Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2009 thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 14/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2009

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ngày 14 tháng 11 năm 2008 Quốc hội khoá XII kỳ họp thứ 4 thông qua Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12;

Ngày 27 tháng 7 năm 2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Ngày 07 tháng 9 năm 2009 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW về Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới;

Thực hiện Công điện số 1801/CĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng chỉ thị:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bảo hiểm y tế:

Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài trên địa bàn xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền Luật bảo hiểm y tế (BHYT) đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, chú ý đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.

2. Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng:

- Triển khai thực hiện Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHYT đến các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và toàn thể nhân dân, có kế hoạch và lộ trình triển khai cụ thể.

- Căn cứ danh sách các đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHYT, Bảo hiểm xã hội thành phố tổng hợp gửi Sở Tài chính để trích chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định.

- Tổ chức thu BHYT, bảo đảm cấp thẻ BHYT kịp thời, đúng quy định.

- Đề nghị khen thưởng các đơn vị, cá nhân làm tốt; kiểm tra và kiến nghị thanh tra, xử lý các vi phạm về BHYT trên địa bàn .

3. Sở Y tế:

3.1. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố:

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa hai ngành và thực hiện tốt việc phát triển đối tượng tham gia BHYT và đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật về BHYT.

- Bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi thực hiện chính sách BHYT, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt việc khám chữa bệnh bằng BHYT phù hợp với những quy định mới về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, về thực hiện cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố để chấn chỉnh những sai sót kịp thời nhằm đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh BHYT.

3.2. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức khám chữa bệnh có chất lượng, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

4. Sở Tài chính:

- Phân bổ, cấp kinh phí đóng BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định.

- Chủ trì tham mưu mức hỗ trợ và trích chuyển kinh phí đóng BHYT từ ngân sách nhà nước cho cơ quan Bảo hiểm xã hội đúng quy định và kịp thời.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Căn cứ theo quy định, lập danh sách các đối tượng người có công, thân nhân người có công, người dân tộc thiểu số đang sinh sống vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, người thuộc hộ nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi... để phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố trong việc cấp thẻ BHYT; lập dự toán chuyển Sở Tài chính cấp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức triển khai Luật BHYT cho toàn ngành giáo dục và đào tạo thành phố.

- Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc và phối hợp với UBND các quận, huyện chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo lập danh sách và thu phí BHYT theo quy định nộp về Bảo hiểm xã hội để kịp thời cấp thẻ BHYT cho học sinh.

7. Các cơ sở giáo dục, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn thành phố lập danh sách và thu phí BHYT theo quy định, nộp cho Bảo hiểm xã hội thành phố để được cấp thẻ BHYT cho sinh viên, học sinh.

8. Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội để vận động, lập thủ tục tham gia BHYT cho các đối tượng quản lý.

9. UBND các quận, huyện:

- Tổ chức tuyên truyền Luật BHYT thường xuyên bằng nhiều hình thức (áp phích, đài phát thanh quận, huyện, xã, phường) để nhân dân trên địa bàn hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và tích cực tham gia.

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật BHYT đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn và UBND các xã, phường.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường lập danh sách số trẻ sinh ra hàng tháng, chuyển cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp thẻ BHYT.

- Phát động phong trào toàn dân tham gia BHYT trên địa bàn quận, huyện, xây dựng chương trình và kế hoạch cụ thể với các giải pháp thiết thực để đạt hiệu quả phong trào đề ra.

10. Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT:

- Tổ chức đón tiếp và thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định đối với người bệnh có thẻ BHYT; xây dựng quy trình, tổ chức khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT theo đúng quy định.

- Cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế để phục vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

- Chỉ định sử dụng thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật an toàn, hợp lý theo quy định về chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể, các cơ sở giáo dục, y tế, UBND các quận, huyện và tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TVTU (b/c);
- TTHĐNDTP (b/c);
- CT, các PCT UBNDTP; 
- UBMTTQVNTP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- Các hội, đoàn thể;
- UBND quận, huyện;
- Các trường ĐH, CĐ, TCCN và DN;
- Trung tâm THVN tại ĐN,
-Đài PTTH ĐN, các cơ quan báo chí;
- Trung tâm Công báo TPĐN;
- Lưu VT, NC-PC, VX, TH.
- Nhân-09

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2009
Ngày hiệu lực26/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành16/10/2009
        Ngày hiệu lực26/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

           • 16/10/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực