Chỉ thị 15/CT-UB

Chỉ thị 15/CT-UB năm 1982 về triển khai thực hiện pháp lệnh quy định việc xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 15/CT-UB triển khai thực hiện pháp lệnh quy định xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân đã được thay thế bởi Quyết định số 5987/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực nội chính do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UB triển khai thực hiện pháp lệnh quy định xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 15/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 1982

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH VIỆC XÉT, GIẢI QUYẾT CÁC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

Mấy năm qua, các ngành các cấp có nhiều cố gắng trong việc xét, giải quyết các đơn từ khiếu nại, tố cáo của công dân. Hội nghị về xét khiếu tố của thành phố tổ chức vào ngày 11-3-1982, trên cơ sở kiểm điểm tình hình, đã đề ra những biện pháp tích cực để triển khai thực hiện Pháp lệnh về xét khiếu tố của Hội đồng Nhà nước.

Ngày 29-3-1982, Hội đồng Bộ trưởng đã ra Nghị định số 58/HĐBT quy định rõ thêm quyền hạn và trách nhiệm giải quyết khiếu tố (kèm theo).

Để thực hiện tốt Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ thị các ngành, các cấp:

1. Tổ chức phổ biến, học tập Pháp lệnh và Nghị định trong cán bộ và nhân dân .

- Sở Tư Pháp cùng Ủy ban Thanh tra và Ban Tuyên huấn Thành ủy có kế hoạch và hướng dẫn việc tổ chức học tập, tổ chức hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên.

- Theo kế hoạch đó, Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp tổ chức học tập trong phạm vi ngành, địa phương mình.

2. Tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác xét khiếu tố ở quận, huyện và các ngành.

Trên cơ sở của Pháp lệnh và nội dung hội nghị công tác xét khiếu tố thành phố ngày 11-3-1982, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện và Giám đốc các ngành tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác xét khiếu tố thời gian qua và bàn kế hoạch, biện pháp thực hiện tốt công tác xét khiếu tố sắp tới theo hướng dẫn của Ủy ban Thanh tra thành phố.

3. Tiến hành kiểm tra giải quyết đơn tồn đọng:

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp kiểm tra và tổ chức việc giải quyết đơn khiếu tố, trước mắt giải quyết dứt điểm số đơn tồn đọng trong tháng 6-1982 theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Các ngành: Công an, cải tạo, nhà đất… nơi còn nhiều đơn từ tồn đọng cần tập trung thêm cán bộ cho bộ phận công tác này để giải quyết dứt điểm theo thời gian chung.

4. Củng cố bộ phận trực tiếp công tác xét khiếu tố:

Căn cứ thực tế của công tác xét khiếu tố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các ngành có kế hoạch củng cố bộ phận làm công tác xét khiếu tố của đơn vị mình, đủ sức đảm đương công việc. Cán bộ làm công tác xét khiếu tố phải là cán bộ có phẩm chất, trung thực và khách quan. Kiên quyết khắc phục tình trạng đưa cán bộ không bố trí được ở các đơn vị khác về phụ trách công tác xét khiếu tố.

Ban Tổ chức chánh quyền thành phố làm việc với Ban Tổ chức Thành ủy điều động đủ cán bộ cho phòng thanh tra xét khiếu tố của Ủy ban Thanh tra thành phố và phòng tiếp dân xét khiếu tố của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố.

5. Ủy ban Thanh tra thành phố là cơ quan chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác xét khiếu tố một cách toàn diện, có trách nhiệm hướng dẫn, định kỳ kiểm tra và bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác này ở các ngành, các cấp để khiển trai thực hiện Pháp lệnh có hiệu quả, thường xuyên tập hợp tình hình báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/1982
Ngày hiệu lực19/04/1982
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UB triển khai thực hiện pháp lệnh quy định xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UB triển khai thực hiện pháp lệnh quy định xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Quang Chánh
        Ngày ban hành19/04/1982
        Ngày hiệu lực19/04/1982
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UB triển khai thực hiện pháp lệnh quy định xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UB triển khai thực hiện pháp lệnh quy định xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân