Chỉ thị 10/2009/CT-UBND

Chỉ thị 10/2009/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2009 do thành phố Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 10/2009/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 2589/QĐ-UBND 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm Cần Thơ hết hiệu lực còn hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 25/10/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2009/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2009/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 5 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN,  GIẢM NHẸ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA NĂM 2009

Tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn diễn biến bất thường và ngày càng phức tạp, hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu tác động bất lợi đến nước ta. Đối với thành phố Cần Thơ, năm 2008 đã xảy ra 02 vụ sét đánh, 40 cơn lốc xoáy, 02 điểm sạt lở bờ sông, mực nước lũ cao nhất trên sông Hậu tại Cần Thơ ngày càng tăng cao; làm thiệt hại với 14 người chết, sập 54 căn nhà, tốc mái 200 căn nhà, 1.063 ha lúa vụ Đông Xuân bị ngập, riêng lốc xoáy ước thiệt hại 1.500 triệu đồng.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng -Thủy văn Trung ương, năm 2009 bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam có khả năng nhiều hơn so với trung bình nhiều năm là 5-6 cơn, nhiều hơn so với năm 2008; đỉnh lũ cao nhất trên sông Cửu Long ở mức báo động III và cao hơn đỉnh lũ năm 2008.

Để chủ động và có các biện pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2009 với phương châm: “Chủ động phòng, tránh đối phó kịp thời, khẩn trương khắc phục có hiệu quả khi tình huống xảy ra trong đó lấy phòng, tránh là chính và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước”, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các tổ chức chính trị, xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện một số việc sau đây:

1. Các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện tiến hành tổ chức tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (viết tắt là PCLB-TKCN) năm 2008; đánh giá rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống, ứng phó với lụt, bão, thiên tai năm 2008, phát huy những ưu điểm, những công việc mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời, phân tích cụ thể nguyên nhân, những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp khắc phục ngay trước mùa mưa, lụt, bão và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2009 phù hợp với đặc điểm từng ngành, từng địa phương; kiện toàn Ban Chỉ huy PCLB-TKCN các ngành, các cấp theo hướng tinh gọn và đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

2. Tiếp tục tổ chức và đôn đốc triển khai thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020” đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành theo Chương trình số 08/CTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2008 về việc thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020; đặc biệt là lồng ghép việc giảm nhẹ thiên tai với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo phát triển bền vững.

3. Tăng cường đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai trong cán bộ và nhân dân; sổ tay hướng dẫn phòng chống và giảm nhẹ thiên tai và hướng dẫn các biện pháp ứng phó với bão lũ đến cộng đồng dân cư; tổ chức thực hiện đề án quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng;

- Chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền pháp luật về đê điều và phòng, chống lụt bão; trong đó có Luật Đê điều và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

- Chủ động các biện pháp chống ngập úng do mưa lũ, triều cường ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt của nhân dân;

- Tăng cường đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phòng chống lụt bão, kè chống sạt lở; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn các đoạn đê bao xung yếu; nhất là đê bao các cồn trên sông Hậu.

4. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác PCLB-TKCN năm 2009 đạt kết quả, quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ” (gồm phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), có kế hoạch phối hợp, huy động lực lượng của ngành, địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp để chủ động phòng tránh và có biện pháp xử lý các tình huống khi có lụt, bão, thiên tai xảy ra.

5. Giao Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Cần Thơ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy PCLB-TKCN các cấp, các ngành trong công tác cảnh báo dự báo tình hình khí tượng thủy văn cho các Sở, ban, ngành thành phố, địa phương và nhân dân biết để chủ động đối phó khi có tình huống xảy ra.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương chỉ đạo thực hiện:

- Đối với vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của lụt, bão như vùng sâu, vùng xa ở các quận, huyện đầu nguồn Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai và các cồn trên sông Hậu (thuộc các quận: Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng): có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cơ cấu mùa vụ thích hợp để né tránh thiên tai; đồng thời, chỉ đạo gia cố, tu bổ các tuyến bờ bao ngăn lũ cho lúa, vùng cây ăn trái, vùng nuôi trồng thủy sản; chỉ đạo việc tháo dỡ chà nò, vật cản trên sông, kênh, rạch đảm bảo dòng chảy thông thoáng để tiêu thoát lũ nhanh.

- Có kế hoạch dự trữ cơ số thuốc dự phòng, tổ chức kiểm tra và bố trí lực lượng phòng, chống dịch, bệnh cho gia súc, gia cầm và cây trồng ở những khu vực xảy ra thiên tai, kịp thời dập tắt các ổ dịch bệnh phát sinh.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố xây dựng phương án, kế hoạch PCLB-TKCN, bố trí, huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về lụt, bão và công tác tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn trên các tuyến giao thông khi xảy ra bão, lụt, thiên tai.

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm nắm chắc tình hình khó khăn, thiếu ăn của nhân dân trong vùng bị thiên tai; kịp thời tổng hợp tình hình, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố quyết định các biện pháp cứu trợ, ổn định đời sống nhân dân, không được để người dân nào trong vùng xảy ra thiên tai bị đói; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm soát việc thực hiện cứu trợ không để tình trạng thất thoát hàng cứu trợ khi có thiên tai xảy ra.

9. Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch của ngành bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết tham gia ứng cứu và xử lý kịp thời các công trình cầu, đường, bến cảng,... có sự cố bị hư hỏng do ngập lụt nhất là trong mùa mưa, bão để đảm bảo thông suốt các tuyến giao thông quan trọng; tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các bến khách ngang sông đang hoạt động trên địa bàn thành phố, nhất là việc trang bị phao, áo phao, tải trọng để đảm bảo an toàn khi tham gia lưu thông.

10. Sở Xây dựng kiểm tra đôn đốc Công ty Công trình đô thị thành phố phối hợp với chính quyền địa phương chủ động xử lý cây xanh có nguy cơ bị đổ, ngã nơi công viên, vỉa hè; hướng dẫn các địa phương giúp nhân dân chằng chống nhà cửa ở những vùng xung yếu và để đối phó với lốc xoáy và lũ bão.

Hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng các công trình kinh tế - xã hội nghiên cứu thêm hầm ngầm để trú Bão (như cơ quan, trường học, bệnh viện, trạm xá, trụ sở xã,…); đồng thời, nghiên cứu chỉ đạo điểm xây dựng hầm trú Bão trong từng nhà dân ở nông thôn.

11. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ, các cơ quan thông tin đại chúng đóng trên địa bàn thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Cần Thơ thông báo kịp thời các tin về lụt, bão, thiên tai, công tác chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN thành phố để các Sở, ban ngành thành phố, đơn vị, địa phương và nhân dân biết, chủ động trong công tác phòng, chống lụt, bão.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng các phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền và Ban Chỉ huy PCLB-TKCN nhằm đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống.

12. Điện lực thành phố Cần Thơ theo chức năng nhiệm vụ của ngành lập phương án, kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, kịp thời giải quyết và khắc phục sự cố các tuyến đường dây đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống, kể cả khi có lũ, bão đang xảy ra.

13. Sở Y tế có kế hoạch bổ sung, dự trữ cơ số thuốc, dụng cụ, trang thiết bị y tế thiết yếu để cấp cứu nạn nhân. Tổ chức kiểm tra, thường xuyên tập dợt, xử lý đối với các nạn nhân, bệnh nhân. Bố trí sắp xếp các đội cấp cứu cơ động, cấp cứu tại chỗ và giải quyết triệt để các trường hợp nạn nhân bị tai nạn do thiên tai gây ra. Chủ động phòng, chữa bệnh cho người bệnh tại nơi xảy ra thiên tai và những nơi lân cận, kịp thời dập tắt các ổ dịch bệnh phát sinh. Có biện pháp chủ động đề phòng, tránh thiên tai tại chỗ, chuẩn bị di chuyển nạn nhân đến nơi an toàn khi có tình huống xấu nhất.

14. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với chính quyền địa phương, Hội Phụ huynh học sinh có phương án, kế hoạch, giải pháp trong việc bảo vệ học sinh và cơ sở vật chất của ngành khi có lụt, bão xảy ra.

15. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm:

- Chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí theo quy định để thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả do lụt, bão gây ra; ổn định sản xuất và đời sống nhân dân, kịp thời hỗ trợ, không để người dân trong vùng thiên tai thiếu đói;

- Chỉ đạo thu Quỹ PCLB-TKCN năm 2009 để phục vụ kịp thời theo yêu cầu công tác phòng, chống lụt bão của địa phương; có phân công kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện thu nộp quản lý sử dụng Quỹ PCLB-TKCN ở địa phương theo quy định hiện hành;

- Đối với các hộ dân ở các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng lụt, bão và sạt lở bờ sông phải kiên quyết chỉ đạo và tổ chức di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn;

- Trong thời gian xảy ra lụt, bão có kế hoạch cụ thể trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ em trong vùng bị ảnh hưởng, tổ chức các điểm giữ trẻ tập trung, phương tiện đưa đón các cháu đi học.

16. Các Sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000, có trách nhiệm làm tốt công tác PCLB-TKCN trong phạm vi Sở, ngành mình nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, có phương án chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, nhân lực cần thiết để phối hợp tham gia PCLB-TKCN theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ huy PCLB-TKCN thành phố.

Nhằm thực hiện có kết quả những việc nêu trên, các sở, ban ngành, các địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình cụ thể của từng ngành, từng địa phương để xây dựng nhiệm vụ kế hoạch phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2009 của từng ngành, địa phương cho phù hợp.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ huy PCLB-TKCN thành phố có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KT VBQPPL);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- BCĐ PCLB TW; Phân Ban CLB MN;
- TT.Thành ủy, TT.HĐND, TV.UBND TP;
- UBMTTQ và các Đoàn thể thành phố;
- BCH PCLB-TKCN thành phố;
- Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- Quận ủy, TT.HĐND quận;
- Huyện ủy, TT.HĐND huyện;
- UBND quận, huyện;
- UBND phường, xã, thị trấn;
- Báo Cần Thơ; Đài PT-TH thành phố;
- Website Chính phủ;
- VP UBND thành phố (3B);
- Trung tâm Công báo;
- Trung tâm Lưu trữ thành phố;
- Lưu: VT.
H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2009
Ngày hiệu lực01/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2009/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/2009/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrần Thanh Mẫn
        Ngày ban hành22/05/2009
        Ngày hiệu lực01/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 10/2009/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2009/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Cần Thơ