Chỉ thị 14/2008/CT-UBND

Chỉ thị 14/2008/CT-UBND về việc cho phép tiếp tục sản xuất, kinh doanh và thả nuôi tôm biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 14/2008/CT-UBND cho phép tiếp tục sản xuất, kinh doanh thả nuôi tôm biển địa bàn Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 14/2009/QĐ-UBND quy định lịch thời vụ nuôi tôm biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 23/08/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/2008/CT-UBND cho phép tiếp tục sản xuất, kinh doanh thả nuôi tôm biển địa bàn Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 14/2008/CT-UBND

Bến Tre, ngày 13 tháng 11 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHO PHÉP TIẾP TỤC SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ THẢ NUÔI TÔM BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Ngày 22 tháng 8 năm 2008 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND về việc áp dụng thời gian gián đoạn sau vụ nuôi tôm biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre, nhằm hạn chế tối đa việc lây lan mầm bệnh đốm trắng trên tôm nuôi, ổn định môi trường, đảm bảo cho mùa vụ nuôi tôm biển năm 2009 đạt kết quả cao. Nội dung Chỉ thị được đại đa số người nuôi tôm, sản xuất, kinh doanh tôm giống và các cấp chính quyền địa phương ba huyện vùng ven biển đồng tình.

Đến nay, theo kết quả quan trắc môi trường và kết quả phân tích PCR các mẫu tôm tự nhiên ở các vùng nuôi tôm thì mầm bệnh và môi trường nước ngoài kênh rạch tự nhiên đã được cải thiện đáng kể, độ mặn ở các vùng nuôi chuyên quảng canh, tôm xen rừng tăng. Để chủ động thực hiện mùa vụ nuôi tôm biển năm 2009 đạt kết quả cao, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Đối với hoạt động thả nuôi tôm biển:

a) Đối với tôm sú:

+ Từ ngày 15 tháng 12 năm 2008 đến ngày 31 tháng 01 năm 2009 cho phép thả giống tôm sú để nuôi dưới hình thức quảng canh, nuôi tôm xen rừng ở các khu vực sau:

- Huyện Bình Đại: các xã Thới Thuận, Thừa Đức và một phần của xã Thạnh Phước (hướng về biển Đông, bắt đầu từ bến đò Thủ dọc theo huyện lộ đến ngã tư Tấn Dù, từ ngã tư Tấn Dù dọc đường tỉnh 883 đến ngã ba Đê Đông, từ ngã ba Đê Đông dọc đường tỉnh 883B đến cầu Thừa Mỹ).

- Huyện Ba Tri: các xã An Thuỷ, Tân Thuỷ, Bảo Thuận và Bảo Thạnh (giới hạn từ đê quốc phòng trở ra biển).

- Huyện Thạnh Phú: các xã Thạnh Phong, Thạnh Hải và Giao Thạnh.

+  Từ ngày 01 tháng 3 năm 2009: cho phép thả giống tôm sú để nuôi với mọi hình thức ở tất cả các vùng nuôi.

b) Đối với tôm chân trắng:

- Cho phép thả giống tôm chân trắng để nuôi với hình thức thâm canh ở các vùng nuôi đã được quy định tại Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về sản xuất giống và nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Bến Tre kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2009.

2. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh giống tôm biển:

- Từ ngày 15 tháng 11 năm 2008 cho phép các cơ sở sản xuất giống tôm sú trên địa bàn tỉnh bắt đầu hoạt động sản xuất giống. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2008 cho phép các cơ sở sản xuất và kinh doanh tôm sú giống được di nhập, xuất bán tôm sú giống cho các tổ chức, cá nhân nuôi tôm sú theo địa chỉ như mục 1 và xuất bán ra ngoài tỉnh.

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 cho phép các cơ sở sản xuất giống tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh bắt đầu hoạt động sản xuất giống. Từ ngày 01 tháng 02 năm 2009 cho phép các cơ sở sản xuất và kinh doanh giống tôm chân trắng được di nhập, xuất bán giống cho các tổ chức, cá nhân nuôi tôm chân trắng tại các vùng nuôi đã được quy định và xuất bán ra ngoài tỉnh.

- Từ ngày 01 tháng 02 năm 2009 đến ngày 28 tháng 02 năm 2009 cho phép các cơ sở sản xuất giống tôm sú trên địa bàn tỉnh được tiếp tục sản xuất giống nhưng không được cung cấp giống cho các tổ chức, cá nhân nuôi tôm sú trong tỉnh, mà phải xuất giống ra khỏi tỉnh; các cơ sở sản xuất và kinh doanh tôm sú giống không được phép nhập tôm sú giống vào địa bàn tỉnh Bến Tre. Từ ngày 01 tháng 3 năm 2009 cho phép các cơ sở sản xuất và kinh doanh tôm sú giống được di nhập, bán tôm sú giống cho các tổ chức, cá nhân nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Tất cả giống tôm biển sản xuất trong tỉnh hoặc di nhập từ ngoài tỉnh vào phải được kiểm dịch theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện: 

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân các huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn nghiệp vụ tăng tần suất kiểm tra quan trắc môi trường, kịp thời có khuyến cáo cho người sản xuất tôm giống và nuôi tôm theo dõi; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nội dung Chỉ thị này và các quy định về quản lý chất lượng tôm giống.

b) Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Khởi và các Đài Truyền thanh địa phương phổ biến rộng rãi nội dung Chỉ thị này cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tôm giống và nuôi tôm thông suốt để chấp hành nghiêm Chỉ thị này.

c) Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú và các xã có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng thời gian gián đoạn sau vụ nuôi tôm biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2008
Ngày hiệu lực23/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/2008/CT-UBND cho phép tiếp tục sản xuất, kinh doanh thả nuôi tôm biển địa bàn Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 14/2008/CT-UBND cho phép tiếp tục sản xuất, kinh doanh thả nuôi tôm biển địa bàn Bến Tre
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu14/2008/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýNguyễn Văn Hiếu
       Ngày ban hành13/11/2008
       Ngày hiệu lực23/11/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/2008/CT-UBND cho phép tiếp tục sản xuất, kinh doanh thả nuôi tôm biển địa bàn Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/2008/CT-UBND cho phép tiếp tục sản xuất, kinh doanh thả nuôi tôm biển địa bàn Bến Tre