Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý bảo vệ động vật hoang dã Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Quảng Trị, ngày 11 tháng 09 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trong thời gian qua công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bn tnh Qung Trị đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tình hình vi phạm về mua bán, vận chuyển, săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã đã giảm rõ rệt. Trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây xuất hiện nhiều loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm đến trú ngụ như: Rùa biển xuất hiện ở vùng biển các xã ven biển, Bò tót xuất hiện ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, Già đẫy Java và Bồ nông xuất hiện tại Thị trấn Cửa Việt huyện Gio Linh, Báo Hoa mai xuất hiện tại xã Hải Thọ huyện Hải Lăng, Cò Nhạn xuất hiện ở các xã Gio Mỹ huyện Gio Linh, xã Hải Lâm, Hải Thượng huyện Hải Lăng, xã Vnh Sơn huyện Vĩnh Linh và xã Cam Tuyền, Cam Thanh huyện Cam Lộ. Các loài chim hoang dã đã về trú ngụ trong các vườn cây, công viên ở các vùng nông thôn cũng như đô thị, đặc biệt là ngay tại thành phố Đông Hà trung tâm tỉnh lỵ xuất hiện đàn Cò Nhạn lên đến hàng trăm con vnhiều loài chim về trú ngụ tạo nên một hình ảnh về môi trường sống đầy thân thiện. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn còn có hộ dân nuôi nhốt động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm làm cảnh chưa đăng ký với cơ quan chức năng và việc gây nuôi động vật hoang dã chưa đng quy định; tình trạng săn bắt, buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến,...mẫu vật các loài động vật hoang dã trái phép vẫn còn xảy ra.

Bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm lmột việc quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ tính đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường nói chung đang được thế giới và Việt Nam đặc biệt quan tâm. Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, bo tồn và đấu tranh, ngăn chặn có hiệu qucác hành vi vi phạm săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép các loài động vật hoang dã, đặc biệt các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo đúng các quy định ca pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES). Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cn bộ và nhân dân về bảo vệ các loài động vật hoang dã (ĐVHD), nhất là các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm; trong đtập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về qun lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm vthực thi Công ước CITES. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Chthị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài ĐVHD trái pháp luật. Phổ biến, quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và sinh viên tại cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát, bảo tồn các loài ĐVHD với các nội dung: Không săn bắt, mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ ĐVHD trái với quy định của pháp luật; khuyến khích người dân thông tin về các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm liên quan đến các quy định về quản lý, bảo vệ ĐVHD cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hoặc tới đường dây nóng miễn phí của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên: 18001522.

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chđạo lực lượng Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các địa phương vlực lượng liên quan:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về bảo vệ ĐVHD, bo vệ đa dạng sinh học đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và người dân trên địa bàn; ký cam kết về việc không kinh doanh, mua, bán, giết mổ, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo ĐVHD hoặc bộ phận, dẫn xuất của chúng trái pháp luật.

b) Qun lý chặt chẽ các cơ sở gây nuôi ĐVHD trên địa bàn. Tập trung kiểm tra cc nhà hàng kinh doanh ăn uống, cơ sở chế biến, các nơi quảng cáo, các cơ sở bào chế thuốc y học cổ truyền; Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, nuôi nhốt, giết mổ, kinh doanh, tàng trữ các loài ĐVHD trái phép, đặc biệt các loài nguy cấp, quý, hiếm và công khai trước công luận về kết quả xử lý.

c) Hướng dẫn các chủ rừng xây dựng và thực hiện phương án quản lý bảo vệ ĐVHD trên diện tích rừng, đất lâm nghiệp được giao.

d) Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai tổ chức thực hiện và đề xuất cấp thẩm quyền biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân c thành tích trong công tác bảo vệ, bảo tồn các loài ĐVHD.

3. Giám đốc Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Công an chủ trì, phối hợp các ngành, lực lượng: Hải quan tnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Qun lý thị trường, Kiểm lâm, Thủy sản lập chuyên án đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm quy định pháp luật hiện hành về qun lý, bảo vệ ĐVHD; Các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, tạm nhập tái xuất các loài ĐVHD trái quy định, đặc biệt là ngà voi, sừng tê giác và một số loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm khác.

4. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tổng biên tập Báo Qung Trị, Thủ trưởng các cơ quan thông tấn báo chí chđạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người dân không sử dụng các sản phẩm cnguồn gốc từ ĐVHD nhất là loài nguy cấp, quý, hiếm. Kịp thời đưa tin những tấm gương điển hình về quản lý, gây nuôi phát huy hiệu quả kinh tế cao; tích cực phát hiện và lên án mạnh mẽ những hành vi vi phạm quy định ca pháp luật Việt Nam và Công ước CITES.

5. Giám đốc các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp và các chrừng khác trên địa bn tỉnh có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án quản lý, bảo vệ và phát triển ĐVHD trên diện tích rừng, đất rừng được giao. Theo dõi và báo cáo với cơ quan nhnước có thẩm quyền về tình trạng ĐVHD, xây dựng nội quy, lập bng niêm yết bảo vệ đối với từng khu rừng có các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Chịu trách nhiệm về việc để xảy ra săn bắt ĐVHD trong lâm phần mình quản lý.

6. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân về các chủ trương, chính sách của Nhà nước về bảo vệ và phát triển ĐVHD, thực hiện “5 không”: không săn bắt, không vận chuyển, không buôn bán, không nuôi nhốt, không sử dụng trái phép các sản phẩm từ ĐVHD. Khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây nuôi, phát triển các loài ĐVHD có nguồn gốc hợp pháp, nghiêm cấm việc nuôi ĐVHD không có nguồn gốc hợp pháp hoặc cnguồn gốc săn bắt từ rừng tự nhiên. Tăng cường kiểm tra tại các quán ăn, nhà hàng, các chợ, các địa điểm kinh doanh, các khu dân cư, các hộ đang nuôi nhốt ĐVHD để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về săn bắt, mua bn, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến, trưng bày, quảng cáo,.... mẫu vật các loài ĐVHD.

Yêu cầu Th trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chthị này. Định kỳ trước ngày 15 thng 11 hàng năm, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện Chthị về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT. Tnh ủy, TT.HĐND tnh;
- y ban MTTQVN tnh;
- Ch tịch, các PCT UBND tnh;
- Các Sở, ban, ngành đon thể cấp tnh;
- Trung tâm Gio dục thiên nhiên;
-
Chi cục Kiểm lâm;
- UBND các huyện, thành phố, th xã;
- Các BQL rừng, Cty LN;
- Đài PTTH tnh, Bo Qung Trị;
- CVP, các PVP UBND tnh;
- Lưu: VT, NNp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2019
Ngày hiệu lực11/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý bảo vệ động vật hoang dã Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý bảo vệ động vật hoang dã Quảng Trị
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành11/09/2019
        Ngày hiệu lực11/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý bảo vệ động vật hoang dã Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý bảo vệ động vật hoang dã Quảng Trị

           • 11/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực