Chỉ thị 10/2007/CT-UBND

Chỉ thị 10/2007/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2007/CT-UBND tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 quận Phú Nhuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2007/CT-UBND

Phú Nhuận, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TÝ NĂM 2008

Thực hiện Chỉ thị số 29/2007/CT-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 theo phương châm “đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”, đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo sau:

1. Về chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, công nhân, đồng bào nghèo và các lực lượng vũ trang:

1.1. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Phú Nhuận và các đoàn thể tại địa phương tổ chức các hoạt động vui Xuân an toàn; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; vận động nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương trợ, tham gia thăm hỏi, chăm lo, đóng góp cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng, các lực lượng vũ trang và những hộ gia đình nghèo để có điều kiện vui Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình đồng bào, đồng chí.

1.2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Phú Nhuận và các tổ chức, đoàn thể có kế hoạch tuyên truyền, vận động các ngành, giới thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô trên các tuyến đường và các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương trợ để mọi người, mọi nhà cùng vui Tết và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ngành chức năng liên quan quận tổ chức thành công đêm văn nghệ gây Quỹ xã hội quận năm 2008.

1.3. Đề nghị Quận đoàn chủ trì phối hợp với Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Hội Liên hiệp Thanh niên quận, Ủy ban nhân dân 15 phường có kế hoạch chăm lo Tết và tổ chức các hoạt động vui Xuân cho thanh thiếu niên nghèo, sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết, đảm bảo vui Xuân an toàn, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung.

1.4. Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao: thực hiện tốt công tác tuyên truyền Tết Mậu Tý năm 2008, các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2008) 40 năm Cuộc Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân (1968 - 2008) gắn với chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị để cùng đón Tết trong môi trường sạch đẹp, trong lành.

1.5. Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục - Thể thao: có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn thực hiện trang trí, cổ động trực quan trên các tuyến đường lớn và các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phong phú phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền phù hợp với truyền thống, tập quán dân tộc.

1.6. Trách nhiệm Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân 15 phường rà soát danh sách các đối tượng chính sách, có công cách mạng, các hộ thuộc diện xóa đói giảm nghèo, trẻ em cơ nhỡ, người già, người tàn tật đề xuất Ủy ban nhân dân quận tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tạo điều kiện cho đồng bào vui Tết.

- Cùng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường, Liên đoàn Lao động quận, Quận đoàn, Phòng Kinh tế hướng dẫn và theo dõi việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, tình hình sinh hoạt, đời sống của người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh; phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho số lao động không có điều kiện về quê ăn Tết và giải quyết kịp thời, nhanh chóng các tranh chấp (nếu có), không để xảy ra đình công, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và an ninh trật tự trên địa bàn.

1.7. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch: phối hợp với Kho bạc Nhà nước quận giải quyết kịp thời lương, thưởng Tết cho cán bộ, công nhân viên trước khi nghỉ Tết; chuẩn bị kế hoạch chăm lo Tết cho cán bộ, công nhân viên khu vực hành chính (cả khối phường), đơn vị sự nghiệp không có thu, các đoàn thể, y tế, giáo dục và lực lượng vũ trang. Kiểm tra, đối chiếu và dự trù kinh phí chăm lo Tết đối với các đối tượng chính sách.

2. Công tác quản lý thị trường, chủ động hàng hóa, bình ổn giá cả nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn trước, trong và sau Tết:

2.1. Trách nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế:

- Tổ chức thu thập thông tin, dự báo tình hình cung cầu trên thị trường để thông báo đến các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh, dự trữ lương thực, thực phẩm thiết yếu, bảo đảm nguồn hàng dồi dào, phong phú, ổn định, chất lượng, không để xảy ra tình trạng biến động giá do thiếu hàng hóa. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007, Chỉ thị số 23/2007/CT-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố và Công văn số 655/UBND ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về việc bình ổn giá thị trường, kiềm chế tăng giá trên địa bàn, không để xảy ra việc tăng giá ảnh hưởng đến mức sống của nhân dân, nhất là giới lao động, công nhân nghèo.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Đội Quản lý thị trường, Chi cục Thuế và Ủy ban nhân dân 15 phường thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường, kết hợp với kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nhà nước về giá, bán hàng hóa dịch vụ theo đúng giá của cơ quan có thẩm quyền quy định; kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết; việc kê khai giá, đăng ký giá đối với loại hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục phải kê khai đăng ký giá; phát hiện và xử lý kịp thời theo quy định của Pháp lệnh Giá và các quy định của pháp luật có liên quan đối với các hành vi vi phạm như: quyết định giá sai thẩm quyền, quy định mức giá không tuân thủ quy trình, hạch toán vào giá các chi phí không đúng, không hợp lý, hợp lệ; lợi dụng vị trí độc quyền để liên kết giá bất hợp lý và đề xuất Ủy ban nhân dân quận các giải pháp nhằm ổn định thị trường.

2.2. Trách nhiệm Đội trưởng Đội Quản lý thị trường:

- Chủ động phối hợp với Công an quận, Chi cục Thuế và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết. Tập trung công tác đấu tranh chống đầu cơ buôn lậu; chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, giữ xe quá giá quy định, bán quá giá niêm yết; xử lý nghiêm các trường hợp lưu thông, kinh doanh các mặt hàng cấm như: pháo nổ các loại, đồ chơi nguy hiểm…

- Tiếp tục tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp cùng các cơ quan Quân sự, Công an quận, Đoàn Thanh tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tập trung kiểm tra, chốt chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch, nhất là tại những cửa ngõ đi vào địa bàn quận.

2.3. Trách nhiệm của Trưởng Ban Quản lý các chợ:

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan quận và Ủy ban nhân dân các phường sở tại tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ thực hiện văn minh thương nghiệp, công khai niêm yết giá cả, bảo đảm chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm và cam kết không mua bán hàng gian, hàng giả, kém chất lượng, báo cáo kịp thời các biến động về giá cả cho Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Phối hợp với cán bộ Thú y thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các tiểu thương chấp hành tốt các quy định về kinh doanh gia cầm, thủy cầm, các sản phẩm của chúng và những mặt hàng thực phẩm tươi sống khác; yêu cầu các tiểu thương thường xuyên thực hiện việc tiêu độc, khử trùng quầy sạp để đảm bảo vệ sinh theo quy định. Không cho phép các tiểu thương đã chuyển đổi mặt hàng kinh doanh khác bán xen kẽ sản phẩm gia cầm.

3. Công tác kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ, mỹ quan đô thị trên địa bàn:

3.1. Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao có trách nhiệm:

- Chủ động phối hợp với các các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, Ủy ban nhân dân 15 phường tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định cấm đốt pháo; không cờ bạc, rượu chè, mê tín dị đoan; phát động phong trào toàn dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự giao thông đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là phải giám sát chặt chẽ các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, cẩn thận trong sử dụng nhang, đèn thờ cúng và đốt vàng mã để mọi người, mọi nhà cùng đón Tết trong môi trường an toàn, sạch đẹp, trong lành.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân 15 phường thường xuyên tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp treo gắn bảng quảng cáo, bảng hiệu, rao vặt trái phép, sai quy định trên các tuyến đường nhằm chấn chỉnh trật tự quảng cáo, đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn.

3.2. Trách nhiệm Trưởng Công an quận:

- Phối hợp lực lượng Quân sự tuần tra canh gác, giữ gìn trật tự, phòng chống trộm cướp; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng; kiểm tra công tác quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ trong cơ quan, xí nghiệp; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động gây phức tạp về an ninh chính trị; rà soát, nắm chắc tình hình các vụ khiếu kiện trong nhân dân, nhất là các khiếu kiện có liên quan đến việc đòi lại cơ sở tôn giáo cũ, các vụ có dấu hiệu đình công ở các doanh nghiệp để đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời, không để phần tử xấu lợi dụng kích động, lôi kéo gây mất an ninh trật tự.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Ban Tôn giáo, Ủy ban nhân dân 15 phường tổ chức thăm hỏi, tiếp xúc, động viên các giáo sĩ, chức sắc, các linh mục, mục sư phụ trách các nhà thờ, hội thánh thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông và trật tự cơ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Đội 4 Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an thành phố kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng đậu xe, đua xe trái phép, lưu ý tuyến đường Phan Xích Long, Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Có kế hoạch chống kẹt xe các giao lộ thường ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm và bố trí lực lượng thường xuyên tại các chốt đèn được phân cấp quản lý để kịp thời giải quyết trật tự giao thông trên địa bàn.

- Lập phương án mở đợt cao điểm tấn công truy quét mạnh các loại tội phạm; bố trí lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết.

- Tổ chức đợt tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy để phát hiện và khắc phục kịp thời các thiếu sót có thể xảy ra cháy nổ; qua đó nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, doanh nghịệp, trường học, bệnh viện, Ủy ban nhân dân 15 phường, Ban Quản lý các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, chung cư trên địa bàn củng cố lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn của từng đơn vị nhằm có biện pháp xử lý trong những tình huống bất ngờ, phức tạp. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy về điện, lấn chiếm lối thoát nạn, sắp xếp hàng hóa, quầy sạp lấn chiếm lối đi lại và khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy.

3.3. Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: phối hợp với Công an quận và Ủy ban nhân dân 15 phường có kế hoạch tổ chức thu gom các đối tượng tệ nạn xã hội là gái mại dâm, người nghiện ma túy, ăn xin, lang thang vào các trường, trại trước Tết.

3.4. Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường: có trách nhiệm đôn đốc các ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân 15 phường tổ chức tổng vệ sinh cơ quan, đường phố vào ngày 30 tháng 01 năm 2008 (tức ngày 23/12 Âm lịch), không để tồn tại các điểm rác tập trung trước, trong và sau Tết trên địa bàn nhằm tạo vẻ mỹ quan đô thị chào mừng Tết cổ truyền dân tộc.

3.5. Trưởng Phòng Y tế quận: có trách nhiệm phối hợp với Đội Quản lý thị trường, Trạm Thú y, Trung tâm Y tế Dự phòng và Ủy ban nhân dân 15 phường có kế hoạch kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường ở các điểm buôn bán, nhất là tại các bếp ăn tập thể, các đơn vị cung ứng xuất ăn công nghiệp, hạn chế tối đa xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm; tiếp tục các biện pháp ngăn chặn dịch tiêu chảy cấp.

3.6. Giám đốc Bệnh viện quận: bố trí đội ngũ y, bác sỹ trực cấp cứu 24/24, bảo đảm tốt việc cấp cứu, điều trị tại bệnh viện và các Trạm Y tế khu vực trong các ngày Tết, không để xảy ra thiệt mạng do bất cẩn hoặc chậm xử lý.

3.7. Trách nhiệm Trưởng Trạm Thú y:

- Kết hợp thường xuyên với Ủy ban nhân dân 15 phường, các cơ quan hữu quan quận, thành phố trong việc kiểm tra, xử phạt nghiêm các điểm kinh doanh gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch, không bảo đảm vệ sinh dịch tễ trên địa bàn (kể cả các nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể ở các trường học…) và phối hợp xử lý kịp thời, có hiệu quả mọi diễn biến liên quan đến tình hình phát sinh dịch bệnh trên địa bàn.

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về tình hình cúm gia cầm để Quận có biện pháp chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, kịp thời những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch đã triển khai quán triệt.

3.8. Trách nhiệm của Trưởng Ban Quản lý các chợ:

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan quận và Ủy ban nhân dân các phường sở tại tăng cường kiểm tra, sắp xếp bố trí các hộ tiểu thương mua bán trật tự an toàn, không chiếm dụng lòng lề đường để kinh doanh, gây cản trở, ách tắc giao thông; đồng thời nhắc nhở những người buôn bán phải tập trung rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi gây mất vệ sinh chung và thông báo cho các tiểu thương chấm dứt buôn bán chợ Tết lúc 12 giờ 00 trưa ngày 06 tháng 02 năm 2008 (tức ngày 30 Tết Âm lịch).

- Lập phương án phối hợp giữa lực lượng chuyên trách bảo vệ chợ với Công an phường sở tại trong việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy; tổng kiểm tra hệ thống điện trong chợ, kịp thời cải tạo, sửa chữa những thiết bị điện không bảo đảm an toàn; hoạt động của tất cả các loại bình chữa cháy, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, thang thoát hiểm và nguồn nước dự trữ. Đồng thời kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên các hộ tiểu thương có ý thức và biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn, nhất là việc đốt nhang đèn tại nơi kinh doanh.

- Sinh hoạt quán triệt ý thức trách nhiệm cho lực lượng bảo vệ chợ phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người đến chợ mua sắm trong dịp cuối năm: không để xảy ra tình trạng trộm cắp, cướp giựt, người ăn xin trước, trong chợ. Đặc biệt phải tổ chức lực lượng tuần tra, khép kín chợ vào ban đêm để kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến trật tự an toàn chợ.

3.9. Trách nhiệm Giám đốc Công ty Công trình đô thị Phú Nhuận:

- Tổ chức chăm sóc Đài Liệt sỹ để cán bộ, nhân dân đến thăm viếng trong dịp Tết và kỷ niệm 40 năm Cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Tết Mậu Thân. 

- Tổ chức lực lượng tiến hành làm vệ sinh cả ngày lẫn đêm vào các ngày từ 02, 03, 04, 05, 06 tháng 02 năm 2008 và 08, 09, 10, 11 tháng 02 năm 2008 (tức ngày 26, 27, 28, 29, 30; ngày mùng 2, 3, 4, 5 Tết), không để tồn đọng rác trên địa bàn.

- Phối hợp với Công ty Môi trường đô thị thành phố để giải quyết hết rác trên các tuyến đường, các chợ và tại trạm trung chuyển rác phường 9, bảo đảm hoàn tất công tác vệ sinh trước 22 giờ 00 ngày 06 tháng 02 năm 2008 (tức ngày 30 Tết Âm lịch).

3.10. Trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường:

- Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các tổ chức đoàn thể tại địa phương và các ngành chức năng liên quan quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh đường phố, bảo vệ an ninh trật tự khu phố, kiên quyết xóa các bãi giữ xe tự phát ở các khu vực chợ, các điểm vui chơi giải trí, chủ động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; phát động nhân dân tố giác, truy bắt các loại tội phạm, giải quyết các tệ nạn xã hội, phòng, chống tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan trên địa bàn quản lý.

- Thông báo cho tất cả các hộ dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn thực hiện tổng vệ sinh từ ngày 30 tháng 01 năm 2008 đến ngày 03 tháng 02 năm 2008 (từ ngày 23/12 đến ngày 27/12 Âm lịch). Yêu cầu tất cả các hộ dân giữ vệ sinh chung, không đổ rác ra đường phố từ 20 giờ 00 đêm 30 Tết đến ngày mùng 02 Tết, sau Tết không vứt bỏ cây cảnh trưng bày trong dịp Tết ra lòng lề đường.

- Kiểm tra chặt chẽ lực lượng thu gom rác dân lập, yêu cầu lực lượng này chấp hành tốt thời gian lấy rác và các quy định của ngành vệ sinh trong đợt cao điểm phục vụ Tết Mậu Tý nhằm bảo đảm vệ sinh, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên các tuyến đường. Chỉ đạo Tổ Trật tự đô thị phường tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm trật tự vệ sinh đô thị tại địa bàn.

- Xử lý nghiêm việc kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường; bảo đảm đường thông, hè thoáng và phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan kịp thời giải quyết ùn tắc giao thông xảy ra trên địa bàn quản lý. Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các tệ nạn: cờ bạc, mại dâm…; tăng cường quản lý, giáo dục các đối tượng thuộc diện giáo dục tại cộng đồng dân cư, đối tượng cực đoan quá khích và số đối tượng hình sự khác để ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương.

- Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các hộ dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định sau:

+ Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ: các cơ sở trước khi nghỉ Tết cần thực hiện nghiêm túc những kiến nghị, yêu cầu về phòng cháy chữa cháy mà ngành Công an đã khuyến cáo, tăng cường tự kiểm tra để phát hiện, khắc phục ngay những sơ hở dễ gây cháy vào những ngày Tết khi không hoạt động (nhất thiết phải cắt điện nguồn). Với những nơi tập trung đông người như: chợ, siêu thị, trung tâm vui chơi… ngoài việc tăng cường kiểm tra về an toàn cháy nổ, cần lưu ý đến các lối thoát hiểm, thoát nạn; tổ chức tập huấn các phương án xử lý khi có sự cố.

+ Đối với khu dân cư: đây là nơi thường xảy ra cháy trong dịp Tết, yêu cầu nhân dân hết sức chú ý trong việc sử dụng điện, tránh quá tải, chập điện, trong đun nấu phải cẩn thận như: không giao cho trẻ em trông coi, không được bỏ đi khi chưa nấu xong… Ngoài ra, cũng cần cảnh báo người dân phải cẩn trọng hạn chế việc đốt nhang đèn, vàng mã trong thờ cúng, vì đây là một trong những nguyên nhân dễ gây cháy; tuyệt đối không được chiết gas trái phép, đốt pháo, để trẻ em nghịch lửa…

+ Nhắc nhở các hộ dân tại địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 406/CT-TTg ngày 08 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, (vận chuyển, tàng trữ) và đốt pháo (nổ trên địa bàn). Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an phường, Phường Đội, Tổ Trật tự đô thị phường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ và phát động Ban Điều hành Khu phố, Tổ dân phố tích cực tham gia việc kiểm tra, ngăn chặn không để xảy ra các vi phạm nêu trên.

- Chỉ đạo Tổ xử lý nhanh của phường kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với những trường hợp chăn nuôi, cất giữ, vận chuyển, kinh doanh gia cầm, thủy cầm và các sản phẩm của chúng chưa qua kiểm dịch.

3.11. Tạm thời ngưng thực hiện các quyết định cưỡng chế, giải tỏa để giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư chưa cấp bách nhằm ổn định cuộc sống nhân dân và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong những ngày cận Tết.

4. Về thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng:

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đoàn thể, lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, các quy định của Đảng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là tiết kiệm trong tiêu dùng (điện, xăng dầu…), tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm, gặp mặt đón mừng năm mới; nghiêm cấm sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, tập thể hoặc từ nguồn tiền có nguồn gốc từ ngân sách, từ công quỹ, từ các nguồn tài trợ để tổ chức liên hoan, quà cáp, biếu xén cho các tổ chức và cá nhân dưới mọi hình thức không đúng chế độ quy định của Nhà nước. Những đơn vị được trích thưởng theo chế độ cho cá nhân, đơn vị có công trong phối hợp, giúp đỡ thì phải công khai danh sách thưởng và mức thưởng cho toàn thể cơ quan, đơn vị biết. Có trách nhiệm kiểm tra và xử lý tập thể, cá nhân vi phạm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nếu để xảy ra vi phạm ở đơn vị trực thuộc.

5. Thực hiện chế độ trực cơ quan và thông tin báo cáo tình hình Tết:

5.1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân 15 phường bố trí lực lượng thường trực bảo vệ an toàn cơ quan và lập danh sách trực Tết gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận chậm nhất ngày 29 tháng 01 năm 2008 (ngày 22 Âm lịch) để tổng hợp chung.

5.2. Trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị: Công an, Quân sự, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Bệnh viện quận, Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Đội Quản lý thị trường, Trạm Thú y, Ban Quản lý các chợ: Nguyễn Đình Chiểu, Trần Hữu Trang, Phú Nhuận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường:

- Thông tin và báo cáo nhanh hàng ngày tình hình và các hoạt động chuẩn bị Tết, gửi về Tổ Tổng hợp - Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận chậm nhất 10 giờ 00 sáng mỗi ngày, kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2008 (tức 22 tháng 12 Âm lịch).

- Trước 9 giờ 00 ngày 06 tháng 02 năm 2008 (tức 30 Tết) báo cáo tóm tắt tình hình Tết, có phần nhận định đánh giá và gửi về Tổ Tổng hợp - Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận.

5.3. Chậm nhất 9 giờ 00 ngày 09 tháng 02 năm 2008 (tức mồng 3 Tết) các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường báo cáo hoạt động đón Xuân vui Tết của nhân dân trên địa bàn; có nhận định, đánh giá kết quả chăm lo Tết, tình hình trước, trong và sau Tết về Tổ Tổng hợp - Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo tình hình chuẩn bị Tết theo đúng thời gian quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Công Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực21/12/2007
Ngày công báo01/02/2008
Số công báoSố 22
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2007/CT-UBND tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 quận Phú Nhuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 10/2007/CT-UBND tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 quận Phú Nhuận
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu10/2007/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýPhạm Công Nghĩa
       Ngày ban hành21/12/2007
       Ngày hiệu lực21/12/2007
       Ngày công báo01/02/2008
       Số công báoSố 22
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 10/2007/CT-UBND tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 quận Phú Nhuận

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2007/CT-UBND tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 quận Phú Nhuận

          • 21/12/2007

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/02/2008

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 21/12/2007

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực