Chỉ thị 15/2008/CT-UBND

Chỉ thị 15/2008/CT-UBND về tăng cường thực hiện Nghị định 76/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/2008/CT-UBND xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Tư pháp Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15 /2008/CT-UBND

Tân An, ngày 13 tháng 8 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2006/NĐ-CP NGÀY 02/8/2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Ngày 02/8/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2006/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 76/2006/NĐ-CP của Chính phủ). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để đưa công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Tư pháp đi vào nề nếp, tuân thủ pháp luật.

Qua hai năm triển khai thực hiện Nghị định số 76/2006/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Tư pháp được củng cố và tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý và chấn chỉnh nhiều vụ vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân trong công tác đăng ký và quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự, góp phần nâng dần ý thức chấp hành pháp luật về lĩnh vực Tư pháp cho các tổ chức, cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm hành chính trên một số lĩnh vực Tư pháp trong tỉnh vẫn xảy ra ngày càng nhiều như: hành vi tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án; có điều kiện thi hành án nhưng không thực hiện nghĩa vụ; hành vi giả mạo, gian dối để làm thủ tục yêu cầu công chứng, chứng thực; giả mạo giấy tờ để đăng ký hộ tịch; hành nghề tư vấn pháp luật không theo đúng phạm vi, hình thức quy định mà chưa được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng pháp luật. Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do lực lượng thanh tra chuyên ngành tư pháp tỉnh hiện nay còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu; các cơ quan có thẩm quyền xử phạt chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm, chưa tổ chức thực hiện xử phạt theo Nghị định số 76/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Để tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 76/2006/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Chỉ thị như sau:

1. Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, công chức trong đơn vị và địa phương nắm vững những nội dung quy định của Nghị định số 76/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Việc triển khai, phổ biến phải tổ chức hoàn tất trong tháng 8 năm 2008 và sau đó tiếp tục đưa vào chương trình phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên.

2. Giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp:

a. Tổ chức quán triệt nội dung Nghị định số 76/2006/NĐ-CP của Chính phủ trong nội bộ ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở, đội ngũ Chấp hành viên, Chuyên viên Thi hành án dân sự, các tổ chức cá nhân hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật, tổ chức giám định tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bán đấu giá tài sản, tổ chức cá nhân hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tổ chức hoạt động trọng tài thương mại.

b. Có kế hoạch hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm tra, thu thập thông tin, thụ lý, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính cho cán bộ làm công tác thanh tra tư pháp, cán bộ nghiệp vụ các đơn vị thuộc Sở, cán bộ tư pháp cấp huyện, xã để giúp việc cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đúng quy định của pháp luật.

c. Thường xuyên kiểm tra đối với các lĩnh vực hoạt động của ngành Tư pháp trong phạm vi toàn tỉnh nhằm phát hiện các hành vi vi phạm, kịp thời ngăn chặn và tiến hành xử phạt nghiêm minh, đúng luật.

d. Tổ chức xử lý thông tin qua đường dây nóng, họp thư góp ý để tiếp nhận phản ánh, tin báo, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân về các vấn đề vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp.

e. Phối hợp với Sở Nội vụ để sắp xếp, bố trí hợp lý cán bộ thanh tra Sở Tư pháp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ trong việc thực hiện Nghị định 76/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

f. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 76/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

3. UBND các huyện, thị xã quán triệt, chỉ đạo cho các đơn vị, cá nhân có thẩm quyền tổ chức triển khai, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp theo quy định của Nghị định 76/2006/NĐ-CP của Chính phủ và đề ra các giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, đúng pháp luật các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn quản lý.

4. Sở Tài chính hướng dẫn các ngành, các cấp trong việc sử dụng kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 76/2006/NĐ-CP của Chính phủ; hướng dẫn, kiểm tra việc thu, nộp, trích sử dụng từ khoản thu qua xử phạt vi phạm hành chính, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu.

5. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm phổ biến rộng rãi nội dung Nghị định số 76/2006/NĐ-CP của Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ và nhân dân trong tỉnh thông suốt thực hiện.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các Thủ trưởng các Sở ngành và Chủ tịch UBND huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT,PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Phòng NCTH (NC);
- Lưu: VT,STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2008
Ngày hiệu lực23/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/2008/CT-UBND xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Tư pháp Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/2008/CT-UBND xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Tư pháp Long An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýDương Quốc Xuân
        Ngày ban hành13/08/2008
        Ngày hiệu lực23/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 15/2008/CT-UBND xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Tư pháp Long An

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/2008/CT-UBND xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Tư pháp Long An

             • 13/08/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/08/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực