Chỉ thị 15/2002/CT-UB

Chỉ thị 15/2002/CT-UB thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra chất lượng do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 15/2002/CT-UB thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra chất lượng đã được thay thế bởi Quyết định 87/2003/QĐ-UB công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực bị bải bỏ của UBND TP Hà Nội ban hành từ ngày 01/01/1997 đến 30/6/2002 và được áp dụng kể từ ngày 25/07/2003.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/2002/CT-UB thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra chất lượng


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2002/CT-UB 

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2002 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỔNG ĐIỀU TRA CHẤT LƯỢNG QUÂN NHÂN DỰ BỊ NĂM 2002

Trong những năm qua, công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị đã đi vào nề nếp và đạt được những hiệu quả thiết thực; tuy nhiên còn một số hạn chế cần được bổ sung, khắc phục;

Căn cứ Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên được Quốc Hội thông qua ngày 27/8/1996; Chỉ thị số 05/2002/CT-QP ngày 31/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc Tổng điều tra chất lượng quân nhân dự bị năm 2002 trong phạm vi toàn quốc; Để nắm chắc số lượng, chất lượng quân nhân dự bị, đảm bảo đủ nguồn cho các đơn vị dự bị động viên theo chỉ tiêu trên giao, UBND Thành phố thành lập Ban chỉ dạo Tổng điều tra chất lượng quân nhân dự bị năm 2002 và yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ sau :

1. Giao Bộ chỉ huy quân sự là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, giúp UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra chất lượng quân nhân dự bị trên phạm vi toàn Thành phố.

- Đối tượng tổng điều tra gồm :

+ Toàn bộ sĩ quan dự bị và quân nhân dự bị hạng 1.

+ Quân nhân dự bị hạng 2 đã xếp vào các đơn vị dự bị động viên hoặc đã được huấn luyện tạo nguồn.

- Tổ chức, phương pháp : Điều tra trực tiếp tới từng đối tượng. Đối với những đối tượng đã sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên thì phối hợp với các đơn vị chủ lực gặp gỡ, lập phiếu cho từng người. Đối tượng chưa xếp vào các đơn vị dự bị động viên, giao cho địa phương tổ chức tiến hành điều tra và lập phiếu.

Quá trình tổ chức thực hiện phải điều tra hết số lượng, đảm bảo chất lượng, không để sót hoặc nhầm lẫn, đồng thời đăng ký được chính xác về chức danh chuyên nghiệp quân sự, nắm cụ thể tình hình sức khoẻ, trình độ văn hoá, hoàn cảnh gia đình cùng các yếu tố liên quan khác.

2.Giao quận Hai Bà Trưng tổ chức điểu tra trước trên địa bàn quận, để rút kinh nghiệm phục vụ Tổng điều tra trong toàn Thành phố.

Sau điều tra, phải kịp thời rút kinh nghiệm để củng cố và nâng cao chất lượng các đơn vị dự bị động viên, tổng hợp kết quả báo cáo UBND Thành phố và Bộ Quốc phòng.

- Thời gian :

+ Thời gian tiến hành điều tra thí điểm từ 2/5/2002.

+ Tiến hành tổng điều tra trong toàn Thành phố từ 1/6/2002.

+ Thời gian hoàn thành tổng điều tra ở cấp xã, phường xong trước ngày 31/7/2002;

+ Cấp quận, huyện xong trước ngày 31/8/2002.

+ Toàn Thành phố xong trước ngày 31/10/2002.

3. Cấp uỷ, chính quyền các cấp (quận, huyện, phường, xã, thị trấn) chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra đối với các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế trên địa bàn phải đảm bảo chặt chẽ, đúng thời gian, đạt chất lượng và hiệu quả.

4. Bộ chỉ huy quân sự Thành phố phối hợp với Sở Tài chính Vật giá lập dự toán và hướng dẫn sử dụng kinh phí phục vụ tổng điều tra theo quy định tại Nghị định 19/CP của Chính phủ ngày 12/3/1994 và Thông tư liên tịch 2411/QP ngày 27/12/1994 của liên Bộ Tài chính - Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện chế độ chi tiêu đối với sự nghiệp quốc phòng ở các địa phương, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự Thành phố, các sở, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã, Thị trấn toàn Thành phố triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị này./.

 

 

T/M. ỦY BAN  NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2002/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/2002/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2002
Ngày hiệu lực08/04/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2003
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2002/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 15/2002/CT-UB thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra chất lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/2002/CT-UB thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra chất lượng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/2002/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýHoàng Văn Nghiên
        Ngày ban hành08/04/2002
        Ngày hiệu lực08/04/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2003
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 15/2002/CT-UB thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra chất lượng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/2002/CT-UB thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra chất lượng