Chỉ thị 13/CT.UB

Chỉ thị 13/CT.UB năm 2000 về củng cố, duy trì kết quả PCGDTH-CMC, đẩy mạnh thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở

Chỉ thị 13/CT.UB năm 2000 duy trì kết quả PCGDTH-CMC phổ cập giáo dục tiểu học đúng tuổi đã được thay thế bởi Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản tỉnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 27/04/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT.UB năm 2000 duy trì kết quả PCGDTH-CMC phổ cập giáo dục tiểu học đúng tuổi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT.UB

Lào Cai, ngày 16 tháng 11 năm 2000

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CỦNG CỐ, DUY TRÌ KẾT QUẢ PCGDTH-CMC, ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI, PHỔ CẬP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tỉnh Lào Cai đã đạt chuẩn Quốc gia PCGDTH-CMC vào tháng 5 năm 2000. Đó là kết quả của quá trình phấn đấu cao của các đơn vị, các cấp, các ngành, trong đó ngành Giáo dục - Đào tạo có vai trò nòng cốt. Sau khi được công nhận đạt chuẩn các đơn vị vẫn tiếp tục phấn đấu. Đến nay đã có thêm 4 xã đạt chuẩn Quốc gia PCGDTH-CMC và 23 xã đang kiểm tra để công nhận đạt chuẩn CMC vào tháng 12 năm 2000.

Tuy nhiên, tỉnh ta đạt chuẩn ở mức độ thấp. Đa số các đơn vị đạt ở mức quy định tối thiểu hoặc vượt chưa nhiều, chưa đảm bảo đạt chuẩn vững chắc cho những năm sau. Một số đơn vị vẫn phải mở lớp linh hoạt mới đạt chuẩn. Việc phấn đấu phổ cập đúng độ tuổi còn nhiều khó khăn, vì số học sinh đi học đúng độ tuổi đạt tỷ lệ thấp. Đầu năm học 2000-2001 tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 ở nhiều xã mới đạt trên 60%, có xã còn thấp hơn.

Tình hình trên khó bảo đảm điều kiện ban đầu cho phổ cập THCS vào năm 2005 và 2010.

Mục tiêu của tỉnh ta đặt ra là: Củng cố vững chắc kết quả PCGDTH-CMC. Các xã còn lại gấp rút phấu đấu đạt chuẩn chậm nhất vào năm 2001. Tích cực phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Đẩy mạnh phổ cập THCS, từ nay đến 2005 phấn đấu 60 xã đạt chuẩn, các xã còn lại phải tạo tiền đề để đạt chuẩn từ 2005 đến 2010.

Để đạt được mục tiêu phấn đấu nêu trên, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt nhận thức về nhiệm vụ phổ cập giáo dục đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Nâng cao trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục. Chống biểu hiện thỏa mãn hoặc chần chừ, ngại khó.

2. UBND các huyện, thị xã, các phường, thị trấn, các xã xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục từ nay đến 2005, thể hiện rõ: nội dung kế hoạch duy trì kết quả PCGDTH-CMC, kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS. Định rõ các chỉ tiêu, thời gian phấn đấu. Các phường, thị trấn, các xã vùng thấp và các xã vùng cao phát triển phải đạt chuẩn phổ cập THCS từ nay đến 2005. Các xã khác phải phấn đấu từng bước để đạt chuẩn phổ cập THCS từ 2005-2010.

3. Ngành Giáo dục - Đào tạo:

Tăng cường nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; làm tốt công tác tham mưu với Đảng bộ, UBND và Ban chỉ đạo trong xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch. Xây dựng quy hoạch phát triển Giáo dục - Đào tạo từ nay đến 2010 và kế hoạch cụ thể từ nay đến. 2005. Kiểm tra, chỉ đạo việc vận động, duy trì số lượng học sinh, chỉ đạo dạy và học có hiệu quả.

4. Các đơn vị kiện toàn Ban chỉ đạo với nội dung , nhiệm vụ mới là củng cố, duy trì kết quả PCGDTH-CMC, đẩy mạnh thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở.

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và kế hoạch phấn đấu của các huyện thị gửi về Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh ( sở Giáo dục - Đào tạo) vào 15 tháng 01 năm 2001

5. Các cơ quan ban, ngành , đoàn thể , các tổ chức kinh tế xã hội: Tham gia tích cực với chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm tăng cường các nguồn lực cho công cuộc phổ cập giáo dục trong giai đoạn mơi, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tích cực huy động và duy trì số lượng học sinh, học viên.

Các cơ quan, ban, ngành, được phân công giúp đỡ các xã vùng cao khó khăn, các xã biên giới tăng cường giúp đỡ về mọi mặt trong đó quan tâm giúp đỡ tích cực để các xã này đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục trong giai đoạn mới có kết quả.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các đoàn thể tổ chức thực hiện nội dung Chỉ thị này.

 

 

TM. UBND TỈNH LÀO CAI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT.UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2000
Ngày hiệu lực16/11/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT.UB

Lược đồ Chỉ thị 13/CT.UB năm 2000 duy trì kết quả PCGDTH-CMC phổ cập giáo dục tiểu học đúng tuổi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT.UB năm 2000 duy trì kết quả PCGDTH-CMC phổ cập giáo dục tiểu học đúng tuổi
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Vạn
        Ngày ban hành16/11/2000
        Ngày hiệu lực16/11/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT.UB năm 2000 duy trì kết quả PCGDTH-CMC phổ cập giáo dục tiểu học đúng tuổi

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT.UB năm 2000 duy trì kết quả PCGDTH-CMC phổ cập giáo dục tiểu học đúng tuổi