực18/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2007/CT-UBND quản lý thu Ngân sách Nhà nước 2007 Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/2007/CT-UBND quản lý thu Ngân sách Nhà nước 2007 Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Đức Hải
        Ngày ban hành08/02/2007
        Ngày hiệu lực18/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/2007/CT-UBND quản lý thu Ngân sách Nhà nước 2007 Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2007/CT-UBND quản lý thu Ngân sách Nhà nước 2007 Quảng Nam

           • 08/02/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/02/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực