Chỉ thị 152/CT-BNN-VP

Chỉ thị 152/CT-BNN-VP về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 152/CT-BNN-VP 2021 tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/CT-BNN-VP

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

Để chủ động, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2021 và các hoạt động trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc, phong tục, tập quán của từng địa phương; tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan đơn vị; thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, bão, lũ, các đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống đại dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan. Tổ chức chúc Tết tại cơ quan, đơn vị với tinh thần tiết kiệm, vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và đúng quy định.

Các đơn vị, cá nhân không tổ chức chúc Tết Bộ và các cơ quan thuộc Bộ; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 44/CT-TTg , ngày 21/12/2020 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg , ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

2. Các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực, lịch làm việc trong dịp Tết đảm bảo các hoạt động thông suốt, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý các tình huống phát sinh không để công việc ùn tắc, trì trệ; tham gia đấu tranh có hiệu quả với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo chấp hành pháp luật và an toàn giao thông; kiểm tra, khắc phục nguy cơ không để xảy ra cháy nổ.

Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2021 theo Chỉ thị số 9294/CT-BNN-QLCL , ngày 30/12/2020 về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 thuộc phạm vi phân công quản lý của đơn vị.

3. Một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

a) Tổng cục Thủy lợi

- Chỉ đạo, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương liên quan thực hiện kế hoạch xả nước, lịch lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020 - 2021 ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ.

- Tăng cường kiểm tra và đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, hồ chứa, có các giải pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

b) Tổng cục Phòng, chống thiên tai

- Chỉ đạo các địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai, nhất là khẩn trương khắc phục các công trình hạ tầng bị thiệt hại sau thiên tai, sự cố tại các tỉnh miền Trung để các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, vui xuân đón Tết.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tăng cường kiểm tra và đảm bảo an toàn đê sông, đê biển; tổ chức trực ban trong dịp Tết để kịp thời cảnh báo thiên tai và giải quyết các sự cố xảy ra.

c) Tổng cục Lâm nghiệp

- Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45/CT-TTg , ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và Văn bản số 50/BNN-TCLN ngày 06/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ; tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô 2020-2021, chống chặt phá rừng trái pháp luật.

- Tổ chức trực ban trong dịp Tết để chỉ đạo công tác phòng chống cháy rừng, kịp thời cảnh báo và xử lý các tình huống xảy ra.

d) Tổng cục Thủy sản

- Chỉ đạo các địa phương chuẩn bị con giống và các điều kiện kỹ thuật khác để đảm bảo thả giống đúng lịch thời vụ.

- Tổ chức tốt các đợt ra quân khai thác hải sản, chủ động các biện pháp hỗ trợ ngư dân phòng tránh rủi ro, yên tâm vươn khơi bám biển, tuyên truyền ngư dân khai thác hải sản đúng quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế.

đ) Cục Trồng trọt: Chỉ đạo thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp: triển khai hỗ trợ kịp thời hạt giống cây trồng đối với nhân dân các địa phương vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ để nhanh chóng phục hồi sản xuất.

c) Cục Bảo vệ thực vật: Tổ chức trực ban trong dịp Tết để chỉ đạo công tác phòng chống dịch và kịp thời xử lý các vùng dịch phát sinh.

g) Cục Chăn nuôi

- Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2021.

- Chỉ đạo, kiểm tra các địa phương thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống đói, rét cho vật nuôi trong vụ Đông Xuân 2020 - 2021 tại văn bản số 8675/BNN-CN , ngày 10/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

h) Cục Thú y

- Chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nghiêm Chỉ thị số 8711/CT-BNN-TY , ngày 11/12/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2020 - 2021.

- Triển khai hỗ trợ kịp thời vắc xin, hóa chất sát trùng cho các địa phương vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ, nguy cơ dịch bệnh để nhanh chóng phục hồi sản xuất, bảo đảm vệ sinh môi trường.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan, nhất là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Không để dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại.

- Tổ chức trực ban trong dịp Tết để chỉ đạo công tác phòng chống dịch và kịp thời xử lý các ổ dịch phát sinh.

i) Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nghiêm Chỉ thị số 9294/CT-BNN-QLCL , ngày 30/12/2020 về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối nông sản, cơ sở kinh doanh thực phẩm, rau, quả phục vụ Tết; xử lý các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán.

k) Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản: Theo dõi sát tình hình cung, cầu lương thực, thực phẩm thiết yếu trong dịp Tết để có biện pháp can thiệp kịp thời không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá: đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.

l) Thanh tra Bộ

- Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành tập trung vào việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến nông sản và chăn nuôi.

- Tổ chức kiểm tra, nắm tình hình những trường hợp sử dụng tải sản công và việc tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán.

m) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện toàn diện các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, trong đó có giải pháp thực hiện quyết liệt các công tác sau:

- Tổ chức rà soát, kiểm tra việc chuẩn bị các loại vật tư nông nghiệp và các điều kiện kỹ thuật khác, nhất là giống cây trồng, vật nuôi để đảm bảo sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp để hỗ trợ người dân sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 đúng thời vụ, khôi phục sản xuất sau thiên tai bão, lũ.

- Triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, phòng chống phá rừng, cháy rừng; tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45/CT-TTg , ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và Văn bản số 50/BNN-TCLN ngày 06/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ; tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; Chỉ thị số 8711/CT-BNN-TY , ngày 11/12/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2020 - 2021; Chỉ thị số 9294/CT-BNN-QLCL , ngày 30/12/20202 về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021; Thông báo số 8278/TB-BNN-TCTL, ngày 30/11/2020 về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ; Văn bản số 8675/BNN-CN , ngày 10/12/2020 về tăng cường phòng chống đói, rét cho vật nuôi và theo các nhiệm vụ và phân công của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đảm bảo chế độ trực ban trong dịp Tết để tổ chức ứng phó kịp thời các tình huống phát sinh trong phạm vi quản lý của ngành tại địa phương.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- VPCP (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố;
- Công đoàn NN&PTNT Việt Nam;
- Đảng ủy Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, VP (TH).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 152/CT-BNN-VP

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu152/CT-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2021
Ngày hiệu lực11/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(12/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 152/CT-BNN-VP

Lược đồ Chỉ thị 152/CT-BNN-VP 2021 tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 152/CT-BNN-VP 2021 tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu152/CT-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Xuân Cường
        Ngày ban hành11/01/2021
        Ngày hiệu lực11/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (12/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Chỉ thị 152/CT-BNN-VP 2021 tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 152/CT-BNN-VP 2021 tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu

         • 11/01/2021

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/01/2021

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực