Chỉ thị 13/2007/CT-UBND

Chỉ thị 13/2007/CT-UBND về tăng cường quản lý nhà nước về phát triển nuôi trồng thủy sản do tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 13/2007/CT-UBND quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy sản An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 2442/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản QPPL của UBND An Giang 2005 đến 2012 và được áp dụng kể từ ngày 26/12/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/2007/CT-UBND quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy sản An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 30 tháng 5 năm 2007

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tự phát đào ao nuôi cá với quy mô lớn, không theo quy hoạch, không đảm bảo về xử lý môi trường và diện tích đang tăng rất khó kiểm soát, điều này đang đe dọa sự phát triển bền vững của ngành thủy sản.

Nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mục tiêu phát triển nhanh và bền vững ngành thủy sản trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ thị:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố:

- Công bố quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy sản của địa phương để dân biết và thực hiện theo quy hoạch.

- Chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn thông báo và tổ chức thực hiện việc các tổ chức, cá nhân phải đăng ký, kê khai diện tích nuôi trồng thủy sản của mình; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản, nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm và chấm dứt ngay việc tự phát đào ao nuôi cá của các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn do cấp mình quản lý, kể cả diện tích trong quy hoạch mà không đăng ký với UBND xã.

- Phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn các tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định hiện hành.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong phạm vi quản lý của mình về Sở Thủy sản.

2. Sở Thủy sản:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị, thành phố, Hiệp hội nghề nuôi và Chế biến thủy sản tỉnh An giang (AFA), các doanh nghiệp chế biến thủy sản, nhà đầu tư và các hộ dân nuôi trồng thủy sản xây dựng dự án phát triển vùng nguyên liệu thủy sản của các huyện, thị, thành phố đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới trên cơ sở rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển Thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Thẩm định các dự án phát triển vùng nguyên liệu thủy sản, phải đúng trình tự thủ tục và đảm bảo giải quyết hài hòa lợi ích của các bên tham gia vùng dự án.

- Quy định cụ thể cho các chủ thể nuôi trồng và chế biến xây dựng các vùng nuôi gắn với chế biến theo các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, các vùng nuôi với nguyên liệu sạch, sinh thái theo một tiêu chuẩn quốc tế mà thị trường cần. Trước nhất trên nền tảng tiêu chuẩn SQF đã hình thành, đẩy mạnh du nhập các tiêu chuẩn quốc tế khả dụng khác, kiên trì định hướng xây dựng vùng nuôi an toàn chất lượng.

- Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, thuốc thú y thủy sản, điều kiện vệ sinh thú y trong nuôi trồng thủy sản.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Hướng dẫn thủ tục về đất đai và bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

- Tổ chức đăng ký bổ sung và định ra lộ trình phải hoàn thành đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình đã lỡ đào ao nuôi cá, trước mắt là đối với những diện tích thuộc quy hoạch, sau đó là các diện tích đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch bổ sung.

- Kiểm tra, xử lý, báo cáo với UBND tỉnh việc thực hiện quy định của pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tại các địa phương theo định kỳ hàng tháng.

4. Hiệp hội nghề nuôi và Chế biến thủy sản tỉnh An Giang (AFA):

- Phối hợp cùng các cơ quan chức năng, UBND huyện thị, thành phố, các tổ chức đoàn thể tổ chức lại sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Vận động các hội viên thực hiện đúng chủ trương, pháp luật của Trung ương, địa phương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

5. Các Sở, ngành có liên quan: Sở Thủy sản, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa Thông tin, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các cấp, phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục và hướng dẫn nhân dân thông hiểu các quy định của pháp luật về nuôi trồng thủy sản.

6. Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và có kế hoạch triển khai thực hiện, nơi nào không chấp hành, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý kỷ luật thấp nhất là hình thức khiển trách đối với Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và thông báo trong toàn huyện, đồng thời báo cáo về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Khuyến khích mọi công dân phát hiện và báo cáo với cơ quan chức năng có thẩm quyền về mọi việc vi phạm của công dân và cán bộ.

Trên đây là các công tác trọng tâm, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ Thủy sản, Hội Nghề cá Việt Nam;
- Website Chính phủ;
- TT.TU, HĐND;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;đã ký
- Các Sở, Ban ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Báo, Đài PTTH AG, Phân xã AG - phổ biến;
- Chánh, Phó văn phòng UB;
- Phòng KT, TH, XDCB, VHXH, NC, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2007
Ngày hiệu lực09/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/2007/CT-UBND quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy sản An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/2007/CT-UBND quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy sản An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHuỳnh Thế Năng
        Ngày ban hành30/05/2007
        Ngày hiệu lực09/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 13/2007/CT-UBND quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy sản An Giang

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/2007/CT-UBND quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy sản An Giang