Chỉ thị 13/2004/CT-UB

Chỉ thị 13/2004/CT-UB về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng“Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và ngày Môi trường Thế giới 5/6” trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 13/2004/CT-UB triển khai hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường ngày Môi trường Thế giới 5/6 Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 14/2006/QĐ-UBND Danh mục văn bản Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 2004 hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 17/02/2006.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/2004/CT-UB triển khai hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường ngày Môi trường Thế giới 5/6 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2004/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ (TỪ NGÀY 20/4/2004 ĐẾN NGÀY 05/6/2004)

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc cung cấp nước sạch, bảo vệ môi trường, tham gia giám sát các hoạt động gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ-kinh doanh, đặc biệt là các lưu vực có nguồn nước đang bị ô nhiễm là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước hiện nay. Năm nay, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và kỷ niệm ngày Môi trường Thế giới, từ ngày 29 tháng 4 năm 2004 đến ngày 05 tháng 6 năm 2004 trong không khí cả nước kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kỷ niệm 50 năm giải phóng Thủ Đô, chào mừng thắng lợi cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp là dịp để các địa phương, các Sở-ngành, Đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố thể hiện trách nhiệm, vai trò của mình về yêu cầu bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường sống đối với người dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu tất cả các Sở-ngành, Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện chương trình hành động diễn ra từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 05 tháng 6 năm 2004 như sau :

Mục đích của cuộc vận động :

1. Phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình quốc gia nước sạch-vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm trong các hoạt động sản xuất-dịch vụ-kinh doanh.

2. Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ, sử dụng và khai thác có hiệu quả tài nguyên nước phục vụ sản xuất và đời sống xã hội.

3. Thực hiện các công trình cải thiện ô nhiễm, trồng rừng, tôn tạo cảnh quan bằng cây xanh, hoa kiểng.

4. Phát động phong trào vận động cộng đồng tham gia xây dựng và thực hiện các công trình làm sạch-đẹp môi trường tại địa bàn dân cư, xí nghiệp, công sở, khu vui chơi, bãi biển, v.v...

Các hoạt động cụ thể :

1. Tổ chức lễ mít tinh, phát động nhân dân tham gia, hưởng ứng Tuần lễ  Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường Thế giới vào  ngày 20 tháng 4 năm 2004 tại huyện Bình Chánh.

2.  Tổ chức báo cáo tổng kết tháng hành động vào ngày 05/6/2004 kết hợp với các hoạt động làm sạch và bảo vệ bờ biển, khu du lịch sinh thái tại huyện Cần Giờ.

3. Tổ chức chương trình trồng cây kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 19/5 (theo truyền thống hàng năm) tại Công viên lịch sử Văn hóa Dân tộc, quận 9.

4. Tổ chức trình diễn, hướng dẫn thực hiện các giải pháp xử lý nước đơn giản, xử lý bước đầu các chất thải trong chăn nuôi ; các biện pháp phòng, khắc phục ảnh hưởng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, các hóa chất phục vụ sản xuất nông nghiệp.

5. Tổ chức và vận động nhân dân làm tổng vệ sinh toàn thành phố, tổ chức vào ngày 29/4 vào kéo dài đến ngày 05 tháng 6 năm 2004.

6. Vận động nhân dân phòng tránh các bệnh tật phát sinh do sử dụng nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh, thực hiện các biện pháp để cải thiện vệ sinh môi trường nơi sinh sống và khu vực sản xuất, kinh doanh.

7. Đầu tư xây dựng và thúc đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình cấp nước sạch, vệ sinh môi trường và xử lý nước thải tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

8. Xây dựng các công trình Thanh niên Xanh-Sạch-Đẹp.

9. Tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến chấp hành Luật lệ giao thông, kiểm tra các hoạt động an toàn giao thông nhằm giảm tai nạn khi tham gia giao thông.

10. Tổ chức chương trình kiểm tra các hoạt động an toàn và vệ sinh thực thẩm tại các chợ, nhà hàng, đặc biệt là những nơi kinh doanh mặt hàng thực phẩm tươi sống.

11. Tổ chức chương trình kiểm tra các hoạt động, bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp nằm trong lưu vực Tham Lương, công trình thủy lợi Hóc Môn-Bắc Bình Chánh.

Phân công thực hiện :

- Sở Văn hóa và Thông tin chỉ đạo tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, văn nghệ, xây dựng panô, áp phích, tờ rơi về các nội dung : Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ không khí, an toàn vệ sinh thực phẩm, phân loại rác ; tuyên truyền, quán triệt sâu sắc và rộng rãi những nội dung, giải pháp cơ bản để thực hiện chương trình mục tiêu chiến lực Quốc gia về nước sạch và vệ  sinh môi trường, chiến lược quản lý môi trường thành phố đến năm 2010, và chương trình hành động bảo vệ môi trường đến năm 2005 theo Quyết định số 94/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 8 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Ủy ban nhân dân các quận-huyện căn cứ vào tình hình thực tế, chọn mục tiêu xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động quản lý Nhà nước về : Trật tự-vệ sinh-văn minh đô thị trên từng  địa bàn. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện chương trình Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2004 ; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và các sở-ngành có liên quan tổ chức mít-tinh phát động lễ ra quân triển khai chương trình hành động với các nội dung : thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng ; khánh thành Trạm cấp nước Bình Chánh, xã Bình Chánh ; tập huấn kỹ thuật truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, quét dọn vệ sinh môi trường nông thôn.

Tổ chức chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, Chi cục phát triển nông thôn, Chi cục bảo vệ thực vật, ...) phối hợp với các Đoàn thể và chính quyền địa phương triển khai các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được phân công để hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2004”.

Hướng dẫn chương trình trồng cây xanh phục vụ Tuần lễ tết trồng cây,  đời đời nhớ ơn Bác Hồ (ngày 16 tháng 5 năm 2004 đến ngày 22 tháng 5 năm 2004) cho các Sở-ban-ngành, Đoàn thể, quận-huyện toàn thành phố ; tổ chức ngày hội trồng cây cấp thành phố vào ngày 19 tháng 5 năm 2004 ; phối hợp với các ngành tổ chức Hội thi môi trường xanh.

- Công an thành phố giải quyết tình trạng buôn bán, đậu xe trước cổng trường học, chiếm dụng vỉa hè lòng lề đường gây ách tắc giao thông ; tổ chức ngày cao điểm kiểm tra các xe cơ giới lưu thông trên đường phố vi phạm về khói, bụi, tiếng ồn trên bộ và tàu bè trên sông vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. Phối hợp với các ngành đẩy mạnh giải quyết các tụ điểm tệ nạn xã hội và tình trạng người sống lang thang xin ăn.

- Sở Giao thông Công chánh đẩy mạnh các hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh, hoa kiểng nơi công cộng, đường phố ; tập trung các công trình trọng điểm về thoát nước, chống ngập úng.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Sở Du lịch và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Môi trường thế giới và tổng kết Tháng hành động vào ngày 05/6/2004 tại huyện Cần Giờ. Nội dung hoạt động cùng với Lễ kỷ niệm gồm có các hoạt động : phát động chiến dịch làm sạch bãi biển, phòng chống ô nhiễm biển, trồng rừng, bảo vệ khu du lịch sinh thái, hoạt động trưng bày giới thiệu về du lịch Cần Giờ.

Tổ chức tốt các hoạt động tổng vệ sinh toàn thành phố, tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác đô thị, đưa lò đốt rác y tế 500kg hoạt động, phát động và triển khai chương trình phân loại rác tại nguồn, ở các quận trọng điểm quận 4, quận 5, quận 10 và quận Bình Thạnh.

Tổ chức chương trình phúc tra các hoạt động bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp nằm trong khu vực kênh Tham Lương, công trình thủy lợi Hóc Môn-Bắc Bình Chánh.

- Sở Y tế tổ chức chương trình kiểm tra các hoạt động an toàn vệ sinh  thực phẩm tại các chợ, nhà hàng, đặc biệt là mặt hàng thực phẩm tươi sống ; tuyên truyền sâu rộng chương trình vệ sinh phòng dịch trong nhân dân.

- Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức triển khai chiến dịch truyền thông trong suốt Tháng hành động, tổ chức 02 ngày “Chủ Nhật xanh lần thứ 49 và 50”, đặc biệt là chương trình lồng ghép sinh động các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Chủ nhật xanh lần thứ 50 ; làm nòng cốt thực hiện các chương trình trọng điểm của Thánh hành động.

- Các cơ quan thông tấn báo chí, Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố tăng cường công tác tuyên truyền cổ động, biểu dương những đơn vị và cá nhân tích cực triển khai thực hiện tháng hành động, nêu bật các điển hình, mô hình tiêu biểu.

Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận-huyện có kế hoạch triển khai Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất là ngày 31 tháng 5 năm 2004. Báo cáo tổng kết tháng hành động và danh sách đề nghị khen thưởng gởi về Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố để tổng hợp và đề xuất khen thưởng với Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trong buổi Lễ tổng kết tổ chức tại huyện Cần Giờ vào 05 tháng 6 năm 2004.-

 

 

Nơi nhận :
- BCĐ Quốc gia về CC nước sạch
 và vệ sinh môi trường
- Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Bộ Văn hóa-Thông tin
- Bộ Công an
- TT/TU, TT.HĐND/TP, TT/UB
- Văn phòng Thành ủy
- Ủy ban MTTQ/TP và các Đoàn thể TP
- Các Sở, ban, ngành thành phố
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện
- Các cơ quan Báo, Đài TP và TW tại TP
- VPHĐ-UB : CVP, PVP/KT, ĐT
- Tổ CNN, VX, ĐT, TM
- Lưu (CNN-Đ)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 

Mai Quốc Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2004/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/2004/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2004
Ngày hiệu lực30/04/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2004/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 13/2004/CT-UB triển khai hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường ngày Môi trường Thế giới 5/6 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/2004/CT-UB triển khai hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường ngày Môi trường Thế giới 5/6 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/2004/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Quốc Bình
        Ngày ban hành20/04/2004
        Ngày hiệu lực30/04/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2006
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 13/2004/CT-UB triển khai hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường ngày Môi trường Thế giới 5/6 Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/2004/CT-UB triển khai hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường ngày Môi trường Thế giới 5/6 Hồ Chí Minh