Chỉ thị 13/2007/CT-UBND

Chỉ thị 13/2007/CT-UBND về triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chỉ thị 13/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2019 công bố hệ thống lĩnh vực quản lý nhà nước Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 26 tháng 6 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Luật Cư trú được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2007, quy định nguyên tắc cư trú, quản lý cư trú; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. Do ý nghĩa và tầm quan trọng của Luật, ngày 29 tháng 3 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg về việc tổ chức thi hành Luật Cư trú.

Để tổ chức thực hiện Luật Cư trú và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện tập trung thực hiện một số công việc cụ thể sau đây:

1. Công an thành phố:

a. Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện Luật Cư trú, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, cải cách hành chính của lực lượng Công an thành phố.

b. Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Cư trú đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an, đặc biệt đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và những người tham gia công tác đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng tại các khu vực dân cư.

c. Rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp đủ điều kiện cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định của Luật Cư trú để có kế hoạch, phương án bố trí cán bộ, sắp xếp nơi tiếp công dân và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đúng thời hạn theo luật định. Sắp xếp các điểm tiếp nhận lưu trú thuận lợi để các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt việc thông báo lưu trú.

d. Kiện toàn bộ máy làm công tác đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng. Bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; chấn chỉnh tác phong làm việc, kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú có thái độ, lời nói, cử chỉ, thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và cá nhân. Cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm công tác quản lý cư trú với trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch; giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật.

đ. Thông báo rộng rãi và niêm yết công khai về trình tự, thủ tục đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để nhân dân biết thực hiện. Tổ chức việc đăng ký cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhanh chóng, thuận tiện cho người đủ điều kiện theo quy định của Luật Cư trú.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố:

Phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn việc đăng ký, quản lý cư trú đối với người đang làm nghĩa vụ quân sự; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng cư trú tại nơi đơn vị người đó đóng quân bảo đảm đúng theo quy định của Luật Cư trú.

3. Sở Tư pháp:

Chủ trì phối hợp với Công an thành phố kiểm tra, hướng dẫn các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến quy định về hộ khẩu hoặc các quy định khác trái với Luật Cư trú để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

4. Sở Văn hóa - Thông tin:

Phối hợp với Công an thành phố, Sở Tư pháp tiến hành hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình ở địa phương tuyên truyền rộng rãi nội dung Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

5. Sở Tài chính:

Chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện dự trù kinh phí để bảo đảm việc triển khai, thực hiện Luật Cư trú trong dự toán chi hằng năm đúng quy định của pháp luật. Đối với kinh phí triển khai tổ chức thực hiện Luật Cư trú trong năm 2007, Sở Tài chính cần phối hợp với Công an thành phố dự toán chi tiết trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

6. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a. Tổ chức triển khai việc quản lý Nhà nước về cư trú tại địa phương theo quy định của Luật Cư trú và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến Luật cư trú.

b. Bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức làm công tác đăng ký quản lý cư trú ở cấp xã, phường, thị trấn; bảo đảm trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật cư trú và hướng dẫn của Bộ Công an.

c. Giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai, theo dõi, hướng dẫn và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này; trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2007
Ngày hiệu lực01/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành26/06/2007
        Ngày hiệu lực01/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 13/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú Cần Thơ