Chỉ thị 14/2004/CT-UB

Chỉ thị 14/2004/CT-UB về tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Chỉ thị 14/2004/CT-UB bảo đảm trật tự an toàn giao thông Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 183/QĐ-UBND 2008 Danh mục văn bản pháp luật Uỷ ban Yên Bái ban hành từ 1998 đến 2006 và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2008.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/2004/CT-UB bảo đảm trật tự an toàn giao thông Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2004/CT-UB

Yên Bái, ngày 26 tháng 7 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP của Chính phủ, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành và Ban an toàn giao thông tỉnh, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã thu được những kết quả đáng khích lệ, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm, ý thức chấp hành của đại đa số người dân đã có bước chuyển biến rõ nét, trật tự an toàn giao thông đã dần đi vào kỷ cương, nề nếp. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Yên Bái không xảy ra đua xe trái phép và các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa thực sự vững chắc và toàn diện. Tình hình trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2004 trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn còn những diễn biến phức tạp nhất định. Số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương giảm đáng kể nhưng còn ở mức cao, đặc biệt là số người chết do tai nạn giao thông tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2003, tai nạn giao thông vẫn là vấn đề bức xúc của xã hội.

Nguyên nhân của những tồn tại trên là do: ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của một số bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông không nghiêm. Công tác tuyên truyền, giáo dục về trật tự an toàn giao thông chưa duy trì được thường xuyên, nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú. Công tác quản lý Nhà nước ở cấp cơ sở về trật tự an toàn giao thông chưa chặt chẽ, còn lơ là, thiếu kiên quyết; việc áp dụng các biện pháp mạnh nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông chưa thường xuyên và đồng bộ. Một số điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đảm bảo an toàn giao thông còn thiếu, cơ sở hạ tầng về giao thông trên một số tuyến chưa tốt, trong khi đó số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao.

Để chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua; mục tiêu yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là sớm ngăn chặn tình trạng gia tăng tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các cấp, các ngành, các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

I. Mục tiêu, yêu cầu.

1. Mục tiêu.

Năm 2004, phấn đấu giảm từ 25% đến 30% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái so với năm 2003 và tiếp tục chỉ đạo các năm tiếp theo giảm thiểu tại nạn giao thông tới mức thấp nhất trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương. Không để xẩy ra tình trạng đua xe trái phép, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

2. Yêu cầu.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông tới mọi tầng lớp nhân dân, đây là biện pháp cơ bản lâu dài nhằm làm giảm tai nạn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh tại địa bàn dân cư. Các cấp, các ngành cần xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên phải thực hiện.

- Hoàn chỉnh các văn bản qui định về trật tự an toàn giao thông thuộc thẩm quyền địa phương. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, nhất là ở cấp cơ sở. Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khi để xảy ra các vi phạm và tai nạn giao thông gia tăng.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện việc áp dụng các biện pháp mạnh một cách đồng bộ, liên tục trên địa bàn toàn tỉnh; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định.

II. Nhiệm vụ của các các cấp , các ngành trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

1. Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, thường xuyên tuyên truyền phổ biến, giáo dục luật lệ an toàn giao thông bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới các địa bàn dân cư, mọi tầng lớp nhân dân; chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

- Tổ chức ngay việc sơ kết để đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm công tác thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2004. Từ đó, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên phải thực hiện.

- Chủ trì và phối hợp với các ngành chức năng có liên quan giải quyết bằng được tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi hàng lang an toàn giao thông, các hành vi phá huỷ công trình giao thông, phá hỏng ta luy, lôi đất kéo đất làm rơi vãi trên đường, lấp hệ thống thoát nước gây úng ngập cục bộ ách tắc giao thông. Ngừng ngay việc cấp phép san gạt mặt bằng trên hành lang an toàn giao thông trong mùa mưa lũ. Tổ chức quán triệt quy định bắt buộc mọi người đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy trên các tuyến đường quy định bắt buộc người đi mô tô, xe máy phải đội mũ bảo hiểm.

- Tổ chức giải toả việc lấn chiếm hành lang sông, suối và các kênh thoát nước. Tiến hành khai thông các cống rãnh, khôi phục dòng chảy đảm bảo thoát nước không để xảy ra úng ngập cục bộ.

- Ngoài những nhiệm vụ trên, thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ cần tổ chức tốt quản lý quy hoạch, quản lý đô thị. Đồng thời phối hợp với ngành Công an và Giao thông vận tải có quy định nghiêm cấm các phương tiện vận tải chở đất cát gây ô nhiễm môi trường, mất cảnh quan đô thị đi vào một số tuyến đường chính từ 5h sáng đến 22h đêm; xây dựng bãi tạm giữ phương tiện tham gia giao thông vi phạm. Có biện pháp xử lý đối với những đối tượng cố tình vị phạm trật tự an toàn giao thông.

- Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Địa phương nào để số vụ tai nạn giao thông gia tăng thì Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân, Trưởng phòng giao thông, Trương Công an đơn vị địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

2. Đối với các Ban, ngành, đoàn thể của Tỉnh.

2.1. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định. Kịp thời ngăn chặn các hành vi đi quá tốc độ quy định, đua xe trái phép, lạng lách đáng võng… bằng mọi biện pháp hạn chế các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Tăng cường biên chế, trang thiết bị, chế độ chính sách đối với lực lượng Cảnh sát giao thông, đảm bảo đủ sức tuần tra kiểm soát thường xuyên.

- Phối hợp với ngành Giao thông vận tải rà soát quy hoạch các vị trí dừng xe, đỗ xe và xử lý các điểm đen trên các quốc lộ, đường tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành, tham mưu cho Tỉnh những biện pháp nhằm quản lý phương tiên tham gia giao thông đặc biệt là trước sự gia tăng của các phương tiện giao thông cá nhân.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự làm tốt chức năng của mình đã được quy định cụ thể trong Nghị định 15/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực của cán bộ, chiến sỹ khi thi hành nhiệm vụ, đảm bảo trong sạch nội bộ của ngành, tạo được lòng tin đối với quần chúng nhân dân.

- Làm tốt chức năng Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh, thống kê tình hình tai nạn giao thông, kịp thời phục vụ công tác tổng hợp báo cáo và đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

2.2. Sở Giao thông vận tải:

- Thực hiện tốt chức năng là cơ quan Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh, phối hợp với ngành Công an và các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Quy chế quản lý đô thị, quản lý hành lang giao thông, quản lý phương tiện khi tham gia giao thông.

- Hoàn thiện công tác quy hoạch mạng lưới giao thông của Tỉnh, trong công tác quy hoạch mạng lưới giao thông cần tính đến lợi ích trước mắt cũng như lâu dài và phải phù hợp với tình hình thực tế hiện nay về công tác đảm bảo an toàn giao thông. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản để sớm đưa vào khai thác sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; tăng cường công tác sửa chữa đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông, chủ động xem xét, kiến nghị, xử lý các điểm đen thường gây tai nạn, bổ xung cọc tiêu, biển báo, đảo giao thông, sơn kẻ vạch phân làn, gờ giảm tốc ở những vị trí cần thiết; chủ động phòng chống bão lũ đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ.

- Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi phá hỏng ta luy, lôi đất kéo đất làm rơi vãi trên đường, lấp hệ thống thoát nước làm úng ngập cục bộ gây ách tắc giao thông…

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, trang bị đủ kiến thức cần thiết cho người tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Chủ động kiểm tra hoạt động vận tải hành khách, giữ gìn môi trường vận tải lành mạnh không để xảy ra nạn xe dù, bến cóc… trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác đăng kiểm phương tiên, kiên quyết không đăng kiểm, cấp phép lưu hành cho các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, quá niên hạn sử dụng. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng Công an duy trì có hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông theo đúng quy định. Chỉ đạo các đơn vị quản lý và thi công thực hiện đúng quy định chuyên ngành không gây cản trở giao thông. Giáo dục cho cán bộ, công nhân viên chức trong ngành gương mẫu đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy.

