Chỉ thị 10/CT-UB

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1998 về tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 01/1998/CT-TTg về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản do tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 10/CT-UB 1998 cấm sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thuỷ sản Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1181/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật từ năm 1976 đến 2012 Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UB 1998 cấm sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thuỷ sản Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UB

Bến Tre, ngày 15 tháng 5 năm 1998

 

CHỈ THỊ

“ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT CHỈ THỊ SỐ 01/1998/CT-TTG NGÀY 02-01-1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG CHẤT NỔ, XUNG ĐIỆN, CHẤT ĐỘC ĐỂ KHAI THÁC THUỶ SẢN”

Trên địa bàn tỉnh Bến Tre, trong những năm gần đây nhìn chung việc vi phạm Pháp lệnh Bảo vệ Phát triển nguồn lợi thuỷ sản có chiều hướng giảm dần ; tuy nhiên, lĩnh vực sử dụng xung điện và chất độc để khai thác thuỷ sản lại có chiều hướng gia tăng, đã làm cạn kiệt nguồn lợi thuỷ sản, gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của nhân dân và môi trường sống của các chủng loài thuỷ sản .

Để cùng cả nước thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 02-01-1998 của Thủ tướng Chính phủ, tiến tới xoá bỏ tình trạng sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre .

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN CHỈ THỊ:

Tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản ở cấp tỉnh, huyện (thị), xã (phường). Thành lập Ban Chỉ đạo ở mỗi cấp bao gồm lãnh đạo Uỷ ban nhân dân làm Trưởng ban, lãnh đạo ngành Thuỷ sản làm Phó ban Thường trực và các ngành : Văn hoá Thông tin, Công an, Quân đội, Đài phát thanh – Truyền hình làm uỷ viên.

Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 02-01-1998 của Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp báo cáo tình hình chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong các năm qua.

Các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm hướng dẫn cho các ngành mình thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 02-01-1998 của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp cùng Ban Chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng nội dung chỉ thị này, Đài Phát thanh – Truyền hình tổ chức chiếu bộ phim tài liệu “Lời cảnh báo của biển” với thời lượng hợp lý để góp phần tuyên truyền việc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong toàn tỉnh.

Uỷ ban nhân dân huyện , thị xã, xã, phường, thị trấn chủ động thành lập Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, để khai thác thuỷ sản ở địa phương mình. Tiến hành tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân học tập hiểu rõ tác hại của việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản và tự cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản .

Uỷ ban nhân dân các xã, phường tiến hành điều tra, phân loại nắm các đối tượng trong địa phương mình có những hoạt động vi phạm nội dung Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 02-01-1998 của Thủ tướng chính phủ. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, đồng thời đề xuất Ban Chỉ đạo của huyện, tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh có biện pháp hỗ trợ cho vay ưu đãi đối với những hộ ngư dân nghèo làm nghề khai thác thuỷ sản bằng những công cụ cấm để họ chuyển nghề.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị, xã - phường tổ chức kiểm tra, xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 02-01-1998 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh nếu để tồn tại việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản trên địa bàn mình quản lý.

Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra truy quét các đối tượng sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre . Các vụ vi phạm phải kiên quyết xử lý nghiêm minh, nếu vi phạm nghiêm trọng thì lập hồ sơ truy tố trước pháp luật.

Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tham mưu cho Sở Thuỷ sản trình Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 48/CP ngày 12-8-1996 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản .

Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, để khai thác thuỷ sản xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phối hợp với Sở Tài chánh – Vật giá dự trù kinh phí hoạt động triển khai Chỉ thị 01/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hàng tháng Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc của xã, phường, thị trấn, huyện, thị báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg của địa phương mình về Ban Chỉ đạo tỉnh để tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản của Trung ương.

Thủ trưởng các cơ quan : Sở Thuỷ sản , Sở Văn hoá - Thông tin , BCH Quân sự, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Đài Phát thanh- Truyền hình Bến Tre , Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, phường và các ngành có liên quan thực hiện tốt tinh thần nội dung chỉ thị này./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
 KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Y

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/1998
Ngày hiệu lực15/05/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UB 1998 cấm sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thuỷ sản Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UB 1998 cấm sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thuỷ sản Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrịnh Văn Y
        Ngày ban hành15/05/1998
        Ngày hiệu lực15/05/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UB 1998 cấm sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thuỷ sản Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UB 1998 cấm sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thuỷ sản Bến Tre