Chỉ thị 10/CT-UB

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1996 về biện pháp quản lý tài chính ở các cơ quan, đơn vị và các hộ sản xuất kinh doanh do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UB 1996 biện pháp quản lý tài chính ở cơ quan đơn vị hộ sản xuất kinh doanh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UB

Lào Cai, ngày 27 tháng 5 năm 1996

 

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CÁC HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong những năm qua, việc thực hiện các chính sách, chế độ và các quy đinh của Chính phủ: về việc lập các hóa đơn chứng từ khi mua - bán hàng cung ứng dịch vụ thu tiền, công tác quản lý các loại phí và lệ phí; chế độ kế toán thống kê ở các hộ sản xuất - kinh doanh, vv... ở các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị có nhiều tiến bộ, việc phối hợp giữa cơ quan tài chính, thuế với các cấp, các ngành trong công tác quản lý về tài chính được tăng cường, bước đầu đi vào nề nếp và chặt chẽ hơn, vv... Tuy nhiên, việc thực hiện còn chậm, tùy tiện, công tác quản lý còn nhiều sơ hở, phiền hà, vv... gây thất thu cho ngân sách và bất bình trong nhân dân. Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh Lào Cai chỉ thị các cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Tiếp tục mở đợt điều tra nắm lại toàn bộ các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, các chi nhánh văn phòng đại diện và các hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc các ngành nghề trên địa bàn quản lý; đánh giá số hộ đã đăng ký kinh doanh, số hộ đã đưa vào diện quản lý thu thuế, số hộ được miễn giảm theo chế độ; qua cuộc điều tra này phải tiến hành ngay việc điều chỉnh doanh thu tính thuế sát với tình hình thực tế. Giao cho Cục trưởng cục thuế tỉnh phối hợp với Cục thống kê, Chi cục quản lý thị trường, Hội đồng doanh nghiệp ngoài quốc doanh, ủy ban kế hoạch tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thị chỉ đạo thực hiện và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30/10/1996. Cục thuế tỉnh cùng các ngành chức năng ở tỉnh trực tiếp chỉ đạo điều tra tại 2 thị xã Lào cai và thị xã Cam đường và huyện Bảo Thắng, Bảo Yên và Sa Pa, các huyện khác giao cho Chủ tịch UBND huyện cùng các bộ phận thuộc huyện chỉ đạo thực hiện gửi báo cáo kết quả về Cục thuế và UBND tỉnh.

2. Về công tác quản lý phí và lệ phí: tổ chức rà soát lại toàn bộ các quy đinh về thủ tục hành chính, về phí và lệ phí. Bác bỏ các loại phí và lệ phí thu không đúng quy định của Nhà nước và của UBND tỉnh. Giao Sở Tài chính vật giá, Cục thuế tỉnh phối hợp với các ngành, các huyện thị xây dựng mức thu phù hợp với tình hình thực tế và trình UBND tỉnh phê duyệt. Việc thu phí và lệ phí nhất thiết phải sử dụng chứng từ thu do Bộ Tài chính phát hành, được nhận từ cơ thuế cùng cấp, việc quản lý và sử dụng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

Đối với việc thu lệ phí trước bạ nhà đất theo Nghị đinh số 193/CP ngày 19/12/1994 của Chính phủ. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Cục trưởng Cục thuế tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Địa chính, Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, việc thực hiện đảm bảo đúng luật, đúng tinh thần Nghị đinh số 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành khác.

3. Để lập lại kỷ cương trong công tác quản lý tài chính theo tinh thần Quyết định số 292/CT của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ về quy đinh việc lập hóa đơn chứng từ khi mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ thu tiền, nhằm đưa việc lập hóa đơn chứng từ vào nề nếp, chống chi tiêu lãng phí, chống tham nhũng, trốn lậu thuế và chống thất thu cho ngân sách. Yêu cầu các tổ chức cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh khi bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ phải lập hóa đơn giao cho người mua hàng, các hóa đơn chứng từ trong thanh toán phải là chứng từ do Bộ Tài chính phát hành và ngược lại cá nhân, tổ chức yêu cầu bên bán hoặc cung ứng dịch vụ phải cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ mua bán do Bộ Tài chính phát hành.

Giao cho Sở Tài chính vật giá, Cục thuế tỉnh, Cục kho bạc Nhà nước Lào Cai, Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp triển khai hướng dẫn thực hiện theo Quyết định số 292/CT của Chính phủ.

4. Thực hiện pháp lệnh kế toán thống kê được công bố ngày 20/5/1988 và Quyết đinh số 1271/TC ngày 14/12/1995 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán thống kê hộ kinh doanh. Để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý tài chính đối với hộ kinh doanh và hướng dẫn các hộ kinh doanh quản lý chặt chẽ, đứng quy định của Nhà nước. Để công tác chỉ đạo triển khai đạt kết quả, ở tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, thành phần Ban chỉ đạo gồm có: 1 đồng chí phó Chủ tịch làm trưởng ban, lãnh đạo Cục thuế làm phó ban thường trực, lãnh đạo các ngành: tài chính, thống kê, quản lý thị trường làm ủy viên, ở huyện cũng thành lập Ban chỉ đạo, cơ cấu thành phần Ban chỉ đạo huyện như cơ cấu thành phần Ban chỉ đạo của tỉnh.

Giao cho Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Cục trưởng cục thuế tỉnh cùng đơn vị liên quan hướng dẫn chi tiết chỉ thị này; Giám đốc các sở, ban ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc, Sở Tài chính vật giá tổng hợp báo cáo tỉnh.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/1996
Ngày hiệu lực27/05/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/05/1999
Cập nhật28 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UB 1996 biện pháp quản lý tài chính ở cơ quan đơn vị hộ sản xuất kinh doanh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UB 1996 biện pháp quản lý tài chính ở cơ quan đơn vị hộ sản xuất kinh doanh Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Đức Thăng
        Ngày ban hành27/05/1996
        Ngày hiệu lực27/05/1996
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/05/1999
        Cập nhật28 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UB 1996 biện pháp quản lý tài chính ở cơ quan đơn vị hộ sản xuất kinh doanh Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UB 1996 biện pháp quản lý tài chính ở cơ quan đơn vị hộ sản xuất kinh doanh Lào Cai

           • 27/05/1996

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/1996

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực