Chỉ thị 15/CT-UB

Chỉ thị 15/CT-UB năm 1997 về triển khai thực hiện Nghị định 51/CP của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu do tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 15/CT-UB năm 1997 triển khai 51/CP đăng ký quản lý hộ khẩu Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1181/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật từ năm 1976 đến 2012 Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UB năm 1997 triển khai 51/CP đăng ký quản lý hộ khẩu Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UB

Bến Tre, ngày 01 tháng 8 năm 1997

 

CHỈ THỊ

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 51/CP NGÀY 10/5/1997 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU

Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấy ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp các ngành các cấp và sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an, nên việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 04/HĐBT ngày 07/01/1998 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) kèm theo điều lệ đăng ký, quản lý hộ khẩu đã đạt được những kết quả khá tốt, tạo nên môi trường thuận lợi để thực hiện yêu cầu phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Tuy vậy, thời gian qua công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu còn nhiều mặt hạn chế, còn gây một số phiền hà cho nhân dân; hiện tượng quy định thêm tiêu chuẩn, thủ tục, địa bàn, hạn chế dân số vẫn còn xảy ra; chưa thật sự phát huy tác dụng, phục vụ phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm TTATXH … Tình hình trên thể hiện sự không nghiêm minh trong thực thi pháp luật, không đảm bảo chặt chẽ quản lý xã hội, chưa đổi mới kịp với tình hình kinh tế xã hội của đất nước…Nguyên nhân chủ yếu của tình hình này là do nhận thức quán triệt vị trí, tác dụng và những nội dung của điều lệ đăng ký quản lý hộ khẩu chưa thật đầy đủ, sâu sắc; Mặt khác nội dung điều lệ đăng ký quản lý hộ khẩu còn có những vướng mắc, bất hợp lý, quy định chưa sát với thực tế…

Nhằm thực hiện thống nhất việc đăng ký và quản lý hộ khẩu, tăng cường quản lý xã hội, bảo vệ quyền tự do cư trú hợp pháp của công dân, ngày 10/5/1997 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/CP về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu, đồng thời Bộ Nội vụ cũng đã có thông tư số 06/TT-BNV (C13) ngày 20/6/1997 hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị định 51/CP của Chính phủ và Thông tư 06/TT-BNV của Bộ Nội vụ, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Công an tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai quán triệt Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ đã nêu trên về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu tới các ngành các cấp liên quan; tổ chức thực hiện nghiêm túc, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh theo đúng chức năng và thực hiện phân công trách nhiệm cụ thể đối với Công an các cấp theo đúng quy định tại Thông tư 06/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Phải đảm bảo yêu cầu đổi mới và phương thức đăng ký, quản lý hộ khẩu, nhằm giữ vững an ninh trật tự và góp phần thực hiện cải cách hành chính, chống phiền hà, tiêu cực, bảo đảm quyền tự do cư trú hợp pháp của công dân.

2. Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động- Thương binh và xã hội, Uỷ ban Dân số kế hoạch hóa gia đình. Cục Thống kê có trách nhiệm phối hợp giữa công tác hộ khẩu với công tác hộ tịch, đăng ký lao động, thống kê dân số và kế hoạch hóa gia đình… bảo đảm sự thống nhất về tình hình và số liệu báo cáo để phục vụ các yêu cầu quản lý, đầu tư phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

3. Lực lượng Công an phối hợp với UBMTTQ Việt Nam cùng cấp và các thành viên của Mặt trận, tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân hiểu rõ: vị trí, ý nghĩa, nguyên tắc, điều kiện thủ tục,… đăng ký và quản lý hộ khẩu, để nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh những quy định về đăng ký, quản lý hộ khẩu.

Báo Đồng Khởi, Đài phát thanh và Truyền hình, các đài truyền thanh địa phương có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị định 51/CP và Thông tư 06/TT-BNV nhằm phát huy tinh thần làm chủ, nâng cao ý thức tự giác thực hiện và kiểm tra việc thực hiện theo đúng quyền, nghĩa vụ của công dân.

4. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa phương và Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Nghị định 51/CP của Chính phủ, Thông tư 06/TT-BNV của Bộ Nội vụ và chỉ thị này.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị và cơ sở phải quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Công an tổ chức thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu theo sự phân công, phân cấp./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Cam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/1997
Ngày hiệu lực01/08/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UB năm 1997 triển khai 51/CP đăng ký quản lý hộ khẩu Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UB năm 1997 triển khai 51/CP đăng ký quản lý hộ khẩu Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýHuỳnh Văn Cam
        Ngày ban hành01/08/1997
        Ngày hiệu lực01/08/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UB năm 1997 triển khai 51/CP đăng ký quản lý hộ khẩu Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UB năm 1997 triển khai 51/CP đăng ký quản lý hộ khẩu Bến Tre