Chỉ thị 12/CT-BCT

Chỉ thị 12/CT-BCT năm 2012 thực hiện Quyết định 808/QĐ-TTg về Chương trình hành động thực hiện chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020 do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-BCT năm 2012 thực hiện Quyết định 808/QĐ-TTg Chương trình


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 808/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU VỰC DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

Nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ và định hướng cơ bản đã được xác định tại Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công Thương khẩn trương tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng sau đây:

1. Hoàn thiện pháp luật, chính sách phát triển khu vực dịch vụ

Vụ Thị trường trong nước phối hợp với các đơn vị liên quan

- Xây dựng và trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Thời gian hoàn thành trước năm 2015.

- Xây dựng và trình Chính phủ Đề án hoàn thiện chính sách, pháp luật quy định về dịch vụ phân phối hàng hóa. Thời gian hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2013.

2. Thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế về dịch vụ

Vụ Chính sách thương mại đa biên phối hợp với các đơn vị liên quan

- Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Phương án tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế về dịch vụ trong khuôn khổ đàm phán tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đàm phán hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định TPP), đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ASEAN-EU, ASEAN+. Thời gian hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2012.

3. Tổ chức thực hiện

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện những hoạt động nêu trong Chỉ thị này, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ nhiệm vụ và yêu cầu công tác kết hợp với nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp và định kỳ 6 tháng kiểm điểm tình hình thực hiện các nội dung nêu trong Chỉ thị này, chậm nhất ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện về đơn vị chủ trì để tổng hợp.

- Giao Vụ Kế hoạch làm đầu mối, định kỳ 6 tháng tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nội dung nêu trong Chỉ thị, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Chính phủ để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Bộ, các Cục, Vụ;
- VPCP;
- Lãnh đạo Bộ;
- Đăng MOIT;
- Lưu: VT, KH (3).

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-BCT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2012
Ngày hiệu lực09/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-BCT

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-BCT năm 2012 thực hiện Quyết định 808/QĐ-TTg Chương trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-BCT năm 2012 thực hiện Quyết định 808/QĐ-TTg Chương trình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýVũ Huy Hoàng
        Ngày ban hành09/08/2012
        Ngày hiệu lực09/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-BCT năm 2012 thực hiện Quyết định 808/QĐ-TTg Chương trình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-BCT năm 2012 thực hiện Quyết định 808/QĐ-TTg Chương trình

           • 09/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực