Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013-2014 và tuyển sinh lớp đầu cấp năm học 2014-2015 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2014 tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2013-2014 tuyển sinh lớp đầu cấp 2014-2015 Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 05 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2013-2014 VÀ TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2014-2015

Thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm học 2013-2014, thi tuyển sinh năm học 2014-2015. Để kỳ thi diễn ra đảm bảo nghiêm túc, an toàn, khách quan, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy và học của các nhà trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Phối hợp với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tuyên truyền rộng rãi, niêm yết công khai quy chế thi tốt nghiệp THPT, quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phương án tổ chức các kỳ thi: Tốt nghiệp THPT, bổ túc trung học phổ thông (BTTHPT) năm học 2013-2014 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015 theo yêu cầu tại Công văn số 2977/UBND-VX ngày 18/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh biết, thực hiện và giám sát.

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Phương án tổ chức các kỳ thi: Tốt nghiệp THPT, BTTHPT năm học 2013-2014 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2977/UBND-VX ngày 18/4/2014.

c) Tập trung chỉ đạo các nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014: Hoàn thành có chất lượng chương trình năm học ở tất cả các bộ môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức tốt việc ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện các kỹ năng làm bài thi cho học sinh dự thi, đặc biệt là học sinh có học lực yếu; hoàn chỉnh hồ sơ học sinh đúng quy định. Xử lý nghiêm những trường hợp gian lận hồ sơ.

d) Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thi, nội quy thi. Kiên quyết xử lý những cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm qui chế thi, thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả xấu trong công tác thi.

e) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT phối hợp với Hội cha mẹ học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn ở cho các thí sinh trong thời gian thi.

f) Tăng cường cơ sở vật chất cho các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, cụ thể là: Các trường học bố trí Hội đồng thi phải đảm bảo các điều kiện về phòng học, bàn ghế, trang thiết bị máy móc phục vụ thi, tường rào và các điều kiện an ninh, vệ sinh,... không bố trí Hội đồng thi tại những nơi không đủ cơ sở vật chất, điều kiện an toàn không đảm bảo; tất cả các Hội đồng thi phải có địa điểm thi dự phòng.

g) Chỉ đạo chặt chẽ việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp:

- Thông báo công khai chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh ở các lớp đầu cấp và điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT ... trên phạm vi huyện, thị xã, thành phố.

- Việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (lớp 10 THPT, BTTHPT và THPT chuyên Lam Sơn, THPT Dân tộc nội trú, lớp 6 THCS) phải thực hiện đúng chỉ tiêu, kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh giao, đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và những quy định của tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, cần tăng cường công tác quản lý đối với việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT Dân tộc nội trú đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định.

h) Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh các lóp đầu cấp của các huyện, thị xã, thành phố trong việc thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi: coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi và kết quả trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những biểu hiện tiêu cực trong các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh với Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Sở Tài chính có trách nhiệm cấp đủ kinh phí theo định mức đã được duyệt cho các Hội đồng coi thi, chấm thi. Giải quyết kịp thời lương và các khoản phụ cấp theo lương cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi, chấm thi.

- Các sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc trong suốt thời gian coi thi, chấm thi của các kỳ thi. Có phương án giải tỏa các nút giao thông không để xảy ra ùn tắc giao thông trước, trong và sau thời gian thi, giữ vững thông tin liên lạc từ Ban Chỉ đạo thi, kiểm tra thi cấp tỉnh với Ban chỉ đạo, kiểm tra thi các cấp.

- Sở Y tế tăng cường chỉ đạo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các bệnh viện tuyến huyện và các cơ sở y tế cấp xã có phương án phòng chống dịch bệnh và xử lý kịp thời các trường hợp ốm đau, tai nạn xảy ra ở các Hội đồng coi thi, chấm thi.

- Công ty Điện lực Thanh Hóa xây dựng phương án ưu tiên cung cấp kịp thời, đầy đủ điện cho các Hội đồng coi thi, chấm thi, đặc biệt đảm bảo có điện liên tục 24/24 giờ cho các Hội đồng ra đề thi, In sao đề thi và chấm thi trắc nghiệm.

- Công an tỉnh có trách nhiệm xây dựng phương án và bố trí đủ lực lượng tham gia bảo vệ Hội đồng In sao đề thi, các Hội đồng coi, chấm thi theo Quy chế thi.... đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực thi. Phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo (các Hội đồng coi thi) kiểm tra, phát hiện các thí sinh đem vào phòng thi tài liệu, vật dụng trái quy định.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là huyện)

- Thành lập Ban Chỉ đạo và kiểm tra thi do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng Ban, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo làm phó trưởng Ban thường trực, các ủy viên gồm: Cán bộ công chức phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, phòng Tài chính, phòng Y tế, Chi nhánh điện huyện và mời Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội khuyến học huyện tham gia.

- Chỉ đạo các địa phương trên địa bàn tạo điều kiện cho các thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp thí sinh không có nơi ăn, nghỉ trong thời gian thi. Ban chỉ đạo thi các huyện tổ chức hội nghị với các xã, phường, thị trấn, các ngành chức năng để đánh giá rút kinh nghiệm chỉ đạo các kỳ thi năm trước, trên cơ sở đó, đề ra phương án hiệu quả, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác chỉ đạo, bảo vệ và phục vụ các kỳ thi năm 2014.

4. Các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo làm tốt công tác tuyên truyền trên phạm vi toàn tỉnh về mục đích, yêu cầu của các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2014 để học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các sở: GD&ĐT, Tài chính, TT&TT, Y tế, GTVT;
- Công an tỉnh;
- Công ty Điện lực Thanh Hóa;
- Báo Thanh Hóa;
- Đài PT&TH Thanh Hóa;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2014
Ngày hiệu lực09/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2014 tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2013-2014 tuyển sinh lớp đầu cấp 2014-2015 Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2014 tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2013-2014 tuyển sinh lớp đầu cấp 2014-2015 Thanh Hóa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýVương Văn Việt
        Ngày ban hành09/05/2014
        Ngày hiệu lực09/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2014 tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2013-2014 tuyển sinh lớp đầu cấp 2014-2015 Thanh Hóa

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2014 tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2013-2014 tuyển sinh lớp đầu cấp 2014-2015 Thanh Hóa

             • 09/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực