Chỉ thị 14/2007/CT-UBND

Chỉ thị 14/2007/CT-UBND tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với các phần mềm máy tính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chỉ thị 14/2007/CT-UBND bảo hộ quyền tác giả phần mềm máy tính Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 11/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban Chủ tịch Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 15/05/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/2007/CT-UBND bảo hộ quyền tác giả phần mềm máy tính Bình Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2007/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 04 tháng 5 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI CÁC PHẦN MỀM MÁY TÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Các quy định pháp luật Việt Nam được xây dựng, hoàn thiện từ thực tiễn hoạt động quản lí, điều hành hoạt động đối với quyền tác giả; đồng thời tiếp thu những chuẩn mực quốc tế để đáp ứng các yêu cầu thúc đẩy bảo hộ có hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về quyền tác giả và các quyền liên quan, tình hình bảo hộ và nhận thức về bảo hộ quyền tác giả đối với các phần mềm máy tính trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng các phần mềm không có bản quyền hợp pháp còn diễn ra phổ biến, xâm hại tới quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, ảnh hưởng đến hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật Việt Nam, các cam kết quốc tế về bảo hộ chương trình máy tính; Chỉ thị số 04/2007/CT-TTg ngày 22/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính; nhằm từng bước giảm dần tỷ lệ sử dụng phần mềm không có bản quyền hợp pháp trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải dự toán kinh phí mua bản quyền phần mềm kèm theo máy tính trong các dự án đầu tư, kế hoạch mua sắm, đấu thầu liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Sở Bưu chính, Viễn thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hợp pháp hóa bản quyền phần mềm đang sử dụng của các cơ quan đơn vị thuộc khối hành chính, sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể trong tỉnh qua các bước:

- Khảo sát tình hình sử dụng phần mềm máy tính chưa có bản quyền trong các cơ quan đơn vị này;

- Xây dựng tiêu chí phân loại để xác định những máy tính nào phải hợp pháp hóa bản quyền phần mềm. Việc xây dựng tiêu chí căn cứ vào cấu hình máy, thời gian sử dụng, tình trạng sử dụng và phần mềm sử dụng cụ thể. Nghiên cứu sử dụng và triển khai một số phần mềm mã nguồn mở hoặc phần mềm có chi phí thấp trong một số lĩnh vực ứng dụng;

- Trên cơ sở phân tích kết quả đã khảo sát, các tiêu chí phân loại đã xác định để lập kế hoạch về thời gian, dự toán kinh phí phù hợp cho việc hợp pháp hóa bản quyền các phần mềm máy tính của các cơ quan đơn vị thuộc khối hành chính, sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, tổ chức thực hiện kế hoạch trên sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Tiến hành thanh tra, kiểm tra trong các cơ quan và doanh nghiệp về tình hình tuân thủ pháp luật về bảo hộ quyền tác giả phần mềm máy tính.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn vốn ngân sách, phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông trong việc lập kế hoạch kinh phí và thực hiện cấp phát, giải ngân vốn theo các quy định hiện hành.

4. Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Thương mại và Du lịch, Cục Hải quan, Đài Phát thanh và truyền hình phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện kế hoạch được phê duyệt.

5. Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh phải tự rà soát, thực hiện các biện pháp đảm bảo tuân thủ pháp luật về bảo hộ quyền tác giả đối với phần mềm máy tính và chấp hành sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sở Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm theo dõi và đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng năm báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về tiến độ, kết quả và những vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị biện pháp xử lí.

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các Sở, ban, ngành có liên quan, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng phần mềm máy tính trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2007
Ngày hiệu lực14/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Công nghệ thông tin, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/2007/CT-UBND bảo hộ quyền tác giả phần mềm máy tính Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/2007/CT-UBND bảo hộ quyền tác giả phần mềm máy tính Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýNguyễn Hoàng Sơn
        Ngày ban hành04/05/2007
        Ngày hiệu lực14/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Công nghệ thông tin, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 14/2007/CT-UBND bảo hộ quyền tác giả phần mềm máy tính Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/2007/CT-UBND bảo hộ quyền tác giả phần mềm máy tính Bình Dương