Chỉ thị 15/CT-UB

Chỉ thị 15/CT-UB năm 2000 về chỉnh lý tài liệu địa chính với hiện trạng sử dụng đất trong toàn tỉnh Bến Tre

Chỉ thị 15/CT-UB năm 2000 về chỉnh lý tài liệu địa chính với hiện trạng sử dụng đất Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1181/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật từ năm 1976 đến 2012 Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UB năm 2000 về chỉnh lý tài liệu địa chính với hiện trạng sử dụng đất Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UB

Bến Tre, ngày 06 tháng 9 năm 2000

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHỈNH LÝ TÀI LIỆU ĐỊA CHÍNH VỚI HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRONG TOÀN TỈNH

Thời gian qua, trong toàn tỉnh đã tổ chức đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính, xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất hợp pháp theo Luật Đất đai quy định phù hợp với hiện trạng ở thời điểm công tác trên đã cơ bản hoàn thành với hai phương thức đo thủ công ở huyện Bình Đại, Châu Thành, Giồng Trôm, Thạnh Phú, Mỏ Cày và Chợ Lách từ những năm 1989 đến năm 1995 hoàn thành, huyện Ba Tri, thị xã Bến Tre và các thị trấn từ 1993 đến nay.

Tuy nhiên, quá trình đất đai biến động chưa được UBND xã, phường, thị trấn, cơ quan địa chính các cấp, UBND các huyện, thị chỉnh lý hồ sơ địa chính kịp thời, người sử dụng đất không làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng.

Vì vậy, các tài liệu sổ sách địa chính của các xã, phường, thị trấn và giấy chứng nhận QSD đất của một bộ phận người sử dụng không phù hợp hiện trạng sử dụng có ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong lĩnh vực đất đai đã được pháp luật quy định, nghĩa vụ và quyền lợi của người sử dụng đất cũng không thực hiện được đầy đủ.

Để khắc phục tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thị xã, các cơ quan có liên quan tập trung thực hiện các công việc sau đây:

1) Chủ tịch UBND huyện, thị chỉ đạo cho Phòng Địa chính, UBND xã, phường, thị trấn chỉnh lý ngay loại ruộng đất, mục đích sử dụng của các thửa đất ở sổ mục kê và sổ địa chính, phù hợp với hiện trạng sử dụng. Công tác này thực hiện từ nay đến 30/11/2000 hoàn thành, sau đó thường xuyên kiểm tra và chỉnh lý, tổng hợp thống kê đất đai theo Điều 36 Luật Đất đai. Thông báo rộng rãi cho người sử dụng đất lập thủ tục và mang giấy chứng nhận QSD đất đến cơ quan địa chính thẩm tra và trình UBND huyện, thị quyết định chỉnh lý.

Song song đó phải kết hợp với các cơ quan ngành, đoàn thể để tuyên truyền phát động các tổ chức, hộ gia đình tiếp tục kê khai đăng ký xét duyệt cấp giấy chứng nhận QSD đất theo Chỉ thị 18/1999/CT-TTg ngày 18/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

2) Giám đốc Sở Địa chính hướng dẫn cụ thể về mặt nghiệp vụ chuyên môn cho UBND các cấp và Phòng Địa chính huyện, thị xã thực hiện tốt nội dung chỉ thị này.

3) Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế huyện, thị xã có sự phối kết hợp với cơ quan địa chính, UBND các cấp để điều chỉnh và lập bộ thuế sử dụng đất theo luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất.

Do tính chất quan trọng của công việc, nhằm giúp cho công tác quản lý sử dụng đất đai được kịp thời, chính xác.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị, Giám đốc Sở Địa chính, Cục trưởng Cục Thuế và Thủ trưởng các cơ quan ngành có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện tốt chỉ thị này./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Y

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2000
Ngày hiệu lực06/09/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UB năm 2000 về chỉnh lý tài liệu địa chính với hiện trạng sử dụng đất Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UB năm 2000 về chỉnh lý tài liệu địa chính với hiện trạng sử dụng đất Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrịnh Văn Y
        Ngày ban hành06/09/2000
        Ngày hiệu lực06/09/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UB năm 2000 về chỉnh lý tài liệu địa chính với hiện trạng sử dụng đất Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UB năm 2000 về chỉnh lý tài liệu địa chính với hiện trạng sử dụng đất Bến Tre