Chỉ thị 10/CT-UB

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1992 về khẩn trương xử lý nợ tín dụng ngoài quốc doanh do Tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1992 xử lý nợ tín dụng ngoài quốc doanh Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1181/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật từ năm 1976 đến 2012 Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UB năm 1992 xử lý nợ tín dụng ngoài quốc doanh Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UB

Bến Tre, ngày 02 tháng 7 năm 1992

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KHẨN TRƯƠNG XỬ LÝ NỢ TÍN DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH

Quá trình thực hiện Chỉ thị số 313/CT ngày 01/9/1990 của Hội đồng Bộ trưởng, Thông tư liên ngành số 10/TTLN ngày 25/10/1990 của Tòa án nhân dân tối cao - Việm Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Nội vụ - Bộ Tư pháp và Trọng tài Kinh tế Nhà nước. Về việc xử lý nợ tín dụng ngoài quốc doanh, Thường trực UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các địa phương và Ban Chỉ đạo nợ tín dụng ngoài quốc doanh thu nợ để chi trả dần tiền gửi cho dân, nên người gửi có an tâm giảm bớt sự căng thẳng giữa các tổ chức tín dụng ngoài quốc doanh và người gửi tiền.

Kết quả thu nợ và chi trả trong 5 tháng đầu năm 1992 như sau:

- Thu nợ (số dư giảm): 239 triệu đồng

- Chi trả (số dư giảm): 290 triệu đồng

- Số còn phải thu đến 30/5/1992: 7089 triệu đồng

- Số còn phải trả đến 30/5/1992: 5973 triệu đồng

(Bảng kê chi tiết kèm theo)

Tuy nhiên, việc xử lý nợ còn những mặt hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo chung của tỉnh, nguyên nhân do các địa phương chưa có biện pháp mạnh đối với những con nợ có khả năng trả nợ nhưng cố tình chây ỳ, một số Ban Chỉ đạo xử lý nợ tín dụng của 1 vài địa phương đã ngưng hoạt động hoặc hoạt động kém, mặt khác do nhân sự của hợp tác xã tín dụng bỏ việc không làm tiếp nhiệm vụ thanh lý nợ và không gửi báo cáo định kỳ về ngân hàng.

Để tháo gỡ tình hình khó khăn trên, giúp cho các tổ chức tín dụng ngoài quốc doanh có tiền chi trả tiền gửi cho dân, và trả nợ vay bằng quỹ đặc biệt cho Ngân hàng TW đúng thời gian; đồng thời chủ động ngăn ngừa trường hợp người gửi tiền tín dụng tình huống có những phản ứng không tốt ảnh hưởng đến việc bầu cử Đại biều Quốc hội khóa IX sắp tới, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện khẩn trương các công việc sau đây:

1. Từng địa phương phải khẩn trương củng cố lại Ban Chỉ đạo xử lý nợ tín dụng và ban thường trực của các tổ chức tín dụng ngoài quốc doanh để hỗ trợ cho các tổ chức tín dụng ngoài quốc doanh trong thu nợ để sớm giải quyết dứt điểm nợ còn tồn đọng theo Chỉ thị số 313/CT của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư liên ngành số 10/TTLN của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

2. UBND các huyện, thị xã có biện pháp tích cực chỉ đạo trực tiếp các tổ chức tín dụng ngoài quốc doanh tiến hành phân tích cụ thể từng con nợ, phân từng loại đối tượng như: loại có khả năng thu 100% nhưng chây ỳ, loại có khả năng thu nhiều lần, loại bỏ trốn hoặc chết từ đó có biện pháp xử lý kiên quyết để thu được nợ chi trả tiền gửi cho dân trước ngày bầu cử Quốc hội. Trong giải quyết nợ phải đảm bảo công bằng, chính trực, tập thể, cá nhân nào có hành vi tiêu cực, hối lộ,…sẽ bị xử lý nghiêm minh theo luật định.

3. Những đơn vị còn nợ quỹ đặc biệt bằng mọi cách phải có biện pháp trả dứt điểm cho Ngân hàng hạn chót ngày 15/7/1992 để trả lại cho Ngân hàng TW, việc này cần làm kiên quyết, kể cả việc thanh lý tài sản của đơn vị để trả nợ.

4. UBND các huyện, thị xã và Ban chỉ đạo xử lý nợ tín dụng các huyện, thị xã nhắc nhở và đôn đốc các tổ chức tín dụng ngoài quốc doanh phải thường xuyên gửi báo cáo hàng tháng về Ngân hàng Nhà nước Bến Tre để tổng hợp báo cáo về trên.

Nhận được Chỉ thị này, Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt chủ trương trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vường mắc, đề nghị các ngành và địa phương báo cáo gấp về Ban chỉ đạo xử lý nợ tín dụng tỉnh để xử lý kịp thời./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/1992
Ngày hiệu lực02/07/1992
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UB năm 1992 xử lý nợ tín dụng ngoài quốc doanh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UB năm 1992 xử lý nợ tín dụng ngoài quốc doanh Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrần Văn Nghĩa
        Ngày ban hành02/07/1992
        Ngày hiệu lực02/07/1992
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UB năm 1992 xử lý nợ tín dụng ngoài quốc doanh Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UB năm 1992 xử lý nợ tín dụng ngoài quốc doanh Bến Tre