2.3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục xây dựng chương trình giáo dục luật lệ an toàn giao thông, ý thức chấp hành pháp luật phù hợp với từng cấp học, các trường cần có quy định cụ thể không để học sinh phổ thông sử dụng phương tiện mô tô, xe máy đi học. Tổ chức tuyên truyền luật lệ giao thông ngay từ ngày khai trường và có biện pháp chống ùn tắc học sinh, sinh viên tại cổng trường. Các trường học để số học sinh vi phạm an toàn giao thông gia tăng thì Hiệu trưởng trường đó phải chịu trách nhiệm. Trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm an toàn giao thông sẽ gửi thông báo về trường học biết để nhắc nhở và xử lý.

2.4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai thuộc phạm vi hành lang an toàn giao thông tại các trục quốc lộ, đường tỉnh. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý đất đai đối với công trình công cộng, tham mưu đề xuất các biện pháp khắc phục tình trạng lấn chiếm đất đai trong hành lang an toàn giao thông.

2.5. Sở Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái và các địa phương trong tỉnh, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông tới các địa bàn dân cư và mọi tầng lớp nhân dân nhằm làm giảm thiểu tai nạn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên báo, đài, truyền hình địa phương, xây dựng chuyên mục an toàn giao thông trên truyền hình địa phương 2 tuần một lần, Báo Yên Bái 1 tháng 2 chuyên mục, đồng thời biểu dương người tốt, việc tốt, phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, cập nhật các tin về tai nạn giao thông, phê phán những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạo dư luận xã hội đồng thuận với các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là biện pháp kiên quyết của các lực lượng thực thi pháp luật; việc tuyên truyền phải khách quan, tất cả vì mục tiêu làm giảm thiểu tai nạn giao thông, vì an toàn của mỗi người và lợi ích của xã hội, tránh những thông tin một chiều, không có lợi, gây phân tâm và khó khăn trở ngại trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

2.6. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Tổ chức triển khai cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông; quán triệt cho lực lượng cơ giới khi tham gia giao thông phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn phương tiện. Phối hợp với các lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương triển khai nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông; kịp thời ứng cứu, đảm bảo giao thông thông suốt khi có sự cố về an toàn giao thông; quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm túc quy định đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy.

2.7. Sở Tài chính: Xây dựng kế hoạch ngân sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh… phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên trong mặt trận, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các đoàn viên, hội viên và nhân dân trên từng địa bàn dân cư, đẩy mạnh cuộc vận động phong trào “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

III. Tổ chức thực hiện.

1- Uỷ ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Giao thông vận tải - Cơ quan Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện Chỉ thị này, hàng tháng tổng hợp báo cáo Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia, Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh; ra thông báo số vụ tai nạn, vị phạm trên lĩnh vực an toàn giao thông như: san gạt trái phép, điểm họp chợ trái phép, cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên vị phạm an toàn giao thông… tới các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhà trường để yêu cầu khắc phục, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm; nếu nhiều lần nhắc nhở mà không có chuyển biến thì báo cáo Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh có hình thức xử lý đối với đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để xảy ra các vị phạm và tai nạn giao thông gia tăng.

2- Ban an toàn giao thông tỉnh căn cứ ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2004 về thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP của Chính phủ tổ chức tại Hà Nội ngày 16/7/2004 và tình hình thực tế công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở địa phương, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để các cấp, các ngành, các đoàn thể thực hiện nhằm kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh xuống mức thấp nhất trên cả ba mặt: số vụ, số người chế và số người bị thương.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch và các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông để tổ chức thực hiện. Kế hoạch gửi về Ban an toàn giao thông tỉnh trước ngày 30/7/2004. Đồng thời, định kỳ hàng tháng (vào ngày 20) báo cáo kết quả tình hình và công tác thực hiện Chỉ thị về Uỷ ban Nhân dân tỉnh (qua Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh) để có căn cứ chỉ đạo./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
CHỦ TỊCH
Phùng Quốc Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2004/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/2004/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2004
Ngày hiệu lực26/07/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2008
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2004/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 14/2004/CT-UB bảo đảm trật tự an toàn giao thông Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/2004/CT-UB bảo đảm trật tự an toàn giao thông Yên Bái
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/2004/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhùng Quốc Hiển
        Ngày ban hành26/07/2004
        Ngày hiệu lực26/07/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2008
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 14/2004/CT-UB bảo đảm trật tự an toàn giao thông Yên Bái

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/2004/CT-UB bảo đảm trật tự an toàn giao thông Yên Bái