Quyết định 41/2002/QĐ-TTg

Quyết định 41/2002/QĐ-TTg về việc chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 41/2002/QĐ-TTg chống thất thu thuế GTGT, thuế thu nhập DN qua giá bán kinh doanh xe ôtô, xe 2 bánh gắn máy đã được thay thế bởi Quyết định 01/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 03/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2002/QĐ-TTg chống thất thu thuế GTGT, thuế thu nhập DN qua giá bán kinh doanh xe ôtô, xe 2 bánh gắn máy


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 41/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 41/2002/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ CHỐNG THẤT THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP QUA GIÁ BÁN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cơ sở kinh doanh mặt hàng xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán trên hoá đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá bán thực tế trên thị trường bị xử lý truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo giá bán quy định tại Điều 2 Quyết định này; đồng thời, bị xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giá bán làm căn cứ tính truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định trên cơ sở bảng giá tối thiểu xe ôtô, xe hai bánh gắn máy tính thu lệ phí trước bạ do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định (giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2002
Ngày hiệu lực02/04/2002
Ngày công báo10/05/2002
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2020
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 41/2002/QĐ-TTg chống thất thu thuế GTGT, thuế thu nhập DN qua giá bán kinh doanh xe ôtô, xe 2 bánh gắn máy


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 41/2002/QĐ-TTg chống thất thu thuế GTGT, thuế thu nhập DN qua giá bán kinh doanh xe ôtô, xe 2 bánh gắn máy
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu41/2002/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành18/03/2002
     Ngày hiệu lực02/04/2002
     Ngày công báo10/05/2002
     Số công báoSố 20
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2020
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản gốc Quyết định 41/2002/QĐ-TTg chống thất thu thuế GTGT, thuế thu nhập DN qua giá bán kinh doanh xe ôtô, xe 2 bánh gắn máy

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2002/QĐ-TTg chống thất thu thuế GTGT, thuế thu nhập DN qua giá bán kinh doanh xe ôtô, xe 2 bánh gắn máy