Chỉ thị 14/1998/CT-UB

Chỉ thị 14/1998/CT-UB về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản do Tỉnh Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 14/1998/CT-UB cấm sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thủy sản đã được thay thế bởi Quyết định 14/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 14/1998/CT-UB Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 21/06/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/1998/CT-UB cấm sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thủy sản


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:14/1998/CT-UB

Cần Thơ, ngày 17 tháng 7 năm 1998

 

CHỈ THỊ

"V/V NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG CHẤT NỔ, XUNG ĐIỆN, CHẤT ĐỘC ĐỂ KHAI THÁC THỦY SẢN"

Nghiêm chỉnh thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn có hiệu quả, tiến tới chấm dứt tình trạng sử dụng xung điện, chất nổ và chất độc để khai thác thủy sản.

Thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 2-1-1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản ở tất cả các vùng nước.

2. UBND các cấp, các ngành phải có biện pháp quản lý nghiêm ngặt các nguồn thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, chất độc theo đúng qui định của Nghị định 47/CP ngày 12/08/1996 của Chính phủ. Hạn chế tối đa việc làm ô nhiễm môi trường nước do sử dụng các chất độc hóa học, nông dược sử dụng trong sản xuất nông nghiệp.

3. Các ngành Công an, Quân đội, phối hợp với lực lượng bảo vệ nguồn lợi thủy sản của ngành thủy sản và chính quyền các cấp ở địa phương tiến hành kiểm tra, kiểm soát truy quét, bắt giữ các đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

4. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở, Ban ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản, các qui định của Chính phủ, của Bộ Thủy sản, của UBND tỉnh về việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; chỉ đạo Chi cục Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản phối hợp với lực lượng của các ngành và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác thủy sản nhằm đưa công tác này đi vào nề nếp.

5. Chủ tịch UBNDTP.Cần Thơ, các huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Có kế hoạch và phân công cụ thể cho các ban, ngành và các lực lượng có chức năng kiểm tra, kiểm soát ở địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về cấm sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện và các công cụ khai thác không đúng qui định vào khai thác thủy sản. Đồng thời phối hợp với các Ban, ngành của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm những qui định trong khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.Có kế hoạch điều tra, phân loại để có biện pháp giúp đỡ ngư dân nghèo phát triển nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác thủy sản bằng những ngư cụ phù hợp.

6. Sở Nông nghiệp và PTNT và ủy ban nhân dân các cấp có kế hoạch chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên CS.Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh trong việc vận động, tuyên truyền, giáo dục nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đấu tranh ngăn chăn các hành vi vi phạm. Ngành Văn hóa Thông tin, các cơ quan báo chí, Đài Truyền hình, Đài Phát thanh của Trung ương cũng như địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến (không thu phí) về Pháp lệnh Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Quyết định số 2232/QĐ.UBT ngày 2-8-1997 của UBND tỉnh về Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản và Chỉ thị của UBND tỉnh về việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. Tổ chức một số đợt tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của việc đánh bắt thủy sản bằng chất nổ, chất độc, xung điện nhằm làm cho mọi người có ý thức coi việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản là trách nhiệm của toàn dân.

7. Kinh phí hàng năm phục vụ cho công tác tuyên truyền, kiểm tra, truy bắt các hoạt động khai thác thủy sản bằng chất nổ, xung điện và chất độc được trích từ tiền thu do xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Giao cho Sở Tài chính Vật giá thống nhất với Sở Nông nghiệp và PTNT quy định cụ thể về tỷ lệ được trích và nguyên tắc quản lý, sử dụng khoảng kinh phí này, đảm bảo cho các kinh phí có hoạt động. Trước mắt, Sở Nông nghiệp và PTNT bố trí một phần kinh phí trong định mức kinh phí đã được phân bổ từ đầu năm phục vục cho công tác này, có gì vướng mắc có văn bản trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

8. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo về UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Lũy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/1998/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/1998/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/1998
Ngày hiệu lực17/07/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/06/2012
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/1998/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 14/1998/CT-UB cấm sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/1998/CT-UB cấm sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thủy sản
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/1998/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýVõ Văn Lũy
        Ngày ban hành17/07/1998
        Ngày hiệu lực17/07/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/06/2012
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 14/1998/CT-UB cấm sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thủy sản

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/1998/CT-UB cấm sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thủy sản