Chỉ thị 12/UB

Chỉ thị 12/UB năm 1977 về đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và giao thông vận tải nhằm đẩy mạnh sản xuất quý I, phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhà nước quý II năm 1977 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 12/UB đẩy mạnh sản xuất CN TCN XDCB GTVT đẩy mạnh sản xuất quý 1 phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhà nước quý 2 năm 1977 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/UB đẩy mạnh sản xuất CN TCN XDCB GTVT đẩy mạnh sản xuất quý 1 phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhà nước quý 2 năm 1977


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 12/UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, TIỂU CÔNG NGHIỆP, THỦ CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI NHẰM ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT QUÝ I, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC QUÝ II NĂM 77

Qua việc kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệ p, tiể u công nghiệ p, thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân Thành phố nhận thấy việc thực hiện kế hoạch 2 tháng đầu năm đang gặp nhiều khó khăn nên mức độ hoàn thành kế hoạch còn quá thấp.

Về công nghiệp 2 tháng qua toàn thành phố chỉ đạt được 27

Về tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp cũng do khó khăn về hợp đồng kinh tế, vật tư, giá cả, tiêu thụ, nên nhiều cơ sở phải ngừng sản xuất như các ngành nhựa, dệt mùng dây thun, xà phòng, chế biến lương thực quận 11… Do đó nhiều quận đều không đạt được kế hoạch, thấp nhất là quận Nhà Bè trong 2 tháng đầu năm chỉ đạt được 19% kế hoạch quý I.

Do khâu chuẩn bị ban đầu chưa đầy đủ nên trong số 18 Sở, ngành và 5 quận có vốn đầu tư xây dựng cơ bản chỉ có 14 Sở, ngành có điều kiện thi công.

Về giao thông vận tải trong 2 tháng đầu năm 1977 mới đạt được 37

Nguyên nhân của tình hình trên là

- Việc chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch chưa khẩn trương, còn nhiều lúng túng, nhiều nơi việc giao kế hoạch làm chậm nên công tác chuẩn bị sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Việc cân đối trong công tác kế hoạch hóa còn nhiều thiếu sót nhất là cân đối vật

- Sự phối hợp giữa các lĩnh vực sản xuất tiêu thụ, vật tư, tài chánh, giá cả, chưa chặt chẽ như giá cả chưa thống nhất gây khó khăn về tiêu thụ, sản phẩm ứ đọng giả tạo làm mất cân đối không đáng có về diện tích kho tàng, bảo quản, dẫn tới chất lượng sản phẩm ở kho ngày càng giảm sút.

- Ngoài ra còn có nguyên nhân về thủ tục nguyên tắc chưa được thực hiện đầy đủ nên có phần hạn chế đến việc triển khai kế hoạch, nhất là trong xây dựng cơ bản.

Để sớm khắc phục tình trạng trên nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch quý I và cả năm 1977 – năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 4 thắng lợi, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị cho các ngành, các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây :

- Các sở cần họp kiểm điểm tình hình quý I, đề ra biện pháp thực hiện kế hoạch quý I và chuẩn bị tích cực kế hoạch quý II cho từng ngành, công ty, xí nghiệp, hợp tác xã. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành sản xuất với các cơ quan tổng hợp của thành phố và Trung ương như kế hoạch vật giá thuơng nghiệp, tài chánh, vật tư, lao động

- Các Quận nắm lại tình hình kế hoạch, kiểm điểm trong cấp Ủy và Ủy ban, kiểm tra lại hợp đồng và các mặt cân đối về sản xuầt, tiêu thụ, vật tư, lao động, tài chánh đề ra biện pháp giải quyết những yếu tố mất cân đối nhằm đẩy mạnh sản xuất thủ công nghiệp và tiểu công nghiệp để hoàn thành kế hoạch. Đề nghị lên cấp trên giải quyết những vướng mắc vượt quá phạm

Các Sở cần đi sát để giúp quận nắm tình hình nhạy bén giải quyết kịp thời và sát đúng.

- Các quận cần nhanh chóng củng cố sự chỉ đạo sản xuất đối với tiểu công nghiệp thủ công nghiệp, các hợp tác xã và tổ hợp. Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ của quận nhằm triển khai toàn bộ kế hoạch xuống từng cơ sở được đồng bộ .Quận cần phân công đồng chí Phó chủ tịch hoặc Ủy viên chuyên lo việc này giúp cấp Ủy và Ủy ban chỉ đạo nhanh chóng.

- Các xí nghiệp quốc doanh sớm củng cố để từng bước thực hiện nghị định 19CP của Chánh phủ về tổ chức và quản lý đối với xí nghiệp quốc doanh.

Nhanh chóng triển khai tổ chức các công ty chuyên ngành

Ổn định tổ chức cán bộ cho các tổ chức mới, phàt huy hiệu lực tiến hành xây dựng điều lệ hoạt động của công ty xí nghiệp.

3- Đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật.

Áp dụng chế độ khen thưởng sáng kiến tiết kiệm để đẩy mạnh sản xuất.

Đối với một số mặt hàng quan trọng ảnh hưởng nhiều đến đời sống và kinh tế cần sớm ban hành tiêu chuẩn chất lượng.

Ủy ban sẽ có lịch làm việc với các sở và quận để giải quyết cụ thể hơn.

Ủy ban giao cho Chi cục thống kê nghiên cứu hệ thống biểu báo để nắm tình hình được kịp thời. Chi cục có nhiệm vụ báo cáo hằng tuần cho Ủy ban về các mặt sản xuât, xây dựng cơ bản, giao thông vận tải để chỉ đạo kịp thời tình hình thực hiện kế hoạch.

Các thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành Công đoàn cần phối hợp nhau chặt chẽ để đẩy mạnh phong trào, xét duyệt và khen thưởng sáng kiến kịp thời….

 

 

Nơi gởi:
-TVTU “để báo cáo”
-Anh 6 Dân
-Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ “để phối hợp”
-Các sở : Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động, Tài chánh, Ủy ban KH, Ủy ban Vật giá, Chi cục Thống kê
-Các Quận
-Lưu
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/1977
Ngày hiệu lực14/03/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/UB

Lược đồ Chỉ thị 12/UB đẩy mạnh sản xuất CN TCN XDCB GTVT đẩy mạnh sản xuất quý 1 phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhà nước quý 2 năm 1977


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/UB đẩy mạnh sản xuất CN TCN XDCB GTVT đẩy mạnh sản xuất quý 1 phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhà nước quý 2 năm 1977
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thành Công
        Ngày ban hành14/03/1977
        Ngày hiệu lực14/03/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 12/UB đẩy mạnh sản xuất CN TCN XDCB GTVT đẩy mạnh sản xuất quý 1 phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhà nước quý 2 năm 1977

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/UB đẩy mạnh sản xuất CN TCN XDCB GTVT đẩy mạnh sản xuất quý 1 phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhà nước quý 2 năm 1977