Chỉ thị 14/2006/CT-UBND

Chỉ thị 14/2006/CT-UBND thực hiện niêm yết giá công khai và bán hàng theo giá niêm yết do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/2006/CT-UBND niêm yết giá bán hàng giá niêm yết Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2006/CT-UBND

Đông Hà, ngày 31 tháng 7 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NIÊM YẾT GIÁ CÔNG KHAI VÀ BÁN HÀNG THEO GIÁ NIÊM YẾT

Trong những năm qua công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả đáng phấn khởi. Các ngành, các cấp đã phối hợp tích cực với ngành tài chính triển khai các biện pháp quản lý thu thuế, chống thất thu ngân sách và quản lý giá trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng thất thu thuế vẫn còn ở nhiều lĩnh vực, tốc độ tăng thu chậm, số thu chưa đáp ứng được yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được quản lý chặt chẽ và đầy đủ. Ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của một số đối tượng nộp thuế chưa nghiêm túc, hầu hết chưa công khai niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết (Nhất là trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh xe ô tô và xe hai bánh gắn máy).

Thực hiện Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá 10, thông qua ngày 26/4/2002; Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính Phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá cả; Chỉ thị số 15/2005/CT-TTg của Chính phủ về các biện pháp xử lý nợ đọng và chống thất thu ngân sách Nhà nước; Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy. Để tăng cường công tác quản lý giá, thực hiện tốt các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế, tạo bình đẵng giữa các thành phấn kinh tế trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đồng thời đảm bảo văn minh thương mại, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Giao Cục Thuế Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Thương mại & Du lịch, UBND các huyện, thị xã, Chi cục Quản lý Thị trường kiểm tra thường xuyên việc thực hiện niêm yết giá công khai và bán hàng theo giá niêm yết. Các trường hợp vi phạm, tuỳ theo tính chất, mức độ và hậu quả gây ra sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành .

2. Các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai giá tại cửa hàng, nơi giao dịch mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và bán hàng theo đúng giá niêm yết. Việc niêm yết giá phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho khách hàng. Đối với hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá phải niêm yết đúng giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và mua bán đúng giá đã niêm yết. Đối với hàng hoá, dịch vụ không thuộc danh mục Nhà nước định giá thì niêm yết theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh quyết định (Đặc biệt là đối với lĩnh vực kinh doanh xe ô tô và xe hai bánh gắn máy).

3. Các tổ chức, cá nhân khi mua hàng phải đối chiếu, kiểm tra xác định đúng tên, địa chỉ cơ sở bán hàng, giá bán ghi trên hoá đơn với giá niêm yết của cơ sở kinh doanh, ký và nhận ngay hoá đơn sau khi thanh toán tiền.

Trường hợp có sự chênh lệch giữa giá thực tế thanh toán với giá ghi trên hoá đơn phải báo cáo ngay cho cơ quan thuế nơi gần nhất để có biện pháp xử lý.

4. Các cơ quan thông tin đại chúng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, Đài truyền thanh các huyện, thị xã có trách nhiệm đưa tin, tuyên truyền và phổ biến rộng rãi Chỉ thị này trên các phương tiện thông tin đại chúng để các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân, các cơ sở kinh doanh và nhân dân biết để thực hiện.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính
- TT/Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh
- Tổng cục thuế
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp
- Cục quản lý giá - Bộ Tài chính
- CT, PCT UBND tỉnh
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể
- UBND các huyện, thị xã
- Chánh, PVP, CV
- Lưu VT, TM

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2006
Ngày hiệu lực10/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/2006/CT-UBND niêm yết giá bán hàng giá niêm yết Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/2006/CT-UBND niêm yết giá bán hàng giá niêm yết Quảng Trị
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành31/07/2006
        Ngày hiệu lực10/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/2006/CT-UBND niêm yết giá bán hàng giá niêm yết Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/2006/CT-UBND niêm yết giá bán hàng giá niêm yết Quảng Trị

           • 31/07/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực