Chỉ thị 12/2004/CT-UBND

Chỉ thị 12/2004/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Hậu Giang ban hành

Chỉ thị 12/2004/CT-UBND thực hiện an toàn phòng cháy chữa cháy Hậu Giang đã được thay thế bởi Quyết định 362/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản tỉnh Hậu Giang hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/2004/CT-UBND thực hiện an toàn phòng cháy chữa cháy Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2004/CT-UB

Vị Thanh, ngày 10 tháng 6 năm 2004

 

CHỈ THỊ

V/V ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Từ khi tỉnh Hậu Giang thành lập đến nay, các Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) nên đã hạn chế được các vụ cháy, nổ cũng như thiệt hại do cháy gây ra.

Để thực hiện tốt hơn Luật Phòng cháy chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy, Thông tư số 35/2003/NĐ-CP Luật Phòng cháy chữa cháy">04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2003 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC; đồng thời, thực hiện Công điện số 1553/VPCP-CN ngày 02/4/2004 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp PCCC tại các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp, để kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy, thiệt hại do cháy gây ra và Công văn số 565/BCA (C11) ngày 15/4/2004 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách về PCCC;

Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế sự gia tăng của các vụ cháy, góp phần bảo vệ tài sản của Nhà nước và tính mạng tài sản của nhân dân, UBND tỉnh chỉ thị:

1/- Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và các huyện trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thường xuyên rà soát và bổ sung kế hoạch thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác PCCC trong phạm vi địa bàn mình quản lý với các mặt công tác như sau:

- Đối với các cơ quan, xí nghiệp, kho tàng, cơ sở, những nơi có tài sản lớn phải tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về an toàn PCCC như: tổ chức tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn cán bộ, công nhân viên và nhân dân thực hiện tốt các biện pháp an toàn PCCC, nhất là các biện pháp an toàn sử dụng điện, xăng dầu, đun nấu, thắp nhang đèn. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân bằng các hình thức ký cam kết không để xảy ra cháy, nổ ở các kho tàng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ kinh doanh mua bán ở các chợ và hộ gia đình.

- Đối với các khu đông dân cư tập trung ở thị xã Vị Thanh, các thị trấn và các chợ phải có kế hoạch sắp xếp và vận động nhân dân mở rộng các con hẻm, đường nội bộ, đảm bảo đủ thông thoáng phục vụ tốt cho công tác chữa cháy và lối thoát nạn cho nhân dân khi có cháy xảy ra; đồng thời, phải xây dựng phương án chữa cháy cụ thể phù hợp với đơn vị, cơ sở, dập tắt kịp thời các vụ cháy mới phát sinh.

- Củng cố, xây dựng lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và dân phòng, tổ chức tập huấn công tác PCCC; đồng thời, trang bị các phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị, cơ sở. Đặc biệt cần lưu ý các địa bàn phường, xã, thị trấn, khu đông dân cư và các chợ.

- Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh phối hợp với UBND huyện Phụng Hiệp, UBND huyện Vị Thủy tổ chức các đoàn kiểm tra công tác PCCC rừng và chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, các chủ rừng và chính quyền địa phương nơi có rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp đốt nương, rẫy, đốt lửa săn bắt động vật trong các khu rừng dễ cháy đang ở khu vực khô hạn; hướng dẫn, chỉ đạo chủ rừng và chính quyền địa phương nơi có rừng xây dựng ngay các phương án huy động lực lượng, phương tiện tổ chức hậu cần để tham gia chữa cháy rừng.

2/- Hàng năm, các Sở, Ban, ngành và UBND các cấp có kế hoạch chỉ đạo về công tác PCCC, định kỳ kiểm tra việc chấp hành ở địa phương, đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý, đồng thời tổ chức tốt tháng an toàn PCCC “tháng 10” và ngày toàn dân PCCC “ngày 04/10”. Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa tỉnh có điều kiện thì tổ chức cổ động trên đường phố hoặc tổ chức hội thao nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng và cơ sở nhằm tuyên truyền giúp người dân có ý thức thực hiện tốt công tác PCCC. Tháng 10 hàng năm có sơ kết và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC.

3/- Việc quy hoạch dự án, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới công trình phải thực hiện chế độ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Luật PCCC, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Thông tư số 35/2003/NĐ-CP Luật Phòng cháy chữa cháy">04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an. Những công trình xây dựng khi chưa được cơ quan PCCC thẩm duyệt, thiết kế về PCCC thì cơ quan có thẩm quyền chưa được duyệt quy hoạch, thiết kế, xây dựng, cải tạo, cấp giấy phép xây dựng.

4/- Sở Văn hóa Thông tin - Thể thao, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí có kế hoạch thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật PCCC và những kiến thức cơ bản về PCCC cho toàn nhân dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC.

5/- Công an tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND thị xã Vị Thanh và các huyện tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc, báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận
- Bộ Công an
- VPCP (Hà Nội, TPHCM)
- Cục Kiểm tra văn bản-BTP
- Ban Tuyên huấn TU, Đảng ủy DCĐ
- TT.TU, TT.HĐND, TT.UBND tỉnh
- Các thành viên ủy ban nhân dân tỉnh
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh
- Các cơ quan TW đóng tại tỉnh
- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh
- Phòng VBTT- Sở tư pháp
- Các cơ quan báo, đài tỉnh
- UBND TX. Vị Thanh và các huyện
- Lưu VP (LT, NC-TH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Phong Tranh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2004/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 12/2004/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/06/2004
Ngày hiệu lực 10/06/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/01/2012
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2004/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/2004/CT-UBND thực hiện an toàn phòng cháy chữa cháy Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 12/2004/CT-UBND thực hiện an toàn phòng cháy chữa cháy Hậu Giang
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 12/2004/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hậu Giang
Người ký Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành 10/06/2004
Ngày hiệu lực 10/06/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/01/2012
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 12/2004/CT-UBND thực hiện an toàn phòng cháy chữa cháy Hậu Giang

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/2004/CT-UBND thực hiện an toàn phòng cháy chữa cháy Hậu Giang