Chỉ thị 13/2007/CT-UBND

Chỉ thị 13/2007/CT-UBND xây dựng Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2006 - 2010 do tỉnh Tiền Giang ban hành

Chỉ thị 13/2007/CT-UBND xây dựng Chuẩn quốc gia về y tế xã 2006 2010 Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 615/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 21/03/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/2007/CT-UBND xây dựng Chuẩn quốc gia về y tế xã 2006 2010 Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/CT-UBND

Mỹ Tho, ngày 13 tháng 4 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG CHUẨN QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

Chuẩn Quốc gia về y tế xã được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu của Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001 - 2010, được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg ngày 19/3/2001. Tính đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang đã có 107/169 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã, chiếm tỉ lệ 63, 31%. Để phấn đấu đến năm 2010 có 100% số xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh đạt chuẩn Quốc gia về y tế theo mục tiêu Nghị quyết số 103/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2006 - 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có trách nhiệm quán triệt nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng chuẩn Quốc gia về y tế xã để ngành, cấp mình thông suốt;

2. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe ban đầu cấp xã và cấp huyện, đồng thời định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, kế hoạch và thời gian phấn đấu xây dựng các xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Trạm Y tế xã dựa trên các tiêu chí của chuẩn Quốc gia, tham mưu Ủy ban nhân dân xã, vận động các ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương cùng tham gia xây dựng và thực hiện chuẩn Quốc gia về y tế;

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xây dựng các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện các chuẩn Quốc gia về y tế xã, đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân hàng năm và có kế hoạch hành động để chỉ đạo các ban, ngành phối hợp thực hiện; định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; phân bổ kịp thời và đầy đủ kinh phí theo định mức giúp cho Trạm Y tế hoạt động tốt. Ngoài ra, quan tâm hỗ trợ kinh phí từ ngân sách hàng năm của địa phương để duy tu, sửa chữa Trạm Y tế;

4. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương phối hợp, tham gia xây dựng chuẩn Quốc gia về y tế xã. Phòng Y tế có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã, xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời chỉ đạo các Trạm Y tế tham gia thực hiện chuẩn quốc gia về y tế một cách chủ động và tích cực.

5. Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan lập kế hoạch đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, tạo điều kiện cho các Trạm Y tế đạt các chuẩn theo quy định; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, song song với việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ y tế cơ sở. Phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn, tổ chức phúc tra công nhận, khen thưởng việc thực hiện chuẩn Quốc gia về y tế xã; chú trọng chất lượng, không chạy theo chỉ tiêu số lượng đồng thời có kế hoạch tái phúc tra các nơi đã được công nhận đạt chuẩn định kỳ theo quy định;

6. Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thông tin, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Phát thanh và Truyền hình, Ban Thi đua và khen thưởng tỉnh, đề nghị Báo Ấp Bắc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân... phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Sở Y tế xây dựng và thực hiện chuẩn Quốc gia về y tế xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công triển khai thực hiện Chỉ thị này. Sở Y tế định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Chí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2007
Ngày hiệu lực23/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/03/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/2007/CT-UBND xây dựng Chuẩn quốc gia về y tế xã 2006 2010 Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/2007/CT-UBND xây dựng Chuẩn quốc gia về y tế xã 2006 2010 Tiền Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Hữu Chí
        Ngày ban hành13/04/2007
        Ngày hiệu lực23/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/03/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 13/2007/CT-UBND xây dựng Chuẩn quốc gia về y tế xã 2006 2010 Tiền Giang

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/2007/CT-UBND xây dựng Chuẩn quốc gia về y tế xã 2006 2010 Tiền Giang