Chỉ thị 10/2007/CT-UBND

Chỉ thị 10/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý kinh doanh, vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm do Thành phố Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 10/2007/CT-UBND tăng cường quản lý gia súc gia cầm vệ sinh thực phẩm Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2019 công bố hệ thống lĩnh vực quản lý nhà nước Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2007/CT-UBND tăng cường quản lý gia súc gia cầm vệ sinh thực phẩm Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2007/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 18 tháng 5 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH, VẬN CHUYỂN GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Thời gian vừa qua, công tác quản lý kinh doanh, vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đã được các sở, ban, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các địa phương tập trung chỉ đạo đạt được những kết quả khá tốt, đảm bảo được nhu cầu cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, góp phần ngăn chặn dịch cúm gia cầm, cúm A (H5N1) ở người, bệnh lở mồm long móng ở gia súc và phát triển chăn nuôi. Đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã hoàn thành việc đưa vào hoạt động các lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, xóa bỏ tình trạng giết mổ nhỏ lẻ, phân tán ở hộ gia đình; kiểm soát trên 95% số gia súc, gia cầm giết mổ, mua bán trên thị trường. Việc kinh doanh, vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm từng bước thực hiện theo quy định; tuy nhiên, công tác này vẫn còn bộc lộ một số mặt hạn chế như sau:

Thành phố chưa xây dựng quy hoạch các lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn. Các lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung hiện có chủ yếu được hình thành theo nhu cầu thực tế trước đây, đa số lò giết mổ được xây dựng cách xa khu dân cư nhưng trong quá trình đô thị hóa, các khu dân cư mới được hình thành và phát triển dẫn đến việc các lò giết mổ trên không còn phù hợp với điều kiện thực tế, không đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường và các điều kiện khác. Một số cơ sở kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm, chế biến thực phẩm chưa thực hiện tốt quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm; đa số các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm cho các lò giết mổ đều không đạt vệ sinh thú y, phương tiện vận chuyển chuyên dùng rất ít; việc phối hợp giải quyết công việc giữa cơ quan quản lý nhà nước có liên quan chưa được thường xuyên,...

Để tăng cường công tác quản lý kinh doanh, vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời, thực hiện tốt Chỉ thị số 30/2005/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện các công việc sau:

1. Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện theo chức năng nhiệm vụ của ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ theo quy định bắt buộc về vệ sinh thú y trong kinh doanh buôn bán, giết mổ, chế biến gia súc gia cầm; đồng thời, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân chỉ tiêu dùng các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã được kiểm soát giết mổ, kiểm tra bảo đảm vệ sinh và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của ngành, đơn vị và địa phương.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

- Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện khẩn trương xây dựng quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chủ trương cấm giết mổ gia súc, gia cầm trong khu vực nội thành, nội thị, khu vực dân cư, khu công nghiệp; đồng thời, kiên quyết di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật đối với việc giết mổ không qua kiểm soát giết mổ, không đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, làm lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường;

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành có liên quan tham mưu đề xuất cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp theo tinh thần Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Y tế chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành Nông nghiệp thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo cho các cán bộ quản lý trong việc kiểm tra, kiểm soát, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở chế biến sản phẩm động vật.

4. Sở Thương mại chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương quy hoạch, sắp xếp các địa điểm buôn bán gia súc, gia cầm; sắp xếp khu vực mua gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm tại các chợ; đồng thời, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với ngành Thú y, Y tế, Công an thường xuyên kiểm tra việc vận chuyển, lưu thông và phân phối sản phẩm gia súc, gia cầm.

5. Sở Giao thông Công chính chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp trong việc kiểm tra các đơn vị, tổ chức và cá nhân hoạt động vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm nhằm hạn chế, phát hiện kịp thời các trường hợp vận chuyển gia súc, gia cầm mang mầm bệnh hoặc không rõ nguồn gốc.

6. Sở Văn hóa - Thông tin phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ, Báo Cần Thơ, các cơ quan thông tin đại chúng đóng trên địa bàn thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh cúm trên gia cầm, đề phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người và bệnh lở mồm long móng ở gia súc; nguy cơ dịch bệnh, nguy cơ lan truyền dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm do không đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và không thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn như Thú y, Y tế,... nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và cá nhân để tự bảo vệ sức khỏe, chọn và sử dụng các sản phẩm gia súc, gia cầm đảm bảo chất lượng, kiểm soát được nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; đồng thời, góp phần tích cực cho công tác phòng, chống dịch bệnh của thành phố đạt hiệu quả.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, Sở Giao thông Công chính theo chức năng nhiệm vụ của ngành mình chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành Nông nghiệp, các ngành có liên quan giám sát chặt chẽ vệ sinh môi trường tại các lò giết mổ gia súc, gia cầm; tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm về kinh doanh, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm.

8. Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường công tác quản lý kinh doanh, vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trong Chỉ thị.

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực sau mười ngày và được đăng trên Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2007
Ngày hiệu lực28/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2007/CT-UBND tăng cường quản lý gia súc gia cầm vệ sinh thực phẩm Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/2007/CT-UBND tăng cường quản lý gia súc gia cầm vệ sinh thực phẩm Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Thanh Sơn
        Ngày ban hành18/05/2007
        Ngày hiệu lực28/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 10/2007/CT-UBND tăng cường quản lý gia súc gia cầm vệ sinh thực phẩm Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2007/CT-UBND tăng cường quản lý gia súc gia cầm vệ sinh thực phẩm Cần Thơ