Chỉ thị 13/2000/CT-UB

Chỉ thị 13/2000/CT-UB đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

Chỉ thị 13/2000/CT-UB đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh tổ chức hoạt động hoà giải cơ sở đã được thay thế bởi Quyết định 2368/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn 1997 2013 và được áp dụng kể từ ngày 24/12/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/2000/CT-UB đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh tổ chức hoạt động hoà giải cơ sở


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2000/CT-UB

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 05 năm 2000 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHÁP LỆNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ

Trong những năm qua, công tác hoà giải ở cơ sở đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nên đã thu được kết quả nhất định, góp phần thiết thực giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Song, các tổ hoà giải chưa được thường xuyên củng cố, kiện toàn về tổ chức và nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ. Từ những tồn tại nêu trên, công tác hoà giải ở cơ sở chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Để thực hiện tốt hơn nữa Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng hoà giải, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp chính quyền giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1/ Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các ngành, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, đoàn thể trong tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ hoà giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn và nâng cao về chất lượng.

2/ Sở Văn hoá Thông tin và Thể thao, Báo Bắc Kạn, Đài PT-TH tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, do Sở Tư pháp chủ trì có kế hoạch tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng mở rộng các hình thức tuyên truyền nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho nhân dân.

3/ Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các thành viên của Mặt trận phối hợp với UBND và cơ quan tư pháp các cấp, tổ chức thực hiện tốt các quy định của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở. Nhất là trong việc củng cố, kiện toàn các tổ hoà giải và tham gia phối hợp trong hoạt động hoà giải.

4/ Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan tư pháp cùng cấp và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai, thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở và báo cáo kết quả thực hiện với cấp trên theo định kỳ.

5/ UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thường xuyên củng cố kiện toàn về tổ chức và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động hoà giải ở cơ sở. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ làm công tác hoà giải ở thôn, bản, tổ dân phố. Phổ biến tuyên truyền sâu rộng cho các đối tượng: trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố và các tổ viên tổ hoà giải nội dung của pháp lệnh. Hỗ trợ kinh phí và có kế hoạch cấp phát tài liệu cho các tổ hoà giải trong qúa trình hoạt động, tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hoà giải ở cơ sở.

6/ Để hưởng ứng cuộc thi “ Hoà giải viên giỏi” do Bộ Tư pháp hướng dẫn, yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tạo mọi điều kiện cần thiết để tổ chức tốt hội thi “hoà giải viên giỏi” ở địa phương mình. Thông qua hội thi góp phần phổ biến giáo dục pháp luật và tạo đà cho công tác hoà giải ở cơ sở hoạt động đạt hiệu quả tốt hơn.

7/ Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan tư pháp các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn. Phối hợp với UBND các huyện, thị tổ chức tập huấn để nâng cao nghiệp vụ hoà giải cho đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện chỉ thị và báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo và sơ, tổng kết công tác hoà giải trong phạm vi toàn tỉnh.

8/ Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận
- Văn phòng Chính phủ (b/c)
- Bộ Tư pháp (b/c)
- TT Tỉnh uỷ (b/c)
- TT HĐND tỉnh
- CT, PCT UBND tỉnh
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể
- UBND các huyện, thị xã
- UBND các xã, phường, thị trấn
- VKSND tỉnh
- LĐVP
- Lưu VT-NCTH.
 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN 
Phan Thế Ruệ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2000/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/2000/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2000
Ngày hiệu lực26/05/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2000/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 13/2000/CT-UB đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh tổ chức hoạt động hoà giải cơ sở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/2000/CT-UB đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh tổ chức hoạt động hoà giải cơ sở
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/2000/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhan Thế Ruệ
        Ngày ban hành26/05/2000
        Ngày hiệu lực26/05/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 13/2000/CT-UB đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh tổ chức hoạt động hoà giải cơ sở

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/2000/CT-UB đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh tổ chức hoạt động hoà giải cơ sở