Chỉ thị 13/2010/CT-UBND

Chỉ thị 13/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 13/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản đã được thay thế bởi Chỉ thị 13/2013/CT-UBND tăng cường thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản An Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 13/2010/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 04 tháng 11 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2010/NĐ-CP NGÀY 04/3/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội và nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản cũng còn bộc lộ một số hạn chế nhất định, như: tính chuyên nghiệp trong bán đấu giá tài sản chưa cao, dàn trải ở nhiều ngành, nhiều cấp.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập của hoạt động bán đấu giá tài sản trong thời gian qua, ngày 04 tháng 3 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản (viết tắt là Nghị định số 17/2010/NĐ-CP) thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời và nghiêm túc Nghị định số 17/2010/NĐ-CP nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bán đấu giá tài sản, làm cho hoạt động bán đấu giá tài sản thực sự công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ lợi ích của nhà nước, của tổ chức, cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các ngành, các cấp:

1. Tổ chức triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sự quản lý thống nhất của Nhà nước theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

2. Không thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất ở cấp tỉnh và cấp huyện để bán đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo đúng tinh thần của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP; Giao cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp (Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản của tỉnh, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản) thực hiện bán đấu giá khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

3. Giao Sở Tư pháp xây dựng Quy chế phối hợp xử lý bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính, tài sản là quyền sử dụng đất, vật kiến trúc và tài sản nhà nước tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang; Xây dựng kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra hoạt động bán đấu giá tài sản trên phạm vi toàn tỉnh; Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phương án củng cố, kiện toàn tổ chức, nhân sự Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, lộ trình chuyển đổi Trung tâm này sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, phát huy cơ chế tự chủ về tài chính, phát triển doanh nghiệp bán đấu giá tài sản ở địa phương trước những yêu cầu mới về tăng cường hiệu quả hoạt động bán đấu giá tài sản, bảo đảm các tổ chức này đủ năng lực để thực hiện tốt việc bán đấu giá tài sản, nhất là tài sản thi hành án, tài sản nhà nước, tài sản là quyền sử dụng đất; Định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn việc bán đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh theo đúng Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

5. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh phải tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác chuyên môn, bảo đảm đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

6. Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp trong việc ngăn ngừa, phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh Ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản;
- Website tỉnh An Giang; Đài PTTH An Giang;
- Báo An Giang;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Phòng: KT, NC, TH, XDCB, VHXH;
- Lưu: VTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lâm Minh Chiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2010
Ngày hiệu lực14/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLâm Minh Chiếu
        Ngày ban hành04/11/2010
        Ngày hiệu lực14/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 13/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản